Skip to main content

Programmet er tidligere anmeldt på NB-Nyt.Her nøjes vi med at fokusere på, hvordan kommuner og konferencens udstillere kom tætter på hinanden mhp at skabe noget sammen.Traditionen tro var kælderen under Ålborg Kongres Center, hvor KL`s “topmøde” blev afholdt fyldt med stande, der summede af markedsføring. Her mødte man alt lige fra styrelser, regioner, private, halv- og heloffentlige virksomheder.Udstillerområdet er indkøbsteknisk neutralt, men potentialet blev ikke udnyttet godt nokKL har tidligere været kritiseret af udstillerne for, at de fik for lidt tid og mulighed for at eksponere deres ydelser og produkter for konferencedeltagerne. En kritik konferencedeltagerne også havde understøttet, da man ude i kommunerne oplevede udstillerområdet som et indkøbsteknisk neutralt området, hvor man kunne møde leverandører til social- og sundhedsområdet. Potentialet blev bare ikke udnyttet godt nok fordi der ikke var tilstrækkeligt med tid og for megen støj i udstillerområdet, så samtalen ofte blev defokuseret. KL tog derfor sidste år initiativ til sammen med brancheforeningen Welfare Tech at arrangere målrettede guidet ture i udstillerområdet. Det blev et kæmpe, men tumultarisk tilløbsstykke, der foregik i en af pauserne.En tumultarisk oplevelse i 2018Det turmultiraske oplevede Christel Christensen, landeansvarlig fra Ferle Produkter. En nordisk virksomhed der er specialister i narkotikatestning samt implementering af misbrugspolitik i kommuner og virksomheder.”Sidste år var det alt for mange som stod foran dig og støjniveauet gjorde, at vi ikke rigtig nåede ud.” Forklarede hun, da vi spurgte til oplevelsen sidste år. ” Vi har ikke en ide om at vi skal sælge her på konferencen, men mere være i dialog med kommunerne og vores kunder,” siger Christel Christensen.Salget til kommunerne har et længere perspektiv.Tidsperspektivet for salg til kommunerne er mere langtrukken end ift. den private sektorPræcis det med at have et længere markedsførings perspektiv, når det handler om at sælge til kommunerne deler Christel Christensen med alle de udstiller vi talte med. Netop derfor kan man sige, at den guidede tour mhp dialog i en pause, hvor over 1200 mennesker har rejst sig fra konferencestolen var langt fra optimal. Alligevel understreger udstillerne, at til trods for støj og vanskelige forhold for dialog, så betyder synligheden på KL konferencerne rigtig meget for det videre salg og samarbejde.

“Min kollega blev for et stykke tid siden ringet op af en embedsmand hun havde mødt på en konference for to år siden – Det fortæller noget om at de ude i kommunerne husker, at vi kan noget, når de står og mangler, men det kræver, at vi er tilstede på konferencer som denne,” siger Lena Skov Andersen, konsulent i Apotekerforeningen

Udstillerne fik for første gang deres eget temamøde på konferencen I år havde man valgt at omlægge de guidede turs, så de blev en af de 6 – 7 temamøder konferencedeltagerne traditionelt kan vælge sig ind på den første dag. Temamøderne giver konferencedeltagerne muligheden for at komme tættere på et af de felter, der forbinder sig til topmødets hoved-overskrift. I dette tilfælde offentlig-privat samarbejde med fokus på social- og sundhed. I år var der tilmeldt 90, men der dukkede kun 20 op, hvilket var ærgerlig. Arrangørerne havde ellers inviteret Pia Gjellerup, centerleder i Centeret for Offentlig Innovation (COI) til at levere en velvalgt teaser, om det at skabe noget sammen, som indledning til mødet med udstillerne. Herefter blev man så inddelt i mindre grupper og ledt ud til udstillerne.Blandede anmeldelse af dette års guidede tours Den guidede tour fik blandede anmeldelser. Udstillerne var generelt tilfredse som Christel Christensen udtrykker det.” I år oplevede jeg, at vi nåede ud og har også haft dialogen med rigtig mange kommuner om det vi kan og det vi tilbyder,” siger hunPå den anden side havde vi så kommunerne. KL`s egne medlemmer, hvor en hel del udtrykte, at der blev for meget børstensælger profil over de guidede tours, når man i højt tempo blev “trukket” rundt mhp at møde en sælger, der leverede en elevatortale om sit produkt efterfulgt af to minutter til spørgsmål.Direktør Lone Rasmussen, Skanderborg Kommune konstaterede ved evalueringen af den guidede tour, at hendes forventninger til touren var anderledes end sådan som forløbet udviklede sig.”Jeg synes det udviklede sig til for meget dørsalg og for lidt dialog. Modsat det som der blev lagt op til ved indledningen af touren,” siger hun.Udskift de guide tours med en rundbords samtale baseret på noget fagligt konkretDe guidede tours som koncept på en konference med 1200 politikere og embedsfolk, har svære vilkår. Man kan sige, at de som gimmick har været et skridt på vejen i at modernisere samspillet mellem konferencedeltager og udstiller på en let måde, men konceptet holder ikke i længden. Der er for meget støj i udstillerområdet og selvom nogen af udstillerne oplevede, at de brød bedre igennem lydmuren i år, så skal man altid tænke over modtagernes perspektiv. De kommunale embedsfolk og politikerne. Hvorfor var der så mange der faldt fra, og hvad er det vi ved om offentlig-privat samarbejde ift. kommunerne? Det tager lang tid og er baseret på ikke en, men mange dialoger. Som direktør Lone Rasmussen fra Skanderborg Kommune udtrykte det:”Jeg tror, at vi som kommuner ville få meget mere ud af et forløb, hvor vi mødte udstillerne ved en faglig rundbordssamtale om hvad det er for udfordringer kommunerne har og hvor de private så kunne spille ind med deres kompetencer og ideer,” siger hun. Et forslag som også faldt i god jord hos udstillerne, da vi efterfølgende var rundt og spørge til deres holdning. Her mødte vi bl.a. Anne Brorson, direktør i Brorson Consult, der arbejder med forhandling og udvikling på socialområdet, som udtrykte følgende ift. ideen med en rundbordssamtale.”Det kunne være rigtig interessant og givende med en faglig dialog, men det kræver en balance mellem faglighed og salg. Når vi står i en stand ligner det salg, hvor når vi sætter os ned med kommunerne bliver fokus dialog og møde om det faglige. Det skal skilles ad, hvis det skal virke,” siger hun. På den måde rammer Anne Brorson lige ned i kernen af, hvad der er væsentligt, hvis man som privat virksomhed vil sælge og samarbejde med kommunerne. Man skal kunne gå på to ben i sit markedsføringsarbejde og faglighed og dialog, er det ben de kommunale repræsentanter efterspurgte. Her må vi krydse fingre for, at KL vil kommunerne også på det her felt lytter til den evaluering nogle af medlemmer gav de guidede tours.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply