Søren Andersen (th) peger i dette indlæg på flere ting som skal være på plads, hvis man skal have fair konkurrence og indfører Herlev-modellen.

Debat: Tillad Herlev-modellen for plejehjem

Jeg kan ikke se argumenter for, at Herlev-modellen ikke skal stå sin prøve, men det kræver, at der er reel fri konkurrence omkring plejehjem og leverancen af dem og her har vi behov for en række ændringer i den nuværende lovgivning, skriver direktør for Attendo Danmark, Søren Andersen.
"Hvis det frie valg medfører, at flere borgere vælger private aktører, skal den offentlige kapacitet tilrettes den nye efterspørgsel, så enhedsprisen ikke bare stiger og stiger," skriver May-Britt Kattrup i dette debatindlæg.

Uvildig klageinstans afgørende for det frie valg

Debat: Drop udbudsmodellen og giv borgerne en vouchermodel for det burde være en menneskeret at have frit valg over hele linjen. Det forudsætter dog, at der er noget at vælge imellem og vi har et velfungerende offentligt-privat samarbejde med fair og lige konkurrence.
Grete Mikkelsen, direktør for Granhøjen / Gran Recovery and Health

Der er en revne – En revne i alt – Det er sådan lyset kommer ind

Med baggrund i Cohen-citatet: ”There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in” sparker direktøren for Granhøjen en debat i gang med fokus på, at der nu er så mange, der kigger med, når de sociale tilbud gør deres arbejde, at det spænder ben for dem.

Hvor længe skal vi vente på KL?

DEBAT: Kommunernes Landsforening har annonceret, at nye retningslinjer for fastsættelse af afregningspriserne er lige på trapperne. Men de lader vente på sig, hvilket kan undre, da man har haft 20 år til at hjælpe kommunerne med beregningsmodeller, der afspejler virkeligheden.
Markedschef Morten Jung Dansk Erhverv

Vigtig milepæl: Et flertal af Folketingets partier anerkender problemet med ukorrekte afregningspris...

Et flertal af Folketingets partier anerkender nu, at der er et gevaldigt problem med ukorrekte afregningspriser for ikke-kommunale leverandører af ældrepleje. Flertallet forpligter nu Regeringen på at genbesøge beslutningsforslaget om korrekte afregningspriser, hvis det viser sig, at der fortsat er ukorrekte afregningspriser.
LOS opfordrer i dette indlæg Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet til at genåbne en lille del af udligningsreformen, som vil medføre store konsekvenser på det specialiserede socialområde.

Opråb: Udligningsreformen skaber mere ulighed på socialområdet

Ønsket var større lighed på tværs af kommunerne, men faktum er, at ændringerne i udligningsreformen rammer det specialiserede socialområde som en utilsigtet boomerang. Det er ændringer med store konsekvenser og serviceforringelser i sigte.
Det er yderst positivt, at der med etableringen af CO-PI er politisk vilje og opbakning til at fremme det gode offentlige-private samarbejde, lyder det fra Dansk Erhverv.

Nyt center for offentlig-privat samarbejde skal styrke dansk konkurrenceevne

Center for Offentlig-Privat Innovation hedder den lille ny, der allerede går under kælenavnet CO-PI. Far og mor er henholdsvis det offentlige og de selvejende/private virksomheder. Fødselshjælper er Erhvervsminister Simon Kollerup, der fredag klipper snoren til Danmarks nye kæledægge.
Markedschef Morten Jung Dansk Erhverv

Perspektiv: Fremtidens velfærd er brolagt med samarbejde

Næsten mytologisk hylder vi staten for årsagen til nutidens velfærdssamfund. Vi må dog ikke glemme, at idéen om den universelle velfærd udsprang af selvejende institutioner og private initiativer, der med ildsjæle ved roret skabte både forsørgelsessystemer og ældrepleje. Vi er kommet langt siden, men..
Der er ikke tale om merforbrug, når begrebet merforbrug anvendes i regionens økonomirapportering. Læs her hvad der er op og ned.

Replik: Budgettet holder i Region Midtjylland

To markedschefer fra Dansk Erhverv har desværre fået galt fat i, hvordan budgettet omkring hjemtagningen i Region Midtjylland hænger sammen. Der er ikke tale om budgetoverskridelser, men derimod planlagte etableringsomkostninger.
I Region Midtjylland har man et planlagt merforbrug på 33,1 mio. kr. som følge af hjemtagningen af ambulancedriften.

Opråb: Borgerne risikerer at betale høj pris for regionale hjemtagninger

Det har stor betydning om regioner anvender kontrolbud eller kontrolberegninger ved et udbud. Resultaterne fra fire regioners udbud af ambulancer viser, at kontrolberegninger kan øge hjemtagelsen. I en enkelt region har det givet et merforbrug i millionklassen og det kalder på et øget politisk fokus.
Hvor sort-hvidt kan man fortolke statsministerens nytårstale, når det kommer til den nye ældrelov? - bedøm selv.

Kommentar: Statsministerens ældrelov en reformrealitet eller en prøveballon?

Forsøgte statsministeren at aflede opmærksomheden fra døde mink og slettede sms-er ved at trække en kanin op af hatten eller sigtede hun mod en reformering af ældreområdet i fantomtempo samtidig med, at hun frigav en prøveballon om fremtidens ældrepleje med færre retskrav og mere privat hjælp?
Det er ikke første gang, at Det Konservative Folkepartis formand og Statsminister Mette Frederiksen krydser klinger.

Statsministeren gemmer sig bag Arne, når jagten på kvindelige iværksættere bringes op

”Jeg har intet imod privatinstitutioner,” sagde statsminister Mette Frederiksen i folketingssalen, men da spørgsmålene om jagten på kvindelige iværksættere på dagtilbudsområdet blev for pinlige, trak statsministeren Arne Pensionen op som et skjold, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar.