Skip to main content

En planlagt udvidelse på 43 hektar af Aarhus Havn må droppes. Det viser en afgørelse i en klagesag fra Planklagenævnet ifølge Radio4.

Afgørelsen der kom for godt en uge siden var en underkendelse af Teknik og Miljø-forvaltningen i Aarhus Kommune, som har rådgivet byrådet, og derfor har haft en stor andel i, at lokalplanen, som kommunen vedtog, nu er blevet underkendt.

”Vi må desværre konstatere, at vores rådgivning af Aarhus Byråd ikke har levet op til vores standarder,” siger konstitueret forvaltningschef Michael Tolstrup, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det er blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, nogle borgere, der opdrætter muslinger i planområdet, en række foreninger samt Alternativet i Storkreds Østjylland, der har klaget over lokalplanen.

Det manglede i Aarhus Kommunes lokalplan – klik her

På tre punkter mener klagenævnet, at Aarhus Kommunes lokalplan ikke lever op til kravene. Det drejer sig om:

  • Aarhus Kommune har ikke lavet en rummelighedsanalyse på kommunens samlede beholdning af arealer udlagt til erhverv.
  • Aarhus Kommune har ikke i tilstrækkelig grad godtgjort nødvendigheden af landindvindingen.
  • Aarhus Kommunes miljørapport opfylder ikke lovgivningens krav.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, lyder det i afgørelsen. Kilde: Teknik og Miljø.

Michael Tolstrup beklager videre det, som man i pressemeddelelsen kalder for “mangelfuld rådgivning i forbindelse med havneudvidelsen i Aarhus”.

”Det står ikke helt klart for os, hvordan vi rådførte os, og hvordan fejlene opstod, men vi bliver nødt til er erkende, at vi har lavet fejl, og det har jeg i dag beklaget over for forligskredsen bag havneaftalen,” undskylder Michael Tolstrup.

Vil have ekstern undersøgelse

Rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang ( C ) vil derfor have en ekstern undersøgelse af, hvorfor hans egen afdeling ikke forudså problemer med lokalplanen om en udvidelse af Aarhus Havn.

”Jeg synes ikke, at en forvaltning skal undersøge sig selv, når der er sket en fejl med så store konsekvenser, som det er sket her. I Aarhus Byråd skal vi have genoprettet tilliden til det system, der rådgiver os i det daglige, og der tror jeg ikke, at selvevaluering er vejen frem. Derfor har jeg aftalt med forligspartierne omkring havneudvidelsen, at vi iværksætter en ekstern undersøgelse,” siger Nicolai Bang.

Han mener, at der er behov for, at man får et mere klart blik på, om kommunen havde planfaglig viden og overblik nok i organisationen, og hvad baggrunden var for, at vi traf de beslutninger, vi traf.

”Vi er nødt til at komme et par spadestik dybere i den del af sagen, så vi får en mulighed for at forbedre os. Vi skal have set på vores organisering, og vores kompetencer i det lys,” slutter Nicolaj Bang.

Hvem der skal stå for den eksterne undersøgelse, og hvornår den ventes afsluttet, melder Teknik og Miljø intet om.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind