I flere kommuner vil skolelærerne blive oplært til at pode hinanden 2 gange ugentligt, når de yngste vender tilbage mandag.

Kommunale medarbejdere skal oplæres af private i at lynteste

Falck og Copenhagen Medical skal oplære kommunale medarbejdere i at teste kollegerne på skoleområdet. En borgmester mener det er mere fleksibelt. Danmarks Lærerforening mener det er for intimt. Læs også hvordan KL forsøger at få kommunerne til at spille med.
Billede af medarbejder fra sygehus med egen rengøringsafdeling. (Arkiv)

Region Midtjylland vil hjemtage endnu en opgave

Region Midt har besluttet at hjemtage rengøringen på Aarhus Universitetshospital, som siden 2017 har været udliciteret. Hjemtagningen vil koste over 13 millioner kroner i merudgifter. ”Det giver en diskussion af politisk ideologisk karakter,” siger Carsten Kissmeyer (V), næstformand i regionsrådet.
Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) har onsdag fortalt, at man arbejder på et coronapas i samarbejde med erhvervslivet

Digitalt coronapas skal udvikles i partnerskab mellem stat og erhvervsliv

Danmark kan blive first mover i forhold til et coronapas. Om fire måneder håber regeringen, at vi på toppen af vores digitale forspring har udviklet et digitalt coronapas, som kan åbne samfundet mere op, men allerede ultimo februar vil et analogt coronapas være klar til brug ved rejser.
Fra 1 april 2020 er Falck ude af Region Nord som ambulanceoperatør. - Foto Ålborg Sygehus

Falck taber igen på pris til mindre spiller

Falck tabte i januar det regionale testudbud og taber nu igen et regionsudbud. Denne gang halvdelen af ambulancekørslen i Region Nord, til et selskab stiftet af tidligere ansatte. Den anden halvdel hjemtages af regionen, da man vil bevare konkurrencen på markedet, lyder det fra regionen.

Private virksomheder skal sætte turbo på vaccinationsprogrammet

For en måned siden opfordrede private virksomheder regionerne til at bringe vaccinationsopgaven i udbud, så kom der forsinkelser i vaccineleverancen. Nu kommer opgaven så i udbud med støtte fra uventet kant. Læs hvad der er op og ned.

Ingen optur i det offentliges konkurrenceudsættelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye analyse af offentlig konkurrenceudsættelse bekymrer erhvervsorganisationerne. ”Konkurrenceudsætninger handler jo i nogen grad om politiske beslutninger," siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en kommentar til OPS-Indsigt.
Ser man på kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad kan man stort set ikke iagttage nogen udvikling. Den ligge stabilt på samme niveau med et lille fald fra 2018 til 2019

Konkurrenceudsættelsen står negativt stille i kommunerne

Det er fortsat Gribskov Kommune, der konkurrenceudsætter mest, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer i en ny rapport, at det offentlige kan udbyde langt flere opgaver. ”Hvis man er i tvivl, så spørg markedet,” siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Konkurrencerådets formand, Christian Schulz, mener, at det offentlige i højere grad bør udsætte deres juridiske rådgivning for konkurrence

Offentlige indkøb af advokater giver for lidt konkurrence mellem advokater

De store advokathuse tager alle opgaverne og Kammeradvokatens aftale bør konkurrenceudsættes lyder det bl.a. fra konkurrencerådet i en ny analyse af advokatbranchen. Hos kammeradvokaten anbefaler man, at politikerne tager fire hensyn i betragtning inden de beslutter sig. Læs dem her.
Der er plads til forbedringer med hensyn til konkurrence i advokatbranchen fremgår det af en ny analyse.

FAKTA: Råd anbefaler øget konkurrence i advokatbranchen

16 anbefalinger skal skabe mere konkurrence i advokatbranchen. Se Konkurrencerådets anbefalinger her.
Markedet for sprogskoler er blevet et prismarked og det går ud over kvaliteten, lyder det

Kommuner sparer og presser prisen på lokale sprogcentre

Sprogcentre presses ned i pris, mens kommuner tilsidesætter kvaliteten i udbud. Eksperter frygter, at resultatet bliver en discount-danskuddannelse.
Et lovforslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven befinder sig lige nu mellem første og anden behandling i folketinget.

Lovforslag om ændring af konkurrenceloven

Regeringen har fremsat et forslag til ændring af konkurrenceloven. Læs her om baggrunden og de konkrete justeringer i forhold til nuværende lovgivning, samt konsekvenserne.
Bæredygtighed handler om meget mere, end de solceller som dækker taget af Holstebro Rådhus.

Mix af eksperter, erhvervsfolk og politikere skal fremme bæredygtige udbud

I Holstebro Kommune vil man styrke grønne indkøb og bæredygtige udbud gennem et rådgivende organ, hvor lokale erhvervsfolk, politikere og eksperter bidrager. 'Vi skal finde ud af, hvad der virker bedst i den grønne omstilling,' siger udvalgsformand.