Planen for vaccination af frontpersonale ansat hos private velfærdsvirksomheder har indtil nu kunnet iværksættes. Læs hvorfor

Forvirring om vaccination af personale i private tilbud

Vaccination af personale, der opretholder samfundskritiske funktioner, rulles ud nu, men der er bump på vejen. Meget tyder på, at kommunerne har været ved at indhente persondata fra private tilbud uden hjemmel. Brancheorganisationer er uforstående: 'Vi er ikke blevet inddraget.'
I Danmark har vi omkring 1800 arbejdspladser af en helt særlig kaliber, hvor handicappede kan ansætte deres egen hjælper. Her har FOA de seneste år arbejdet på, at få de private til at indgå overenskomst. - Arkivfoto

FOA vinder terræn og minimerer konfliktrisiko ved overenskomst med privat aktør

En af landets største aktører på handicapområdet, virksomheden Handicapformidlingen, har lavet overenskomst med FOA. Hermed lægger FOA afstand til den klemme forbundet befinder sig i, hvor man potentielt kan komme til at skulle varsle konflikt mod en handicappet borger.
Rasmus Helveg Petersen, der er familieordfører for Radikale Venstre, vil ikke være med til at tvinge folk til at skifte ejerform

Radikale vil sætte en prop i profitflasken

Kampen mod profit på velfærd er tabt i denne omgang. Det siger kilder i støttepartierne til OPS-Indsigt. LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud mener, at borgerne har været sat i gabestok, mens Christiansborg har haft mere fokus på selskabsform end på mennesket.
Endnu engang forsøger Social- og Indenrigsministeriet sig med et brev til bl.a. kommunerne om hvordan man kan udmønte kompensation for covid-19 udgifter på socialområdet

Tre muligheder for kompensation af covid-19 merudgifter

Social- og Indenrigsministeriet skærer det ud i pap for kommunerne. Kompensation forudsætter, at kommunerne går i dialog med de sociale tilbud. Det fremgår af et brev fra ministeriet til kommunerne, hvor man ved nærlæsning iagttager bureaukrati og risikomomenter for kommunerne.
Blandt de merudgifter private leverandører af offentlig velfærd har haft er bl.a. nye ekstra håndvaske, håndsprit, handsker m.v.

En fjerdedel af kommunerne har kompenseret private

Mindst en fjerdedel af kommunerne kompenserer private for covid-19 udgifter, viser en aktindsigt. Men kompensationen er internt i kommunerne uensartet. Vejle Kommune kompenserer som de fleste på dagtilbud, medens man i Frederikssund kompenserer på frit valg. Få et indblik her.

Opråb: Regeringen sender velfærdsskadelig virksomhed ind ad bagdøren

”Regeringens ideologiske korstog mod private på velfærdsområdet er ekstremt skadelig for den diversitet af velfærdsaktører samfundet har brug for,” skriver direktør Flemming Trap. Han peger på, at regeringen i ly af ”støjen” fra corona er ved at indføre et offentligt monopol på levering af velfærd.
Mette Frederiksen står med den udfordring, at borgerens frie valg er bundfældet. Det lyder ganske vist godt, at man kan komme af med profitmagerne, men det er en promille ift udfordringerne i den offentlige sektor og hun skal have en befolkning med sig, som de seneste år har udvist en stærk retskravsbevidsthed.

Kommentar: Regeringens kommunaliseringsbomber under liberale hjørnesten

Den ideologiske vej for markedsgjort velfærd var klar, da Anders Fogh trådte til. Mette Frederiksen har ikke den luksus. Hun har derfor gang i en landminetaktik, hvor hun sprænger sig ind på et solidt frihedsbrand. Spørgsmålene er om befolkningen er klar til mere myndighed og om fortalerne for frit valg kan skabe et brand, der er stærkere end profit på velfærd. Skriver redaktør Steen Houmark.
Rådmand i Odense Kommune Susanne Crawley (tv) Administrerende direktør i Forenede Care Stine von Christierson (th)

Profitforbud: Odense er klar til at overtage opgaver fra private

Rådmand i Odense Susanne Crawley (B) har et beredskab i baghånden, der kan hjemtage udsatte borgere, hvis private botilbud drejer nøglen om. Det bekymrer branchen. ”Det handler ikke kun om en kommune kan flytte borgere rundt som brikker,” siger adm. direktør i Forenede Care Stine von Christierson.
Et forbud mod privatejede sociale tilbud svigter ikke bare de udsatte borgere, der mister deres tilbud. Skriver Laust Westtoft i dette indlæg.

Opråb: Vi har brug for de sociale iværksættere

Regeringen har sat en farlig kurs for velfærdssamfundet, hvis den skubber privat entreprenørskab, knowhow og kapital ud på sidelinjen med et forbud mod privatejede sociale tilbud. Den svigter ikke kun de udsatte borgere. Den udskriver samtidig en stor regning til skatteyderne. Har Socialministeren de penge?
BOMI har i mere end 50 år hjulpet tusindvis af mennesker med hjerneskade. Nu er den selvejende virksomhed klar til at flytte hjemmefra og bryde båndet til Roskilde Kommune og blive privat.

Selvejende VISO-leverandør opkøbes af private

To succesfulde velfærdsiværksættere og en tidligere minister står bag en transformation, der skal frigøre hjerneskadespecialisten BOMI fra Roskilde Kommune. Det glæder den nuværende bestyrelsesformand og byrådsmedlem Evan Lynnerup (V), at BOMI kan videreføres i en ny sammenhæng
Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (B), mener at regeringen risikerer at tage livet af de mange for at ramme de få. Borgmester Leon Sebbelin i Rebild Kommune (B) bliver ikke forarget over at folk, der gør deres arbejde, tjener penge.

Radikale borgmestre forudser koks og kaos ved et forbud mod profit

OPS-Indsigt har talt med to radikale borgmestre om deres syn på regeringens forventede forbud mod profit på socialområdet. De mener, at man bringer kommunerne i en umulig situation, hvor der skabes flere problemer.
Mia Nyegaard er medlem af Det Radikale Venstre og Socialborgmester i Københavns Kommune. Hun har tidligere langet ud efter regeringens forslag om forbud mod profit.

Politisk aftaleudkast om profitforbud krænkende for retsbevidstheden

Socialborgmester Mia Nyegaard (B) har svært ved at se de Radikale være med i en aftale, hvor Socialtilsynet sætter botilbud under skærpet tilsyn uden begrundelse. ”Det er i hvert fald krænkende for min retsbevidsthed,” siger hun til OPS-Indsigt.