Deltag i et basis-webinar om Friplejehjem

Begrebet friplejehjem er oppe i tiden og flere af vores læsere har efterspurgt viden om friplejehjem. Kommunalt ansatte og andre med særlig interesse for friplejehjem har nu mulighed for at kunne få konkret basisviden om friplejehjem.

Vores redaktør Steen Houmark faciliterer i dette efterår seks komprimerede webinar om friplejehjem ud fra et 360 graders perspektiv.

Her vil du møde folk med konkret erfaring og viden om friplejehjem. De kommer i deres oplæg kommer rundt om bl.a. jura, investering, politik og kommuneperspektiv.

Det er et komprimeret webinar, hvor du som deltager forventes at få afklaring og viden om, hvad er fantasi og hvad er fakta, når det gælder friplejehjem

Hvert webinar har en varighed af 2.5 timer.

Du finder programmet her: Friplejehjem, fakta og fantasi

Du tilmelder dig et webinar via mail til sh@de4vinde.net Her skal du, foruden dit navn huske at opgive mobilnummer og navn på dem du tilmelder.

Datoerne finder du i programmet

Programmets oplægsholdere spænder vidt i viden og position fra borgmestre, investorer, jurister, embedsfolk til plejevirksomheder. Du kan se mere om hvem de er i programmet.

OPS-Indsigt er ubestridt det medie, der har skrevet mest om friplejehjem og det er ikke så mærkeligt for vores redaktør Steen Houmark var oprindelig med til at give input til loven tilbage i nullerne og har siden fulgt området tæt.

Nedenfor kan du se et udvalg af vore artikler om friplejehjem

Medicinhåndtering er et af de kritikpunkter som Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst.

Styrelse lukker midlertidigt for optag af borgere på friplejehjem

Et friplejehjem på Fyn har to uger til at rette op på krav fra Ældretilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det igen skal have lov til at optage borgere. Læs også hvilken risikokategori styrelsen vurderer der er for patientsikkerheden.
Et mindre friplejehjem i Vejle - Meta Mariehjemmet er erklæret konkurs.

Kommunal takstberegning skubbede friplejehjem ud over kanten

En ressourcekrævende genopretningsproces efter et påbud er endt med, at borgerne på et lille friplejehjem nu får hjælp til at leve det liv de ønsker, men tomme pladser og en kommunal takstberegning er medvirkende til, at man nu erklærer sig konkurs.
Det er ikke til at sige præcist hvor mange friplejeleverandører, der har fået for lav sats i fire år. Læs her om social- og ældreministeriets brev til kommunerne.

Flere friplejeleverandører er afregnet for lavt siden 2018

I et brev udsendt til kommunerne midt i vinterferien, foreslå Social- og Ældreministeriet kommunerne at orientere relevante friplejeleverandører om, at de siden 2018 er blevet afregnet for lavt.
Det nye kommunale Plejecenter Sølund er planlagt til, at blive en integreret del af bydelen, men byggeriet ligger stille.

Prisen på et kommunalt plejehjemsbyggeri stikker af

Et prestigefyldt kommunalt plejehjemsbyggeri er sat på hold på grund af inflation og udbudspligt. Det havde man måske undgået med et friplejehjemsbyggeri, men hvem skal lige betale for den højere husleje, fordi byggeriet nu kommer til at koste over en halv milliard ekstra?
I følge Danske Diakonhjem kan det godt være lidt af en opgave at forklare udenforstående, at plejehjemmene egentlig er godt på vej, selvom påbuddet fortsat er opretholdt

Styrelse fastholder påbud på to friplejehjem

”Et påbud sætter ild i et plejehjem med det samme, man får det at vide,” lyder det fra Diakonhjemschef Lene Soelmark. Men hvorfor har det været nødvendigt for Styrelsen for Patientsikkerhed at fastholde de to påbud hos Danske Diakonhjem og får friplejehjem flere påbud end kommunale?
"Da vi designede Esrumvej, var det målet at skabe et hjem frem for en institution,” sagde administrerende direktør Søren Andersen i sin indvielsestale.

Rød løber og jazz-musik var baggrund for indvielse af Helsingørs første friplejehjem

I det der engang var Helsingør Hospital, har plejevirksomheden Attendo designet et nyt friplejehjem, der danner rammen om et nyt koncept for plejehjem. I sin indvielsestale understregede borgmesteren det vigtige ved at have forskellige tilbud til ældre.
Diakonissestiftelsen har hentet Anette Christoffersen ind som direktør for Diakonissestiftelsen fra en NGO på det specialiserede socialområde.

Velfærdsvirksomhed henter topchef fra interesseorganisation

Inden for et halvt år har tre store friplejeleverandører skiftet profiler på deres topchefer. Senest har Diakonissestiftelsen hentet sin nye administrerende direktør hos interesseorganisationen Lev.
Der findes fem store plejeleverandører, der driver friplejehjem, men hvem er de nye store, der investere og bygger friplejehjem?

Trekløver i gang med deres femte friplejehjem

På under fire år har et trekløver af private virksomheder projekteret og bygget fire friplejehjem, nu skal de i gang med deres femte. Det er mere end nogen kommune. Læs her hvem det er, som er ved at oparbejde specialekendskab til investering i og byggeri af plejehjem.
VIVE har i forbindelse med en evaluering af afregningssystemet konstateret, at der er stor spredning i taksterne for friplejehjem, men i undersøgelsen har man ikke foretaget en kontrolberegning af kommunernes beregninger og det møder kritik.

Kritik af VIVE-rapport om takstberegninger på friplejehjem

”Det svarer nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken,” lyder der fra branchedirektøren i Selveje Danmark og han er ikke den eneste, der retter kritik mod en ny rapport fra VIVE om afregningssystemet på friplejeområdet.
VIVE`s evaluering af afregningssystemet bygger bl.a. interviews med 6 kommuner og repræsentanter fra 9 friplejehjem.

VIVE-rapport udpeger opmærksomhedspunkter ved takstberegninger på friplejehjem

En ny VIVE-rapport rammer lige ned i en politisk varm urtehave med en interessant konklusion, hvor den bl.a. kortlægger markedet for friplejehjem og udpeger opmærksomhedspunkter omkring det eksisterende afregningssystem.
I 2020 vurderede Danmarks Statistik, at vi i 2030 ville have ca. 160.000 flere ældre over 80 år og det sætter potentielt pres på kommunernes interesse for friplejehjem.

Friplejehjem bliver skrevet ind i stadig flere kommuners budgetaftaler

Næsten en fjerdedel af kommunerne har i deres budgetaftaler for årene 2022 - 2023 udvist interesse for friplejehjem, men selvom antallet af interesserede kommuner stiger, så er der også nogen der falder fra. Find kommunerne her.
OPS-Indsigt var i 2022 i den situation, at vi ofte har måttet prioritere mellem flere gode historier eller udgive et ekstra nyhedsbrev midt i ugen.

En strøm af historier gav i 2022 langt flere nyhedsbreve end forventet

Troværdige kilder er en stor del af grundlaget for substantielle artikler om offentligt-privat samarbejde. I 2022 har et utal af kilder bidraget til en unik indsigt som baggrund for hundredvis af artikler ift. en række OPS-temaer. Se listen over de tyve mest læste artikler.