Skip to main content

I efteråret 2023 var Bornholms borgmester Jacob Trøst ude i et opråb hvor han i skarpe vendinger krævede handlig fra regeringen, efter at Energistyrelsen havde afvist at skrive et lokalt samfundsbidrag ind i udbudsmaterialet til Energiø Bornholm.

Her skrev Energistyrelsen; “Vi må desværre fastholde, at det ikke er muligt at stille krav i udbud, som udelukkende har til formål at tilgodese lokale initiativer, medmindre kravene har til formål at bidrage til selve etablering og driften af en havvindmøllepark”.

”Jeg mener, at tiden nu inde til, at Christiansborg svarer på, hvordan de har tænkt sig at kompensere Bornholm for de byrder, som bornholmerne bliver pålagt ved at lægge land og horisont til ‘et pionerprojekt inden for den grønne omstilling’, sagde han i en pressemeddelelse.

For ham handlede det om, at de bornholmske borgerne skulle forsikres om, at det kan betale sig at tage ansvar for den grønne omstilling. ”Ellers risikerer staten, at den folkelige opbakning mindskes,” lød det.

På vej mod samme vilkår

Nu ser det ud til, at opråbet har bragt bornholmerne et skridt videre.

Erhvervsministeren og partnerne bag Bornholms grønne erhvervsfyrtårn erklærer sig nemlig enige om vejen frem for at udnytte Energiø Bornholms vækstpotentiale.

Bornholm skal fremover ses som et grønt knudepunkt med Energiø Bornholm som centrum for den grønne udvikling. Derfor har erhvervsminister Morten Bødskov mandag været på besøg, for at drøfte mulighederne af at realisere en erhvervspark med udgangspunkt i de samme vilkår, der gælder for energiparkerne på land, hvor man operere med kompensationsmuligheder for naboerne.

Det sker med baggrund i den aftale, som regeringen lavede med et bredt flertal i Folketinget i december 2023. Her i står der direkte, at man skal optage den dialog Erhvervsministeren nu er i gang med. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Holder fast i ønsket om kompensation

Jacob Trøst ser en unik mulighed for solskinsøen, som man politisk ønsker at gribe, men han lægger fortsat vægt på at blive kompenseret for byrderne.

”Aftalen om energiparker er et vigtig skridt i den rigtige retning, hvis Energiø Bornholms fulde potentiale skal indfries. Vi ser frem til en konstruktiv dialog om, hvordan statsligt engagement og kompensation til naboer og lokalsamfund kan bidrage til en grøn erhvervsudvikling og et bæredygtig samfund,” siger han.

Erhvervsminister Morten Bødskov gør opmærksom på, at selv om vi i Danmark har nogle styrkepositioner på det grønne område, er det vigtigt, at man ikke sover i timen.

”Netop derfor har vi som regering også gjort meget for at sætte endnu mere tryk på den grønne omstilling og udviklingen af grønne løsninger. Her spiller Bornholm en central rolle. For det er et skoleeksempel på, hvordan den grønne omstilling også skaber vækst og arbejdspladser.”

Et centralt skridt i den udvikling er realisering af en erhvervspark, der skal udnytte erhvervspotentialet som følge af den kommende Energiø Bornholm. Her har parterne nu udarbejdet en samlet road-map for realisering af erhvervsparken.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind