Skip to main content

De har gjort det før og nu gør de det igen – Sender direkte opfordringer til mere offentligt- privat samarbejde ud til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de danske kommuner.

Opfordringen kommer fra landets største arbejdsgiverorganisation Dansk Industri her i foråret og skal ses som et tidligt indspark til budgetprocessen for 2025.

Men hvorfor gør man det?

“Vores erfaring er, at hvis intentioner om mere offentlig-privat samarbejde skal omsættes til konkrete udbud, så er der brug for politiske initiativer, der forankret direkte i budgetforligene,” siger branchedirektør Jakob Scharff til OPS-Indsigt.

Men vejen fra overskrifterne om mere offentligt-privat samarbejde og de gode intentioner til nye udbud og realiserede gevinster er ikke så lige til endda. Det er baggrunden for, at Dansk Industri har udviklet en guide i 3 trin, der beskriver hvordan kommuner og leverandører kan få mest muligt ud af samarbejdet.

  1. Sæt en politisk retning
  2. Udvælg indsatserne.
  3. Tilrettelæg det gode udbud.

En særskilt post til velfærdsteknologi

De tre overskriver lyder simple, men hvad er det helt særlige ved de her tre  guidelines?

Helt generelt har Dansk Industri gjort et stort stykke arbejde ved at understøtte deres guidelines ved at fremhæve positive initiativer fra tidligere kommunale budgetaftaler.

”Vi vil nemlig rigtig gerne hjælpe til med at understøtte, at kommunerne søger inspiration hos hinanden. En af vores nye konkrete anbefalinger går på, at kommunerne bør have en særskilt post i budgettet til indkøb, implementering og drift af velfærdsteknologi, der frigiver arbejdskraft. Det gør en kæmpe forskel ift. at åbne døren for innovative løsninger fra virksomhederne,” siger Jakob Scharff til OPS-Indsigt.

Men ud over de tre guidelines levere erhvervsorganisationen også 15 mere konkrete anbefalinger.

Dansk Industri anbefaler bl.a., at hver kommune årligt f.eks. i forbindelse med budgetlægningen, får gennemført en afdækning af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse, herunder ser nærmere på konkurrenceudsættelsen af opgaver, der ikke tidligere har været markedsprøvet, og sammenholder ordrevolumen vs. forventet gevinst.

Robot forbedrer arbejdsmiljø og øger effekt

En af de cases som Dansk Industri trækker frem i det fremsendte materiale, kommer fra Favrskov Kommune. Her har man i samarbejde med virksomheden Life Science Robotics på døgntræningsafsnittet i Hammel implementeret en robot, der understøtter genoptræningen af borgerne. Det medvirker til at forbedrer arbejdsmiljøet for det fysioterapeutiske personale og øger behandlingseffekten blandt borgerne.

”Det brændende punkt for os var, om løsningen bragte mere sundhedsmæssig værdi til borgeren – og det gjorde den. Og så viste evaluering også at robotten havde en effektiviserende effekt, fordi fysioterapeuterne havde mulighed for at træne flere borgere samtidigt, og fordi vi nåede hurtigere i mål med behandlingen af borgerne,” siger Jakob Sejersdahl Kirkegaard, leder af Sundhed og Træning i Favrskov Kommune.

Præventiv indsats ift trivsel og sygdom

En anden case kommer fra Guldborgssund Kommune, som er blandt de kommuner, der har et sygefravær over landsgennemsnittet.

Kommunen indgik i 2023 et offentlig-privat samarbejde om trivsel med virksomheden Howdy. Gennem et digitalt trivselsværktøj, psykologisk beredskab og en præventiv indsats, for at passe på medarbejdernes trivsel og forebygger sygdom.

Selvom samarbejdet med Howdy er relativt nyt, kan lederen af kommunens enhed for Udsatte og Rusmidler, Martin Lohse, mærke en tydelig forskel:

”Det har øget vores fokus på trivslen, både i ledergruppen og i særdeleshed blandt medarbejderne. De er begyndt at mærke efter og tænke over, hvordan de rent faktisk går rundt og har det. Det giver et rum for refleksion og dét er enormt vigtigt for trivslen,” siger han.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind