Skip to main content

Af Rikke Slavensky, partner hos NP advokater – frivillig OPS-rapporter på Folkemødet

Årets Folkemøde 2024 var knapt skudt i gang torsdag før første debat om Sundhedsstrukturkommissionen anbefalinger blev debatteret for første, men absolut ikke sidste – gang på Folkemødet.

Sundhedsvæsenet er presset til det yderste; antallet af ældre over 67 år stiger, antallet af kroniske syge stiger ligeså ligesom antallet af personer med multisygdomme. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor der mangler sundhedspersonale i størrelsesordenen 100.000. Det er åbenlyst, at vi skal have løsninger på bordet nu, der bidrager til effektiv udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed.

Et oplagt panel gav under overskriften “Skaber ny sundhedsstruktur et nært sundhedsvæsen for alle?” deres bud på hvordan teknologiske løsninger kunne bidrage.

Sektoropdeling hindrer brug af teknologiske løsninger

Hjemmebehandling (fx dialyse) og hjemmemonitorering blev af flere paneldeltagere, som bl.a. bestod af tidligere udviklingsminister og sygeplejerske og nu sundhedsordfører for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen, fremhævet som områder, hvor man med fordel kan udnytte de teknologiske muligheder bedre.

Ud over at patienter slipper for køretid til behandling og oplever en større livskvalitet, frigiver hjemmebehandling og -monitorering ressourcer på hospitalerne. Samfundsøkonomisk er hjemmebehandlinger og hjemmemonitorering altså en god idé, og ved teknologisk udvikling kan områderne udvides.

Men sektoropdelingen i sundhedsvæsenet er en stor barriere for at udnytte teknologiske løsninger på dette område. Klaus Lunding, Formand for Danske Patienter fremhævede som eksempel, at der for tiden ikke sker hjemmedialyse i Region Hovedstaden grundet uenighed om økonomien mellem regionen og kommunerne.

Noget som med al tydelighed udstiller, at sektoropdelingen også her hindrer behandlinger, der både for samfundet og den enkelte patient er mest optimal.

Innovation på tværs af offentlig – privat

Teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet kan være til gavn for både patienter og ressourcemanglen. Men den rigtige teknologiske udvikling er vanskelig at ramme, hvis ikke det offentlige og det private samarbejder, lyder det flere gange under debatten.

I det offentlige er innovation af løsninger båret af et klinisk behov, og måske bliver udviklingen af nye løsninger og teknologier derfor ofte for snævre og mangler skalerbarhed til at kunne anvendes til mange patienter eller på andre områder.

Udfordringen er, hvordan vi får inddraget de privates kompetencer og ressourcer i udviklingen af teknologiske løsninger til gavn for patienter og sundhedsvæsenet.

For den rette udvikling af teknologiske løsninger skal ske i et samspil mellem det offentlige sundhedsvæsens viden og den teknologiske know-how, som det private marked besidder.

Her skal der i den kommende reform af sundhedsvæsenet sikres rammer for offentlig-privat udvikling, hurtigere udvikling, hvor særligt tunge regulatoriske godkendelsesprocesser i EU er en hæmsko, udvikling af bæredygtige løsninger og ikke mindst rammer, der sikrer implementering af løsningerne i sundhedsvæsenet og evaluering og videreudvikling efterfølgende.

Om de frivillige rapportere på OPS-Indsigt

På Folkemødet 2024 har OPS-Indsigt ikke haft sit eget telt eller stand. I stedet har vi haft fire frivillige rapportere ( tre kvinder og en mand), der har være øjne og ører på en række debatter og således fungeret som udsendte rapportere for OPS-Indsigt.

Læs også: Genoplivning af ældreplejen – robotter og lokalplejehjem