Skip to main content

Det er kommunerne Ringsted, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Faxe, Greve, Lejre og Guldborgsund, der i regi af det kommunale indkøbsfællesskab FUS har udbudt opgaven.Kontrakten vedrører levering af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper: plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning.Tre leverandører bød på opgaven, som blev vundet af DFD (De Forenede Dampvaskerier ), som fra 1. juni 2019 og frem til udgangen af maj 2025 skal stå for levering af arbejdsbeklædningen.

En god udbudsproces på tværs af kommuner med et fint besparelsespotentiale

“Vi har haft en god udbudsproces, hvor alle ti kommuner gennem arbejdsgrupper har været med til at definere såvel kravene som evaluere de tilbudte løsninger, og det er glædeligt, at vi har opnået et resultat, som både er økonomisk besparende og til fulde lever op til kravspecifikationerne på alle parametre,” siger Debbie Sørensen, der er Odsherred Kommunes udbudskonsulent og tovholder for udbuddet og kontrakten.Besparelsespotentialet samlet for de 10 deltagende kommuner er ca. 4 millioner. kroner. pr. år. Den økonomiske effekt kan dog, ifølge Debbie Sørensen variere fra kommune til kommune afhængig af hvordan aftalen udmøntes og implementeres ude på de enkelte enheder i kommunerne.

Vægtningskriterierne var pris, service og bæredygtighed

Vægtningskriterierne for udbuddet fordelte sig med 40 % på pris, 35 % på service, samarbejde og bæredygtighed og 25 % på sortiment. DFD bød ind med DFD balance, som er en egenproduceret og bæredygtig tøjkollektion.Tøjet er produceret bæredygtigt enten med økologisk bomuld. Når tøjet er slidt, genanvendes tekstilerne i nye materialer, der giver værdi i andre sammenhænge.“Vi kommer med den nye kontrakt til at løfte samarbejdet med FUS (Fællesudbud)Sjælland) til nye højder. Jeg er stolt af, at vores virksomhed er i stand til at levere så mange spændende tiltag og sætte så ambitiøse mål for fremtiden. Ved at sætte barren højt for os selv udvikler vi hele FUS’ beklædningsløsning, både hvad angår bæredygtighed, sortiment, service og samarbejde. Vores tilbud sikrer en, minimering af ressourcerne brugt i kontrakten og forbedret totaløkonomi for både FUS og DFD,” siger DFD’s  kundedirektør Morten Schou Andersen.

Alle medarbejder er blevet tilbudt opmåling forud for kontraktstart

Alle medarbejdere i de ti kommuner er blevet tilbudt opmåling, så arbejdstøjet lå klar i de rette størrelser, når kontrakten startede. På den måde fik alle medarbejdere lov til at prøve tøjet, så de kunne vurdere, hvilke dele der passer bedst til deres daglige opgaver.


Fakta om FUS

Fællesudbud Sjælland (FUS) er udbudssamarbejde mellem kommuner i region Sjælland. Det primære formål med FUS er, at optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen samt udnytte fordele ved deling af kompetencer og ressourcer. FUS fungerer desuden som fælles talerør i forskellige sammenhænge på vegne af FUS kommunerne.Find kommunale indkøbsfællesskaber her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply