Skip to main content

De kommunale overenskomster er på plads, men det har trukket mere ud, end det plejer, at få parterne til at blive enige om overenskomster i forhold til de private og selvejende dagtilbud.

Næsten fjorten dage inde i april – den 12. april – landede et forlig med Accountor Institutionsservice A/S, der bl.a. administrere flere af de institutioner der tidligere lå under ”Frie Børnehaver”. Nu 10 dage senere er der også indgået overenskomst mellem BUPL og de private og selvejende dagtilbuds paraplyorganisationer FOBU, SPIA, Børneringen og DLO.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra FOBU.

Konkret betyder den nye overenskomst en harmonisering af lønforholdene mellem det kommunale og private dagtilbudsområde, således at pædagogerne i de private børnehaver og vuggestuer nu får 4% mere i løn fra april.

Det skal her bemærkes, at medio april stod det klart, at et overvældende flertal blandt de kommunale pædagogerne havde stemt ja til en overenskomst med en ramme på 8,8 procent over to år – og en gennemsnitsløn, der stiger 5.000 kroner i overenskomstperioden.

Lønforhøjelserne lægger pres på budgetterne

Som paraplyorganisation med administrative opgaver for knap 150 selvejende og private dagtilbud landet over har FOBU forberedt sine medlemmer så godt som muligt på lønforhøjelserne ved at lægge luft ind i budgettet, så familierne ikke skal være bekymrede for deres dagtilbud:

“Det har i forligskredsen været en væsentlig knast i forhandlingerne med fagforeningen BUPL og kommunernes KL, da især private dagtilbud allerede nu oplever forskelsbehandling i kommunernes udmåling af tilskud,” siger FOBU’s direktør Claus Thykjær.

Pengene til lønforhøjelserne lægger nemlig pres på budgetterne i de private børnehaver og vuggestuer, derfor forventes kommunernes tilskud at følge med op.

Ønsker bedre klagemuligheder

“Der burde ikke mangle penge til lønforhøjelserne. I langt de fleste kommuner vil man genåbne deres beregning af tilskud og budgetter op til sommerferien, og de forhøjede tilskud vil så træde igennem i de kommunale systemer til oktober,” siger Claus Thykjær.

Han peger på, at kommunerne har en stor interesse i at spare, hvor de kan, så derfor appellere han til politikerne på Christiansborg om at stå vagt om forældrenes frie valg ved at sikre, at alle børn får det samme tilskud til deres pasning – uanset om forældrene vælger en offentlig eller privat institution.

”Vi så også gerne, at private dagtilbud fik bedre mulighed for at klage over et for lavt tilskud, så vi får en større retssikkerhed på området, end vi har i dag,” siger han med henvisning til, at der netop er indgået en aftale på ældreområdet om en sådan klageinstans.

Ulighed i valgfrihed

Pædagogerne i de private vuggestuer Villa Kulla og Lønneberg på Frederiksberg, får sig nu en klækkelig lønforhøjelse på 4% – helt på lige fod med kollegerne i det offentlige.

Og det er rigtig godt, udtaler institutionsleder Henrik Buemann, men det kræver, at tilskuddene på både Frederiksberg og i Københavns Kommune følger med op, ”for ellers kan vi jo ikke finde pengene,” siger Henrik Buemann og fortsætter.

“Vores forældre betaler jo skat som alle andre. Så kan det ikke nytte noget, at kommunen giver os samme tilskud som før lønstigningen, for så må jeg jo sende mødre og fædre en større regning for pædagogernes højere løn. Det synes jeg, vil være meget problematisk.”

Henrik Buemann og indkredser dermed præcis de bekymringer, der har præget paraplyforeningerne for de private tilbuds forhandlinger med fagforeningen BUPL.

Kommunernes tilskudsberegninger og ulighed i valgfrihed.

“FOBU vil derfor fortsat holde øje med og belyse udviklingen i de kommunale tilskud til private dagtilbud, som er det afgørende fundament for, at danske familier har mulighed for at  vælge alternative vuggestuer og børnehaver i Danmark,” slutter Claus Thykjær.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind