Dansk Industri: Uhensigtsmæssig timning fra konkurrence- og forbrugerstyrelsens side

Del artiklen:
Overordnet set ændrer lovforslaget ikke på udbudsreglerne i Danmark. konkludere Dansk Industri.

Nye ændringer af udbudsloven er på vej, men de bør afvente den igangværende evaluering, så man undgår unødige omkostninger, som vil belaste alle involverede, hvad enten det er ordregiver, tilbudsgiver eller folketing.

Af Laura Svaneklink, lans@di.dk