Energi

  Vognmænd vil have kommunerne til at betale for stigende brændstofpriser

  Få dage efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte et notat om mulige konsekvenser for offentlige kontrakter af krigen i Ukraine, er to brancheorganisationer ude i et opråb, hvor de appellerer til, at kommunerne dækker for de stigende brændstofpriser.
  Energibesparelser er en dark horse i tildelingen af opgaven

  Kartelanklagede firmaer giver billigste bud på kæmpe Femern-udbud

  Entreprenører med alvorlige kartelanklager imod sig har givet det billigste tilbud i stort milliardudbud på Femern Bælt Tunnelen. Det giver de skandaleramte firmaer gode chancer
  CO2 er omdrejningspunktet for det nordjyske erhvervsfyrtårn. Aalborg Portland er en af aktørerne i det nordjyske konsortium, der står bag fyrtårnet.

  Konsortium af offentlige og private aktører vil fange og lagre C02

  I Nordjylland går private og offentlige aktører sammen i ambitiøst konsortium for at skabe et fyrtårn, der skal skabe et helt nyt erhvervsområde på fangst, lagring og anvendelse af C02 "Vi har alle forudsætningerne for grøn omstilling i Nordjylland via CO2-fangst, lyder det fra en aktør.
  "Problemet med prisregulering er, at myndighederne ikke kender den rigtige pris. Så enten gætter de for højt, og så kommer kunderne til at betale for meget for opladning, eller også gætter de for lavt, og så bremses investeringerne i ladeinfrastruktur," siger branchechef i Dansk Elbil Alliance Lærke Flader.

  Kommunale ladestandere skal stimulere konkurrencen mellem operatørerne

  Tidligere i år vurderede Ankestyrelsen, at en kommune ikke har hjemmel i kommunalfuldmagten til at anvende skattekroner på at installere og udbyde driften af el-ladestandere. Det anså styrelsen for erhvervsvirksomhed. Nu vil regeringen og en række partier gøre det muligt. Læs hvorfor.

  Teleselskaber lader milliarderne rulle i gigant aktion

  "Med de nye frekvenser kan vi på den korte bane skrue endnu mere op for kapaciteten og hastigheden,” siger Andreas Pfisterer, CEO i TDC NET, som er et af tre selskaber, der har indkøbt de eftertragtede mobil-frekvenser, men hvem får gavn af dem?
  Princippet i Høje Taastrup Fjernvarmes projekt hos Nordea. Før gik varmen fra serverrummet til spilde. Nu sørger en varmepumpe for, at energien kommer miljøet og kommunens fjernvarmekunder til gavn.

  Spildvarme fra Nordea kan opvarme en bydel

  Høje Taastrup Fjernvarme og Nordea har fundet sammen i nyt samarbejde, hvor overskudsvarmen fra bankens servere genbruges i et omfang svarende til opvarmning af en mindre bydel på 700 husstande i Høje-Taastrup Kommune.
  Højspændingsmaster er en del af el-nettet, der betragtes som naturlige monopoler, der ikke kan konkurrenceudsættes.

  Regulering af central infrastruktur som erstatning for konkurrence

  Der er behov for bedre økonomisk regulering af forsyningssektorens naturlige monopoler, som en erstatning for manglende konkurrence mhp, at slutpriserne ikke bliver for høje, vurderer Konkurrencerådet.
  Der er afsat "urealistisk" få penge til at værne kommunekasserne ved store tab i forbindelse med nedlukning af forbrændingsværker.

  ‘Urealistisk’ lav kompensation til kommunerne for at lukke forbrændingsanlæg

  Med den nye politiske aftale om håndtering af affald er der blevet afsat 200 mio. kr. til at kompensere kommunerne for deres tab ved nedlukning af forbrændingsanlæg. Beløbet er 'ikke realistisk', siger KL's næstformand, Martin Damm.
  Med den nye klimaaftale trækker Klima- Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen et stik hjem i kampen om den kommunale affaldssektor.

  Regeringens aftale på affaldsområdet er privatisering ad bagvejen

  En bred politisk aftale om en klimaneutral affaldssektor sætter den kommunale affalds- og forbrændingssektor under pres med risiko for at blive udbudt. ”Vi ender samme sted, som regeringen startede - nemlig med en liberalisering,” siger KL`s næstformand Martin Damm.
  SEAS-NVE sælger naturgas- og varmeservicekunder til OK

  Energiselskab sælger naturgas- og varmeservicekunder til OK

  Konkurrencemyndighederne vurderer, at energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE kan opnå en dominerende position på gasmarkedet, hvis selskabet overtager Ørsteds naturgaskunder. Læs hvad det betyder.

  Private penge i den grønne omstilling

  Danmark er foran i den grønne omstilling, men næste skridt er ikke så nemt som de første. Modernisering af forsyningssektorerne har gjort sektoren interessant for private investorer, der med risikovillig kapital vil kunne udrette noget mere. Folkemødets OPS-Scene og DLA Piper stiller 14. juni kl. 13.30 skarpt på private penge i den grønne omstilling.