Skip to main content

I slipstrømmen på aftalen om kommunernes økonomi for 2025 fik vi lørdag en aftale mellem Danske Regioner og KL om økonomien for 2025. Regeringen kalder aftalen historisk med det største løft i 14 år.

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at indgå en god aftale med regionerne, som giver økonomien et markant løft og samtidig skaber rammerne for, at vi kan styrke og udvikle vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne og medarbejderne,” siger Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde ved præsentationen af aftalen.

Med et samlet løft på 1.95 milliarder kroner i forhold til 2024 giver det regionerne mulighed for både at investere i udvikling og øge forudsætningerne for at styre medicinudgifterne, der er stukket af.

”Det er en den bedste aftale, jeg kan huske. Den betyder, at vi fortsat kan investere i og udvikle vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne og deres pårørende. Der er tale om et meget markant – men også et helt nødvendigt – løft af sundhedsvæsenet,” siger formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Aftalen indebærer desuden en række styringsredskaber på medicinområdet. Bl.a. får regionernes indkøbsorganisation Amgros mulighed for at forhandle pris på udvalgte behandlingsområder indenfor tilskudsmedicin.

Vil undgå opbremsning

Der er en grund til at man er godt tilfredse i Danske regioner, for allerede i 2024 tilføres regionerne et ekstraordinært løft af regionernes driftsramme til sundhed i 2024 på 0,6 mia. kr.

Det hænger bl.a. sammen med, at regionernes økonomi både i 2023 og ind i 2024 har været under ekstra pres som følge af stigende medicinudgifter til bl.a. diabetespræparatet Ozempic.

”Pengene skal bidrage til at undgå, at det bliver nødvendigt at bremse op i aktiviteten på sygehusene, hvilket ville ramme patienterne,” lyder det fra regionerne i en pressemeddelelse.

Men der følger nogle krav med i forhold til det ekstra midler. Det handler bl.a. om overholdelsen af udredningsretten, som skal normaliseres i 3. kvartal 2024, og ventetider på somatisk behandling som aktuelt går den forkerte vej, skal nedbringes til niveauet før covid-19 inden årets udgang.

Opråb: Brug den samlede kapacitet

Hos brancheorganisationen Sundhed Danmark er meldingen klar.

”Husk at bruge den samlede kapacitet i sygehusvæsenet!” lyder det i et opslag fra organisationen med henvisning til at regionerne har fået mere luft i økonomien allerede fra 2024.

”Privathospitalerne står klar til at hjælpe – der er masser af ledig kapacitet, hvorved de hurtigt og effektivt vil kunne hjælpe med nedbringelsen af ventelisterne og overholdelsen af udredningsretten. Derved vil Regeringen og Regionerne også få mest muligt ud af den rabataftale, der er en del af delaftalen til akutplanen,” er meldingen fra Sundhed Danmark.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at regeringen og regionerne i den 19 sider lange aftale kun nævner de private i en bisætning to gange.

Den ene gang er i forbindelse med, at man konstaterer, at regionerne har indfriet målsætningen om, at den samlede kirurgiske aktivitet i 2023 skulle være 3 pct. højere end i 2022.  Den anden gang er i forbindelse med, at man vil etablere en ny digital taskforce for kunstig intelligens, hvor taskforcens arbejde skal tilrettelægges med tæt inddragelse af relevante offentlige institutioner og faggrupper, samt af den private sektor.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind