Ældrelov

    En ny ældrelov vil alt andet lige betyde nye snitflader til fx. socialområdet, som man bør være opmærksom på.

    Løsningskatalog til ny ældrelov ikke uden problemer for det frie valg

    En hel gruppe borgere og deres frie valg kan nemt blive efterladt på perronen, hvis man ikke er opmærksom på, at en femtedel af dem der får hjemmehjælp i dag, ikke er omfattet af de løsninger regeringens rådgivende panel udgav mandag. Det samme gælder borgerens ret til valg af egen bolig.