Aarhus Kommune mener, at kommunen kan gøre det billigere ved selv at etablere og drive flere pladser på socialområdet, derfor har man haft en voldsom vækst, men er man blevet mere selvforsynende?

Trods ti års indsats er Aarhus Kommune langt fra sit mål om selvforsyning på socialområdet

I et sparekatalog og en omstillingsplan fra Aarhus Kommune spøger hjemtagning af borgere fra sociale tilbud på lige fod med begreber som kontraktforhandlinger og indkøbsværktøjer, der skal give besparelser på millioner allerede i 2023, men er det realistisk?

Ekspert: Hjemtagning af borgere er ikke noget quick fix

Flere kommuner overvejer at spare penge på det specialiserede socialområde ved at hjemtage borgere. "Den kommunale virkelighed er, at man ofte tror, man får mere for pengene hos sig selv," siger ekspert.
Hjemtagninger skaber ofte politisk debat. Men hvad er egentlig op og ned?

Forstå hjemtagning på fem minutter

Hjemtagning er ofte et udskældt værktøj, men der er mange situationer, hvor det giver mening at hjemtage en borger. Læs mere om hjemtagning her.
"Sagen i Højesteret har ikke været med til at gøre det lettere at være privat leverandør," lyder det fra en velfærdsleverandør, der ikke driver hjemmepleje.

Bred bekymring blandt velfærdsleverandører i kølvandet på Brønderslevsagen

På tværs af velfærdsområderne har private velfærdsleverandører nærlæst Højesterets dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med et udsnit, der driver dagtilbud, botilbud og friplejehjem om, hvilke afledte effekter de ser på deres område.
Findes der en lovhjemmel, hvor kommuner kan stille BPA-ordninger i bero, når brugeren er indlagt? Det spørgsmål rejser tre handicaporganisationer i et brev til Socialministeriet.

Ministerformulering om handicaphjælp under indlæggelse har skabt usikkerhed

”Det er muligt for kommunalbestyrelsen at sætte en hjælperordning i bero under borgerens indlæggelse.” Den sætning i Socialministerens seneste hyrdebrev har skabt usikkerhed blandt mange brugere af BPA-ordningerne. Spørgsmålet er, om der er lovhjemmel.
Et tvangslukket kommunalt botilbud er det nærmeste man kommer en konkurs af en offentlig institution. Alligevel høre man ikke meget til de store fagforbund i medierne.

Privat aktør om lukningstruede kommunale tilbud: ”Lad os prøve inden det er for sent”

Et kommunalt botilbud skal tvangslukkes efter et oparbejdet underskud på over 30 millioner. ”En privat leverandør vil lukke meget tidligere af hensyn til borgerne. Private holder ikke til den slags i medierne og kommunernes underskudsdækning er konkurrenceforvridende,” lyder det fra velfærdsaktør.
I en tilsynsrapport om botilbuddet Rosenkildevej 87 - 89 i Slagelse påpeger Socialtilsynet, at der længe har været misforhold imellem tilbuddets realiserede omsætning og omkostninger.

Slagelse vil sende regningen fra tvangslukket botilbud videre til køberkommuner

Socialtilsyn Øst har varslet et botilbud i Slagelse Kommune tvangslukket. Kommunen forventer at kunne sende et millionunderskud videre til køberkommunerne. Læs hvordan og om de berørte kommuner har en risikobuffer i deres budget til at dække den slags.
Der gives hånd på valgnatten, men spørgsmålet er om en ny regering her over midten vil opstå? - En regering der vel og mærke har mere fokus på mennesket med behov for hjælp end på selskabsformer.

Refleksion: ” At turde tænke på den fælles styrke”

Tænk hvis en ”ildpause” i den politiske fløjkamp mellem det offentlige og det ikke-offentlige kan bruges til, at gentænke socialområdet hen over midten, så lederens fokus bliver kampen for mennesker, der har brug for hjælp, skriver direktøren ved Fonden Startskuddet i en refleksion efter valget.
Ved Folketingets åbning den 4 oktober var der valgstemning og mange fik taget selfies. Samme dag udsendte Social- og Ældreminister Astrid Krag et sidste hyrdebrev til kommuner og regioner.

Socialministeren udsendte hyrdebrev til kommunerne to minutter i valgkamp

Et hyrdebrev fra socialminister Astrid Krag til kommunerne indeholder et signal om, at forandringer er på vej i forhold til BPA-ordningerne. Opgaver hendes efterfølger må fører ud i livet. I Handicapbranchen Danmark er man optimistisk. I FOA har man ikke hænderne over hovedet.
Har DR med dokumentarer `Tinas jagt på millioner´ bevidst forsøgt at sætte vind i sejlene på den strandede kampagnen, `profit på velfærd´ mhp at få den banket op på dagsordenen til den forestående valgkamp?

Kommentar: DR-Dokumentar om velfærdsprofit skuffer og overser substantielle udfordringer

`Tinas jagt på millioner´ er en DR-Dokumentar, hvor forargelsesunderholdningen dominerer og den substans man næsten har fat i omkring kommunernes kontraktindgåelser med private botilbud forsvinder til fordel for filmiske effekter og det er ærgerligt, for der ligger en historie gemt i det samspil.
Jakob Bigum Lundberg (TV) er formand for socialchefforeningen (FSD) og Jesper Langkjær er formand for de offentlige indkøberes forening IKA.

Bias-barriere mellem indkøbsfunktionen og socialområdet

De kommunale indkøbsfunktioner har svært ved at komme ind ad døren til socialområdet. ”Indkøberne har ingen idé om, hvordan de skal nærme sig området, der tales helt forskellige sprog,” lyder det fra en tidligere indkøbschef, men hvad siger socialcheferne?
Sociale Investeringer er en ny måde at sætte rammen for sociale indsatser målrettet udsatte borgere, hvor privat kapital investerer og får del i besparelsen, når borgeren kommer i arbejde. Men hvordan regnskabsfører kommunen det?

Sociale investeringer – modige løsninger og hovedbrud

Sociale investeringer er sociale indsatser på en ny måde og en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer på velfærdsområdet, men hvor langt er vi, og vil kommunerne afgive opgaver og reducere egen stab, hvis nye løsninger viser sig mere effektive?