Skip to main content

Det startede mandag aften, hvor statsminister Mette Frederiksen skitserede de brede linjer i Berlingske om reducering af de mange tilsyn til ét mere tværgående tilsyn og øget selvbestemmelse til borgeren.

Begrebet Helhedspleje er siden mandag gået igen i flere af meldingerne, for at understrege det paradigmeskifte eller nybrud regeringen varsler. 

Det er interessant for Helhedspleje er et begreb, der for flere af de sygeplejersker, vi har talt med på OPS-Indsigt, henleder tankerne på 1990-ernes hjemmeplejeordninger.

”Det er kendt tankegods, som kan være ganske godt, hvis man har ressourcerne,” lyder det gennemgående. 

I den nuværende udgave af ”Helhedsplejen” er det tanken, at de ældre borgere selv kan være med til at tilrettelægge den daglige pleje og hjælp i eget hjem, herunder også hvilken form for hjælp de ønsker. Planlægningen skal ske i samarbejde med det team af medarbejdere, der leverer hjælpen.

Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri, er grundlæggende positiv overfor regeringens første udmeldinger, ”men Helhedsplejen må for alt i verden ikke blive et nyt kommunalt monopol,” lyder det i en kommentar.Læs også: Ældreloven skal fra tirsdag skylle ind over sektoren i kontrollerede bølger

Frit valg af helhedspleje

Torsdag løftede økonomimister Stephanie Lose så lidt mere af sløret for regeringens planer. Det rykkede Helhedsplejen næsten alle 360 grader rundt om borgeren, fra praktisk hjælp, personlig pleje til genoptræning og rehabilitering, men der manglede stadigt noget. (Det vender vi tilbage til)

”Regeringen vil udvide det frie valg til ikke kun – som i dag – at omfatte praktisk hjælp og personlig pleje, men også fremover at omfatte rehabilitering og genoptræning efter Serviceloven. Det er i dag kun kommunerne, der leverer det,” siger Stephanie Lose til Avisen Danmark.

Der er ikke tale om et lille skridt, men en ret kraftig udvidelse af det frie valg, hvor helhed omkring borgeren igen synes at blive omdrejningspunkt, lyder det. 

”Hvis man skal kunne indføre helhedspleje, så er det klart, at så fordrer det jo også, at det er den samme, uanset om det så er kommunen eller en privat leverandør, der har ansvaret for alle opgaverne – også genoptræning og rehabilitering – fordi ellers bliver den her fleksibilitet ikke mulig,” siger Stephanie Lose.

Frit valg af hjemmesygepleje

I Dansk Industri opfatter Jakob Scharff, det som en stor sejr, at man nu udvider det frie valg.  ”Vi har i DI længe ønsket det frie valg udvidet til genoptræning. Nu er det bare rigtig vigtigt, at vi finder en model, der også giver de ældre et reelt frit valg, uanset hvor de bor i landet,” siger han.

I Dansk Erhverv håber man på, at regeringen går hele vejen for at udvide det frie valg, så man kommer alle 360 grader rundt om helhedsplejen. 

Her ser man ifølge velfærdspolitisk chef Christian Keller Hansen gerne, at regeringen udvidede det frie valg til også at omfatte hjemmesygeplejen, fremgår det af et opslag på LinkedIn, hvor han kalder det seneste udspil fra Økonomiministeren ”En god dag for borgerens selvbestemmelse og mulighed for sammenhæng i plejen!”

Godt med tillid frem for kontrol

Det ligger lidt i kortene, men er fortsat ikke helt tydeligt i den røg der kommer fra regeringen om leverandørerne, hvad enten de er kommunale eller private, som udgangspunkt skal levere hele pakken. 

Det kan godt betyde noget for størrelsen af virksomhederne. Det er derfor interessant, at SMVDanmark, som normalt ikke profilere sig kraftigt i forhold til ældreplejen, pludselig er ude i en pressemeddelelse med ros til regeringen.

Hos SMVdanmark ser man nemlig indtil videre positivt på regeringens udmeldinger om den kommende ældrereform, hvor der kommer med mere frit valg og mulighed for flere leverandører. 

”Vi er glade for, at regeringen nu vil have mere fokus på tillid frem for kontrol, det er nødvendigt for fremtidens velfærd,” siger administrerende direktør Jakob Brandt med henvisning til sanering af de kommunale tilsyn.

Fagbevægelsen bekymret for privatisering

I FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation ser næstformand Nanna Højlund positivt på tankerne om færre tilsyn og en mere helhedsorienteret pleje. ”Det vigtigste er selvfølgelig først og fremmest, at de ældre får en større grad af selvbestemmelse og inddragelse i deres egen pleje og hverdag. Her er tankerne om små faste teams en god måde at sikre en tillid og genkendelighed mellem borgerne og medarbejderne,” siger hun i en pressemeddelelse.

Men hun er bekymret for, det hun beskriver som privatisering.

”Vi er bekymrede for, at de private leverandører bliver presset mere ind på det offentlige marked. Vi har set for mange eksempler på, at en øget konkurrenceudsættelse ikke fører til et kvalitetsløft for borgerne, men i stedet fører til konkurser eller øgede bureaukratiske byrder for kommunerne” siger Nanna Højlund, der ser frem til at læse regeringens udspil i sin helhed.

Flere kvindelige iværksættere

Jakob Brandt peger ganske interessant på, at en analyse fra SMVdanmark viser, at kvinder generelt er underrepræsenterede blandt iværksættere, men at der er et enormt potentiale indenfor bl.a. ældreområdet, hvor mange kvinder med kompetencer i dag har ringe muligheder for at starte deres egen virksomhed. 

SMVdanmarks analyse viser, at en frisættelse af ældreområdet kan betyde væsentligt flere kvindelige iværksættere.  

”Flere leverandører på ældreområdet vil sikre, at mange flere kompetencer kommer i spil. I dag er ældreområdet fastlåst i kassetænkning og ens løsninger. Regeringens udspil lægger op til, at de ældre har brug for mere individuelle besøg og et frit ældreområde vil være afgørende for, at vi kan komme i mål med en mere effektiv offentlig sektor,” siger Jakob Brandt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply