Udsatte

  LOS opfordrer i dette indlæg Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet til at genåbne en lille del af udligningsreformen, som vil medføre store konsekvenser på det specialiserede socialområde.

  Opråb: Udligningsreformen skaber mere ulighed på socialområdet

  Ønsket var større lighed på tværs af kommunerne, men faktum er, at ændringerne i udligningsreformen rammer det specialiserede socialområde som en utilsigtet boomerang. Det er ændringer med store konsekvenser og serviceforringelser i sigte.
  Ravnstrup Krisecenter der nu er konkurs fik hele to tildelinger i millionklassen ud af de 19 tildelinger, som Socialstyrelsen uddelte i december 2020.

  Socialstyrelsen gav over 4 millioner til svindelmistænkt institution

  Et nyoprettet kvindekrisecenter gik konkurs efter et år. Inden da nåede centeret at få millioner ud af Socialstyrelsen. Nu er direktøren politianmeldt på mistanke om misbrug af offentlige midler, men hvad mener Socialtilsynet om centerets evne til at hjælpe kriseramte kvinder?
  Det kan komme til at se sort ud for de interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder følger de anbefalinger som ligger i et nyt aftaleudspil fra Børne- og Undervisningsministeren

  Regeringen vil igen lukke for private – Nu er det dagbehandlingstilbud for udsatte unge

  ”Modellen kan få kvalitet og faglighed til at eksplodere i alle retninger,” lyder det fra en tilbudsleder i en kommentar til regeringens udspil i forhold til de interne skoler på dagbehandlingsområdet. Hos brancheorganisationen LOS taler man om en potentiel ekspropriering af området..
  Enhedslisten vil indføre sociale investeringsbeviser for at støtte virksomheder, der fx hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. (Arkivfoto)

  Enhedslisten vil lade private investere i socialøkonomiske virksomheder

  Andelsvirksomhed rimer ikke på socialøkonomi og det kan give benspænd i forhold til Enhedslistens forslag om salg af sociale andelsbeviser for at tiltrække kapital til trængte socialøkonomiske virksomheder, men hvad tænker branchen og hvordan hænger det sammen med et profitforbud?
  I Aarhus er det kommunen selv, der leverer indsatsen ved deres første investering, vedrører hjemløse unge, men serviceleverandøren ved sociale investeringer behøver ikke kun at være kommunal.

  Ny social investeringsalliance for kommuner

  Det er nemt at hylde tanken om sociale investeringer som den model, der løfter udsatte borgere ud af deres armod og reducere kommunernes udgifter. Det er langt mere komplekst at realisere. Derfor har vi brug for rum, hvor kommunerne kan ideudveksle og møde ekspertviden, investorer og leverandører.
  Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der først skal analysere og siden komme med løsninger til, hvordan hjemløse smart og let kan få et betalingskort i det kontantløse samfund.

  Hvor det offentlige system svigter hjemløse, træder civilsamfundet og bank til

  Hus Forbi og Danske Bank sprinter foran regeringens analysegruppe med en løsning, der gør det let for hjemløse at få et betalingskort. Det er kun en midlertidige delløsning, lyder det fra Hus Forbi, der længe har forsøgt at råbe politikerne op om de hjemløses udfordringer i det kontantløse samfund.
  Alle kommuner er blevet tildelt en kvote for antigentest ift. befolkningstallet. Kvoten gælder både kommunale, private og selvejende institutioner

  Kviktest – Nu også til private velfærdstilbud

  I de første 14 dage af februar kommer plejehjemssektoren til at lægge beslag på al mobil testkapacitet. Socialområdet og daginstitutionsområdet kommer i anden række og private velfærdstilbud skal henvende sig til beliggenhedskommunen, som står for prioritering og planlægning.
  Det er endnu ikke til at sige, hvornår og om Social- og Ældreminister Astrid Krag har forhandlet sig til en aftale med støtte partierne et forbud mod profit.

  Forbud mod profit kan medføre en lukningsbølge blandt sociale tilbud

  Regeringen forhandler på fjerde måned en løsning, hvor private sociale tilbud i jagten på profit tilbydes at blive omlagt til selveje. Dansk Industri har gennemført en undersøgelse blandt de private sociale tilbud. Læs om deres svar, overskudgrad og mulige konsekvenser.

  Opråb: Lav en akutplan for socialpsykiatrien nu

  Lappeløsninger har præget psykiatrien i mange årtier på trods af fundamentale problemer. Drabet på en medarbejder på et socialpsykiatriske botilbud blev en tragisk udgang på et år, hvor psykiatrien stadig manglede politisk handling på trods af adskillige blinkende advarselslamper.
  Et forbud mod privatejede sociale tilbud svigter ikke bare de udsatte borgere, der mister deres tilbud. Skriver Laust Westtoft i dette indlæg.

  Opråb: Vi har brug for de sociale iværksættere

  Regeringen har sat en farlig kurs for velfærdssamfundet, hvis den skubber privat entreprenørskab, knowhow og kapital ud på sidelinjen med et forbud mod privatejede sociale tilbud. Den svigter ikke kun de udsatte borgere. Den udskriver samtidig en stor regning til skatteyderne. Har Socialministeren de penge?
  "Hvis fagforeningerne har argumenter, vi ikke kender til, så glæder jeg mig til at høre dem, og ikke bare høre de samme tre sætninger der kører i ring og som ingen hold i virkeligheden har," skriver Stine Louise Eising von Christierson, der er adm. direktør for Forenede og formand for brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd under Dansk Industri.

  Opråb: Borgernes frihed er afmonteret i profitdebatten

  Virksomheder og medarbejdere er sammen med udsatte borgere holdt som gidsler på fjerde uge i jagten på profitmarginaler og regeringen er på vej til at ofre udsatte borgers ret til ligebehandling på et ideologisk alter med risiko for afspecialisering og unødige milliardomkostninger, skriver adm. direktør i Forenede Care Stine von Christierson
  "Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

  Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

  Et samspil mellem kunstigt høje priser og planlagte underskud hos tre botilbud i en kommunal koncernstruktur kan have haft betydning for, hvor kommunen anbragte egne borgere, mener Dansk Erhverv. Ankestyrelsen kalder det uigennemskueligt. Læs hvad der er op og ned.