- Søgeresultat

Private jordemødre gør comeback

Jordemødre er trætte af at brænde inde med deres faglighed på produktionsstyrede hospitaler. De forlader i stigende grad det offentlige sundhedsvæsen og udvikler nye tilbud til samfundets B-hold.

Gentofte Kommune lancerer en ny udbudsmodel

Gentofte Kommune afprøver en ny model, hvor kommunen og arbejdsmarkedets parter på forhånd har afstemt forventninger til udbuddet. Modellen kaldes et 3-i-1 udbud.

Jagten på konsulentkroner er gået ind i sidste fase

Under finanslovsforhandlingerne er statens brug af konsulenter på partiernes hitliste, men et er at finde kronerne, noget andet er de afledte konsekvenser. DI foreslår ‘en anden vej’.
Visionen er, at det cirka 51.800 kvm store areal skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde på 72.000 etagemeter med cirka 900 boliger, hvoraf 25 pct. af de samlede boligareal skal være almene boliger.

Forslaget ’Her det gror’ vinder arkitektkonkurrence for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

Blandede boformer, sociale fællesskaber, en bæredygtig levevis og en videreførelse af det maritime havnemiljø. Det er hjørnestene i arkitektforslaget "Stejlepladsen – Her det gror"

Ugen med OPS

Få her links til artikler i andre medier, der bl.a. handler om CSR People Prize, compliance og Dansk Industris ønske om et OSP kompetencecenter.

Vejstribernes betydning for fremtidens konsortiedannelser

Højesteret har afgjort at en konsortieaftale mellem konkurrerende virksomheder var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Dommen giver anledning til opmærksomhed.

Ikast-Brande indfører frit-valg af hjemmesygepleje i 2020

Ikast-Brande udfordrer vanetænkningen hos sig selv og Dansk Sygeplejeråd ved at udlicitere hjemmesygeplejen i et pilotprojekt til en privat leverandør.

SL’s formand: Ingen forskel om det er privat eller offentligt

Socialtilsynet overvejer at trække godkendelsen for 21 bosteder drevet af Region Midt efter fejl igennem tre år. Men hvorfor tordner Socialpædagogernes Landsforbund (SL) ikke op i medierne?

Minister på tilbagetog i samråd om fair og lige konkurrence

8 gange beklagede Erhvervsminister Simon Kollerup (S) overfor samrådet, men det ændre ikke ved, at regeringen dropper klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet.
Vallø Prisen er i år givet til den kvindelige iværksætter Anne Kristine Schwartzbach for at have skabt en platform, der kan hjælpe angstramte gennem virtual reality.

Stiftede en iværksættervirksomhed for at løse et samfundsproblem

"Vallø Prisen" er tildelt en kvindelig iværksætter. Hun er et eksempel på personer i den private sektor, som ønsker at forlænge velfærdssamfundets planker for mennesker med særlige behov.
Administrerende direktør Brian Mikkelsen byder velkommen på Velfærdens Årsdag

Velfærdens årsdag – Hvad er fremtiden for velfærd

Vi sætter velfærd først og vi har brug for alle aktører, sagde Social- og Indenrigsminister Astrid Krag på "Velfærdens Årsdag", men hun undgik at svare på spørgsmålet om profit på velfærd.
Eleverne fra 6. klasse på Seden Skole fortalte begejstret om deres egne kodede spil til børne- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen og Carsten Sørensen, Site Manager for Facebook's Data Center

Facebook og Odense Kommune indgår partnerskab om robotby-strategi

Odense kommune rækker hånden ud til partnerskaber med lokale it- og robotvirksomheder, for at strække økonomien og fremtidssikre uddannelsen af lærere, pædagoger, børn og unge.