private aktører

  Professor: Flere opgaver til privathospitaler er ikke en snuptagsløsning

  Det er positivt at give privathospitalerne en mere central rolle i det danske sundhedsvæsen, men tiltaget kan måske bidrage til medarbejderflugt i det offentlige, og det er en nødvendig risiko man skal løbe, lyder det fra professor i sundhedsøkonomi.
  Carelink Gruppen er skabt ud fra en tanke og et formål om at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem," siger Brian Rosenberg, CEO i Carelink Gruppen

  Ny privat velfærdsgigant vil sikre udvikling af den offentlige sektor

  To private velfærdsvirksomheder smelter sammen i en gigantkoncern, der spænder over social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet. En del af overskuddet skal fremover skydes ind i en almennyttig fond, der skal udvikle nye løsninger til mere velfærd.
  Regionsformand Heino Knudsen peger på, at man ved at eje vaskeriet selv, kan noget helt særligt. Læs her hvad det særlige er.

  Prisen for et regionalt sygehusvaskeri stikker af

  Region Sjælland vil hellere betale 150 millioner kroner ekstra for byggeriet af et nyt sygehusvaskeri end at genoverveje en ny løsning. Læs her, hvorfor regionsrådsformanden ikke er til sinds at overlade vaskeriopgaven til private aktører.
  Det her med, at fri- og privatskoler vrimler med velstillede børn er mest af alt et storbyfænomen, fremgår det af ny analyse.

  Analyse: Det er især i storbyerne, at der er en skæv elevsammensætning i privatskolerne

  Det er især i de større byer, at fri- og privatskoler har en stor andel af velstillede børn. På landet ser det anderledes ud, viser ny analyse.
  Vælger regeringen at følge alle forslag, der fremsættes i rapporten, vil det medføre en grundlæggende ændring af ældreplejen i følge formanden for regeringens rådgivningspanel Per Okkels.

  Regeringens rådgivningspanel på vej med omfattende løsningskatalog for ældreområdet

  Det fremgår af en fortrolig rapport, at vi vil stå med en række dilemmaer ift. den eksisterede model for frit valg, hvis man politisk beslutter sig for en ny visitationsmodel og organisering af ældreområdet i faste teams, men der findes også muligheder for udvidelse af det frie valg, fremgår det.