Skip to main content

En virkelig kringlet bestikkelsessag ser ud til endeligt at være afsluttet ved Østre Landsret, hvor to kvinder er blevet dømt for bestikkelse.

Det drejer sig om en tidligere afdelingschef hos Rigspolitiet og en privat konsulent, som er fundet skyldige i henholdsvis at have modtaget og ydet bestikkelse i årene 2012 til 2015.Landsretten fandt i modsætning til byretten, at afdelingschefen gennem modtagelse af i alt ca. 630.000 kr. fra konsulenten i høj grad måtte betragtes, som påvirket i sin uvildighed ved tjenestevaretagelse i Rigspolitiet, fremgår det af rettens udskrift.

Sagen er usædvanlig derhen, at der ikke er tale om bestikkelse i form af gaver eller brune kuverter med kontanter, nej sagen er meget mere raffineret.

OPS-Indsigt har tidligere beskrevet, hvordan en tidligere politichef uden at bringe opgaverne i udbud hyrede en bekendt, som havde sin egen konsulentvirksomhed, til at løse en række opgaver for Rigspolitiet.

For den eksterne konsulent var der gode penge at tjene hos Rigspolitiet i årene 2011 til 2015. Faktisk mange millioner i alt 10,5 millioner kroner i løbet af årene ifølge anklagemyndigheden. 

Der var god et problem konsulenten kunne ikke løse alle de andre der var konsulentvirksomheden havde påtaget sig, samtidig med at hun løste opgaverne for Rigspolitiet. Det er i den sammenhæng en kendt problemstilling at små konsulentvirksomheder, kan miste kunder på den lange bane, hvis en stor kunde optager al deres tid.

”Jeg vidste jo godt, at når Rigspolitiets organisation var på plads, så ville der ikke være meget til mig der. Derfor ville jeg gerne fastholde kunder, jeg har haft gennem 20 år, så jeg stadig havde dem, når mit arbejde for Rigspolitiet var færdigt, sagde konsulenten i byretten.

Konsulent for konsulenten

Udfordringen løste konsulenten ved, at hyrer politichefen, der havde hyret konsulenten til at løse nogle af alle de andre opgaver i konsulentvirksomheden.

Timeprisen var 1000 kr., uden moms og den tidligere afdelingschef har under de indledende retsmøder i byretten sagt, at hun var pengene værd. Hendes erfaring taget i betragtning.

Landsretten fandt ikke grundlag for at anse en timebetaling på 1.000 kr. med tillæg af moms for en i sig selv usædvanlig honorering af kvalificerede arbejdsopgaver for en person med politichefens uddannelsesmæssige og professionelle erfaring. ”Det må efter bevisførelsen om arbejdets karakter dog lægges til grund, at der var tale om mangeartede opgaver uden for T1s (Politichefens) sædvanlige professionelle kompetenceområder, og hvorunder i hvert fald en del var trivielle og rutineprægede,” skriver Landsretten i præmisserne for dommen.

Straf og konfiskation

Det fremgår desuden, at den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet er blevet idømt otte måneders fængsel for bestikkelse. To måneder skal afsones, mens resten gøres betinget.

Hendes medtiltalte, den ekstern konsulent er blevet idømt en straf på seks måneders betinget fængsel. 

Landsretten har bl.a. lagt vægt på gerningstidens længde og de involverede beløb, samt at der har været tale om en betydelig mængde opgaver over flere år. Det påpeges, at den skete honorering af opgaver som konsulent for konsulenten menes at indeholde et vist gaveelement.

Derfor finder Landsretten efter arbejdsopgavernes karakter, således som de er beskrevet i de tilgængelige fakturaer, og efter de tiltaltes forklaringer, at der skønsmæssigt skal konfiskeres 150.000 kr. hos den tidligere politichef som udbytte, jf. straffelovens § 75, stk. 1

Slutteligt bliver det bemærket, at politichefen holdt sin forbindelse til konsulenten skjult for Rigspolitiet – også på direkte forespørgsel, da pressen begyndte at skrive om sagen, lyder det i dommen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply