- Søgeresultat

Finansminister Nicolai Wammen (S) ser det som et udtryk for sund fornuft, at det offentlige skal spare på eksterne konsulenter. Hos DI Rådgiverne er man ikke enige.

DI ser regeringens besparelser som korstog mod konsulenter

Dansk Industri (DI) mener, at eksterne konsulenter, som det offentlige skal spare på, løser vigtige opgaver.

Ikke ideologi – men bedste løsning for klima og genanvendelse

”Vi tolker klimaminister Dan Jørgensens udspil som ikke-ideologisk. Det handler ikke om privatisering eller offentligt ejerskab, men om at gøre det bedst muligt:” Skriver direktør i renovationsselskabet Urbaser, Stefan Olin i et debatindlæg om ophævelse af kommunernes monopol.

Der er intet ideologisk i at sikre fokus på kvalitet

Det er sund fornuft og demokratisk ansvarlighed, når FOA ønsker at skære udbyttemuligheden væk som incitament til at drive botilbud. Når den er væk går pengene til et højt fagligt niveau, for uanset hvordan vi vender og drejer det, handler det om udsatte borgeres ret til den bedste støtte. Skriver næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Afprivatisering løser ikke problemet med udsathed

Det lyder som om, at hvis vi afprivatiserede alle tilbud, så var problemet med udsathed løst, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Hverken kommuner eller private bør tjene millioner på at hjælpe vores medborgere, men udgifter og arbejdsindsatser skal dækkes. Skriver bestyrelsesmedlem René Nielsen.
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) ankommer til sættemøde om klimaforhandlinger mellem Folketingets partier og Regeringen i Finansministeriet i København, tirsdag den 26. maj 2020.

Privat affaldsselskab: Privatisering er ikke den eneste vej

Klimaminister Dan Jørgensen har foreslået at konkurrenceudsætte håndteringen af affald. Herved ophæves kommunernes monopol. ”Men det kan lige så godt være i fælles selskaber.” siger direktør i Danmarks største affaldsselskab Stefan Olin til OPS-Indsigt.
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) er torsdag i endnu et samråd om den 8. udbudsrunde af olieudvinding i Nordsøen.

Klimaminister overvejer fortsat oliejagt i Nordsøen i 2050’erne

Regeringen vil ikke basere beslutning om 8. udbudsrunde på coronakrisens faldende oliepriser, siger minister.
Der kommer ingen minimumsnormeringsmidler til de privatejede daginstitutioner, mens de kommunale og selvejede får del i en halv milliard kroner (Arkiv)

Ikke alle børn får glæde af flere hænder

Byrådspolitikere i Aabenraa fra både rød og blå blok er utilfredse med, at de private daginstitutioner ikke får del i pengene til øgede normeringer og dermed flere ansatte.

Ugen med OPS

Falck lancerer online-læge og Dansk Industri beskylder kommunerne for at være ”hjemmeblinde”. Samtidig viser nye tal fra finansministeriet, at forbruget af konsulenter falder mere end politikerne siger og ny rapport viser kæmpe effektiviserings-potentiale af vandsektorens monopol. Læs de fire spots.
Blandt andet personer med handicap risikerer at få dårligere service, når den nye udligningsreform træder i kraft. Kommunerne får nemlig et stort økonomisk incitament til at tage borgere hjem til tilbud i egen kommune, selvom det ikke nødvendigvis er det bedste tilbud.

Udligningsreform gør det dyrere at anbringe handicappede udenfor kommunen

Nye tal viser, at udligningsreformen gør det væsentligt dyrere at anbringe borgere på tilbud udenfor kommunegrænsen. Få forklaringen her.
Professor Torben M Andersen er formand for regeringens ekspertgruppe, som d.27 maj 2020 har udgivet anbefalinger vedrørende udfasning af hjælpepakker.

Ekspertgruppe: Staten har eksproprieret erhvervslivets markedsmuligheder

Da vi lukkede Danmark, blev der indført en række restriktioner. ”Disse kan tolkes som en midlertidig “ekspropriation” af markedsmuligheder,” skriver økonomisk ekspertgruppe. Læs her, hvordan den stikker regeringen en livline og anbefaler, at hjælpepakkerne skifter fra kompensation til likviditetsprincippet.
De fleste vil formentlig svare nej til at sårbare borgere skal betale prisen for et politisk indgreb skriver John Anderskou.

Udsatte borgere betaler prisen for politisk indgreb

Skal udsatte borgere betale prisen for et politisk indgreb rettet mod private sociale tilbud? Ikke desto mindre frygter vi, at det er konsekvensen af et politisk indgreb, der vil begrænse ikke offentlige tilbuds mulighed for overskud. Skriver John Anderskou, formand for LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.
Med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen har Folketingets partier undervejs i coronakrisen oprettet en række hjælpepakker. (Arkivfoto)

Ekspertgruppe: Hjælpepakker bør slutte 8. juli

Der kan være undtagelser, men som udgangspunkt bør hjælpepakkerne slutte som planlagt, er anbefalingen.