Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (B), mener at regeringen risikerer at tage livet af de mange for at ramme de få. Borgmester Leon Sebbelin i Rebild Kommune (B) bliver ikke forarget over at folk, der gør deres arbejde, tjener penge.

Radikale borgmestre forudser koks og kaos ved et forbud mod profit

OPS-Indsigt har talt med to radikale borgmestre om deres syn på regeringens forventede forbud mod profit på socialområdet. De mener, at man bringer kommunerne i en umulig situation, hvor der skabes flere problemer.
Mia Nyegaard er medlem af Det Radikale Venstre og Socialborgmester i Københavns Kommune. Hun har tidligere langet ud efter regeringens forslag om forbud mod profit.

Politisk aftaleudkast om profitforbud krænkende for retsbevidstheden

Socialborgmester Mia Nyegaard (B) har svært ved at se de Radikale være med i en aftale, hvor Socialtilsynet sætter botilbud under skærpet tilsyn uden begrundelse. ”Det er i hvert fald krænkende for min retsbevidsthed,” siger hun til OPS-Indsigt.

Eksproprieringen af sociale tilbud holder for rødt

Jura og politisk opbakning var ikke på plads, da Social- og Indenrigsminister Astrid Krag annoncerede et forbud mod profit. To måneder senere holder private botilbud for rødt og har trukket investeringshåndbremsen, medens man venter på det endelige lovforslag.

Forstå hvorfor kommunerne ikke per automatik kompenserer private

KL`s indstilling er, at private og kommunale velfærdstilbud skal behandles ens, når det kommer til kompensation for merudgifter til covid-19, men der findes ikke èn simpel løsning, skriver KL til OPS-Indsigt.
Covid-19 har give alle velfærdsområder merudgifter i form af bl.a. håndsprit, handsker opmåling af børns ankomst og legeområder i dagtilbud. Udgifterne er der, hvad enten velfærdsleverandøren er privat eller kommunal

Forstå hvorfor private frustreres over kommunernes manglende corona-kompensation

Over 100.000 borgere får hjælp fra private velfærdstilbud, som ikke er omfattet af kompensation for merudgifter til covid-19, hvis det står til kommunerne, men hvad er egentlig problemet for de private? Kan de ikke bare selv dække udgiften? Spørger redaktør Steen Houmark.
Det er fortsat ikke helt klart, hvordan kommunerne vil og kan kompenserer alle typer af private velfærdsleverandører for merudgifter til Covid-19. Her arkivfoto af næstformand for KL Martin Damm (V) samt formand for KL Jacob Bundsgaard (S), da Regeringen og KL præsenterer økonomiaftalen for 2021 i Finansministeriet i maj.

Ministerium retter misforståelse om corona-kompensation af sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet retter nu op på nogle af de misforståelser, som er afstedkommet af et svarbrev til KL om kompensation for merudgifter til Covid-19. Det fremgår af en mail til OPS-Indsigt, men mailen efterlader fortsat flere ubesvarede spørgsmål.

Analyse: Semantik gav anledning til misforståelser af ministeriets svar til KL

En cocktail af tre ministerområder og fire fagforvaltninger med et garnnøgle af lovgivning har skabt et begrebsapparat af snubletråde, som det kan være svært at kommunikere ind i. Det har Social- og Indenrigsministeriet måtte sande i forbindelse med et svar til KL.

Covid-19 kompensation – Ministerium forærer kommunerne en kattelem

Et brev fra Social- og Indenrigsministeriet til KL om kompensation af private velfærdsvirksomheders merudgifter til covid-19 beskrives af politikere og brancheorganisationer som en urimelig forskelsbehandling og en gang rod, hvor man formoder, at der er tale om en misforståelse.
"Desværre har vi måtte kigge langt efter samarbejdsviljen fra regeringen, når vi kigger på den konkrete politik, som regeringen har udført." Skriver markedschef Morten Jung i dette debatindlæg og bringer tre konkrete eksempler

Danske Erhverv: Regeringen bør gå helhjertet ind i kampen for et styrket offentlig-privat samarbejde...

"Det er tid til, at regeringen tager et valg og følger sine egne ord om, at erhvervslivet har spillet en nøglerolle i en historisk krisetid frem for fortsat at forfølge fjendebilleder af sociale botilbud og konsulenter," skriver markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung i dette indlæg.
I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 har KL og regeringen aftalt at man sidst på året skal have en opfølgning omkring kommunernes Covid-19 udgifter i 2020.

Kommunerne har et smalt vindue for kompensation af private

Kommunernes kompensation af private for coronarelaterede udgifter har stået i stampe, trods en klar aftaletekst. Nu skal kommunerne opgøre de samlede kompensationsudgifter i et lyntempo. Det giver private velfærdsaktører et meget lille vindue for dialog om deres merudgifter.
Jakob Bigum Lundberg er ny formand for FSD og til dagligt direktør i Næstved Kommune.

Ny formand for velfærdschefer: ‘Vi kan ikke bare drive velfærdssamfundet videre’

'Hvis borgeren ikke oplever, at det vi gør, giver mening. Så bliver vi slået hjem i Ludo,' siger den nyvalgte formand for landets velfærdschefer. Han peger på, at der er behov for et opgør med det vi plejer og den måde vi tænker i krav og retssikkerhed.
Det ser sort ud i kampen mod profit på velfærd. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag kan komme til at kigge langt efter de 90 nødvendige mandater.

Slaget om profitforbud kan være tabt for Astrid Krag

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag kan kun regne med støtte fra et mindretal i folketinget til forslaget om forbuddet mod at trække overskud ud af private sociale botilbud. Samtidig tyder noget på, at et supertilsyn under socialstyrelsen kan være en løsning.