Skip to main content

Et døgn efter, at forretningsudvalget i Region Midtjylland drøftede etableringen af et nyt lægetilbud på Thyholm, hvor administrationen havde skrevet i indstillingen, at man ikke vurderede det hensigtsmæssigt at oprettet en regionsklinik, var koncerndirektøren ude i en pressemeddelelse, der gik i en anden retning.

”Vi mener, at den bedste løsning er en regionsklinik, som kan være et godt grundlag for på sigt at bane vejen for at tiltrække en fast privat praktiserende læge,” lød det fra koncerndirektør Anders Kjærulff i en pressemeddelelse.

Region Midtjylland hjemtager med andre ord opgaven og det er interessant, for vi har tidligere skrevet om, hvordan regionspolitikerne blev klædt på fra administrationens side med oplysninger om, hvor vanskeligt det var at etablere en regionsklinik, hvorfor det var mindst risikofyldt med en udbudsklinik.

”Leverandøren har ansvaret for at sikre driften af lægeklinikken på Thyholm og dermed sikres det, at der er en lægeløsning pr. 1. september 2024,” skrev regionens administration til politikerne med henvisning til, hvorfor det var mindst risikofyldt for regionen, at bringe lægeklinikken i udbud.

Samtidig fik politikerne oplyst, at man havde indhentet to tilbud fra leverandører af udbudsklinikker og her forstår vi på redaktionen fra forskellige kilder, at de to tilbudsgivere kunne garantere lægedækning, som det var ønsket.

Men dagen efter var holdningen fra den øverste administrative chef Anders Kjærulff skiftet. Vi har derfor skrevet til ham om, politikerne har hældt administrationen ned ad brættet i denne sag, når de går i en hel anden retning, end det administrationen så at sige anbefaler?

Ingen er hældt ned ad brættet

Anders Kjærulff er ikke vendt tilbage, men det er til gengæld både venstres gruppeformand Anders G. Christensen og regionrådsformand Anders Kühnau (S).

”Der er ikke tale om, at nogen er hældt ned ad brættet. Sådan ser jeg ikke på det. Vi har brugt meget tid på at undersøge muligheder og på at drøfte sagen politisk. Det er en kompliceret sag, for det er en stor udfordring at rekruttere læger til områder som Thyholm,” skriver Anders Kühnau i en mail til OPS-Indsigt.

Han peger på, at man nu påtager sig et politisk ansvar ved at vælge en regionsklinik og erkender, at drømmescenariet for regionen, fortsat er at rekruttere en praktiserende læge, der ønsker at bosætte sig i området, men at det ikke har været muligt for nuværende. Derfor går man nu i gang med at oprette en regionsklinik på Thyholm, fordi det har man gode erfaringer med.

Heller ikke Anders G Christensen (V) mener, at administrationen er blevet sat til side.

”Administrationen er ikke hældt ned af brætte. De har peget på den løsning, der hurtigst lader sig implementere. Nu vælger vi den løsning, vi tror på, der på den lange bane sikre, at der bliver en mere stabil løsning og sikker forsyning af læger i lokalområdet, velvidende at der er en stor opgave i indfasningen,” siger han til OPS-Indsigt.

Vil genbesøge udbudsbetingelserne

Men Regionen havde jo allerede to tilbud på hånden, så hvorfor ikke bare tage et af dem og oprette en udbudsklinik, sådant som administrationen angiver er den mindst risikofyldte?

Anders Kühnau peger på, at det også fremgår af sagen, at politikerne skulle vælge imellem at oprette en regionsklinik eller en udbudsklinik på Thyholm, idet man ikke kunne få en læge i almen medicin til at starte en traditionel praksis.

”Vi ønsker i Region Midtjylland at se nærmere på de krav, vi stiller i forbindelse med vores udbud. Vi vil derfor i gang med at genbesøge vores udbudsbetingelser. Det var ikke muligt at skærpe betingelserne i den aktuelle situation på Thyholm, fordi udbudsrunden er gennemført, og der er ikke tid til en fornyet udbudsrunde nu. – Derfor går vi nu i gang med at oprette en regionsklinik på Thyholm,” skriver han.

Hermed henviser Anders Kühnau til, at regionens forretningsudvalg i et andet dagsordenspunkt har tiltrådt, at regionen bl.a. skal iværksætte et arbejde med at formulere en udbudsmodel med skærpede konkurrenceparametre udover pris, og at den nuværende model med kontinuitetskrav ift tilstedeværelse i klinikken af den primære læge øges fra 50 % til 60 %, anvendes ved de kommende udbud, indtil en ny model er vedtaget.

Og da de ændrede krav ikke var lagt ind, da regionen udbød klinikken i Thyholm, er det medvirkende til, som vi forstår et på OPS-indsigt, at man siger nej til at overveje de to tilbud.

Politisk set er en regionsklinik bedst

Anders G Christensen bakker op om, at det etableringen af en regionsklinik er en politisk beslutning omkring hele den komplekse lægedækningssituation, som regionen befinder sig, hvor man er nødt til at tage en beslutning.

”Sagen om det skal være en udbudsklinik eller en regionsklinik er kompleks, for der er fordele og ulemper ved begge løsninger. Det er korrekt, at der i opstarten er en række udfordringer. Her kræver det, at alle arbejder målrettet for at regionen kan have en regionsklinik på plads i år.  Det vil også kræve, at vi kan trække på praktiserende læger i området og klinikken i Sundhedshuset i Lemvig i en periode,” siger han.

Og ligesom Anders Kühnau peger han, at når valget ender på en regionsklinik, så er det fordi, at man politisk mener, at man ved den løsning på den lange bane kan sikre, at der bliver en mere stabil og sikker forsyning af læger i lokalområdet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind