Tilsyn

  "Fælles for hele velfærdsområdet er, at vi har for få og for dårlige data," lyder det fra velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. Han savner en særlig anbefaling i regeringens digitaliseringsstrategi.

  Øget digitalisering af velfærdsområderne kræver ændringer og forenklinger

  ”Det at hver kommune producerer egne forskellige kvalitetsstandarder, er noget hø,” lyder det fra velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. Han udpeger tre velfærdsrettede nedslagspunkter, der skal rykkes på i regeringens digitaliseringsstrategi, hvis ambitionerne skal blive til noget.
  Grete Mikkelsen, direktør for Granhøjen / Gran Recovery and Health

  Der er en revne – En revne i alt – Det er sådan lyset kommer ind

  Med baggrund i Cohen-citatet: ”There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in” sparker direktøren for Granhøjen en debat i gang med fokus på, at der nu er så mange, der kigger med, når de sociale tilbud gør deres arbejde, at det spænder ben for dem.
  (Arkivfoto)

  Påbud fører til midlertidig lukning af privat hjemmepleje virksomhed

  En privat hjemmeplejevirksomhed må indstille sin leverance efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det kommer til at berører 1000 borgere, men hvor mange private virksomheder har egentligt fået et påbud og fik virksomheden en fair chance for at rette op? - Bedøm selv.
  Visitation og anvisning er to begreber der for mange lyder ens, men det er de langt fra og derfor væsentlige, at have styr på, når vi taler om friplejehjem.

  Forstå på fem minutter sammenhængen mellem visitation og anvisning til plejehjem

  Visitation og anvisning til friplejehjem italesættes ofte som en udfordring, når byråd skal træffe beslutning om, hvorvidt man skal have et friplejehjem, men hvad er lige op og ned og er det rigtigt, at friplejehjem kan visitere til sig selv?
  Det ser sort ud for privat og selvejende drift af sociale tilbud, hvis et lovudkast om styrkelse af Socialtilsynet bliver tilvirkelighed.

  Analyse: Lovudkast peger i retning af en nationalisering af socialområdet

  Hvad der ikke kunne vindes på den politiske slagmark for Socialminister Astrid Krag i kampen mod profit på velfærd, peger nu i retning af at kunne vindes ved ministeriets skrivebord. Et lovforslag om at styrke socialtilsynet er gennemsyret af restriktioner mod private og ikke tro mod den politiske aftale.
  Øverst fra højre branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff. - Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. - Branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog. - Politisk og Strategisk chef i LOS, Laust Westtoft

  Brancheorganisationer hælder lovudkast om et styrket socialtilsyn ned ad brættet

  ”Der er tale om en østtysk bureaukratisk model, så det bliver svært at overleve som virksomhed,” lyder en kommentar til et lovudkast om et styrket socialtilsyn. I både Dansk Erhverv, Dansk Industri, Selveje Danmark og LOS mener man, at udkastet går længere end den politiske aftale, men hvad betyder det?
  Københavns Kommune besluttet sig for at smække kassen i for Intervare og Nemlig.com.

  Intervare A/S på konfliktkurs i den kommunale bermudatrekant

  Frit-valgs-leverandøren Intervare A/S er midt i en shitstorm. Sat under lup af indsatsteam mod social dumping, efterfulgt af et konfliktvarsel fra 3F mod underleverandører til datterselskabet Nemlig.com og aktuelt viser det sig, at ældre borgere betaler 10 procent i merpris for dagligvarerne.
  Tidligere på ugen skrev flere medier, at private botilbud får flere påbud end offentlige, men faktisk er det omvendt. Læs her hvordan det hænger sammen.

  Kommunale botilbud får flere påbud end de private kommercielle

  Medierne blander pærer og bananer, når de lader selvejende og private kommercielle indgå i samme kategori i en opgørelse over socialtilsynenes påbud. Det giver et unuanceret billede i en tid, hvor debatten om kommercielle og ikke-kommercielle sociale tilbud raser, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
  Social- og ældreminister Astrid Krags forslag om et profitforbud har ikke fået mange kommentarer fra det kommunale embedsværk. OPS-Indsigt bringer her tre kommunale perspektiver.

  Profitforbud – Kommunerne er påfaldende tavse

  Få kommunale embedsmænd markerer sig i debatten om et profitforbud. OPS-Indsigt har talt med tre. Holdningerne spænder fra, at der er bedre løsninger, end dem socialminister Astrid Krag har lagt frem, til at embedsfolk er håndværkere, der skal have den rette tid for at gennemføre en sådan lov.

  Kommunerne skal føre tilsyn med private testudbydere

  Kaos omkring lyntest betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet fokuspunkter, som fremover skal anvendes, når der føres tilsyn med de private testleverandører. På sigt vil opgaven skulle overgå til kommunerne, fremgår det af dokumenter OPS-Indsigt har adgang til.
  Elev viser folketingsmedlem Trine Torp (SF) sit skema, da hun før coronaudbruddet besøgte det private botilbud og opholdssted Søbæk i Jyderup.

  I øjenhøjde med anbragte børn

  ”Det er altid berigende at komme ud på institutionerne,” sagde SF's social- og psykiatriordfører Trine Torp, da hun besøgt det private bo- og opholdssted Søbæk med fokus på kvalitet, uddannelse, pris og styreform.

  Astrid Krag sparker en åben dør ind i sager om tilsynsshopping

  Tilsynshopping er samskabt af en uensartet tilsynspraksis og praksiskoordination på tværs af socialtilsynene. Reelt kunne socialtilsynene have lukket et relativt lille problem uden indblanding af ministeren, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.