Skip to main content

OPS-Indsigt har afdækket, at en række kommuner, der ikke har en kontrakt med en privat leverandør om at levere personlig pleje, ikke har en tilkendegivelse på deres hjemmeside af, at borgere der er visiterede til personlig pleje, kan få et fritvalgsbevis og vælge egen leverandør.

Læs også: Flere tusinde borger har ikke frit valg, fordi nogle kommuner ikke følger loven

Samlet set er der 24 kommuner, som ikke har en kontrakt med en privat plejeleverandør, men antallet af kommuner der tilsyneladende ikke tilbyder et fritvalgsbevis ligger noget lavere. Flere af disse kommuner anerkender overfor OPS-Indsigt, at det er svært at læse om fritvalgsbeviser på kommunens hjemmeside og de herefter vil rette op på det.

Men set i et forvaltningsmæssigt perspektiv er udfordringen, at langt de fleste kommuner, som OPS-Indsigt har kontaktet, har ikke haft en leverandør i op mod 10 år. 

De kan samtidig heller ikke dokumentere, at de har drøftet udfordringen i det politiske udvalg og endelig mener mange af kommunerne, at det er noget, som bare skal håndteres, når borgeren visiteres af visitator første gang.

En kommune skriver bl.a.:

“Når ansøgningsskema (til fritvalgsbevis) ikke ligger på hjemmesiden, er det netop fordi, det er en visiteret ydelse, som man ikke bare kan søge uden at behovet for personlig pleje er afdækket.”

En anden kommune der angiveligt aldrig har haft en privat leverandør skriver:

“Vi vil indarbejde i vores kommende kvalitetsstandard, at der er en mulighed for et fritvalgsbevis.” 

Læs også: Kommuners forvaltning af fritvalgsbeviset trænger til et eftersyn

Ekspert: Det halter

OPS-Indsigt har spurgt Rikke Slavensky, der er advokat og partner i NP advokater om hendes umiddelbare syn på, hvordan nogle kommuner forvalter lovgivningen omkring fritvalgsbeviser.

Hun har et indgående kendskab til serviceloven og er blandt de meget få advokater, der på vegne af en klient har trukket en kommune til toppen af det danske retssystem, for ikke at følge reglerne i en sag om prisberegninger.

“For mig er det helt tydeligt, at kommunens forvaltning af servicelovens §91 stk. 2 nr. 2. om fritvalgsbeviser halter i denne situation, hvor kommuner står uden private leverandører efter en godkendelsesordning. Det gælder både i forhold til kommunernes informationen til borgerne om muligheden for et fritvalgsbevis, men også i forhold til de private leverandører via kommunernes hjemmeside. Det burde være en sag Ankestyrelsen så nærmere på,” siger Rikke Slavensky til OPS Indsigt.

Ankestyrelsen skal først se på data

Vi har efterfølgende kontaktet Ankestyrelsen og fremlagt det komplekse billede af, hvordan 24 kommuner står uden kontrakter med private leverandører, hvor vi på OPS-Indsigt tydeligt kan se, at der er nogle store udfordringer med forvaltningen af ordningen i mindst 9 kommuner.

“Med det du fortæller, er det for tidligt at sige, om der er en tilsynssag i det her tilfælde. Det kommer helt an på de data, vi får ind. Men det vi normalt gør, hvis vi iagttager, at der er kommuner, der ikke overholder lovgivningen – i det her tilfælde serviceloven – det er, at vi tager en nærmere kontakt til de pågældende kommuner for at høre deres perspektiv og ser herefter, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag,” siger ankechef i Ankestyrelsens tilsyn, Cathrine Due Billing til OPS-Indsigt.

Hun vil ikke udelukke, at Ankestyrelsen vil se nærmere på de kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser om fritvalgsbeviser.

Det står i Serviceloven om fritvalgsbeviser

§ 91. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen i medfør af stk. 1 som minimum

1) indgå kontrakt med to eller flere leverandører eller2) tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en borger ikke kan modtage hjælpen efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vejlede de borgere, der modtager et fritvalgsbevis efter stk. 2, nr. 2, om ordningen.Læs også: Fakta: Se hvad kommuner uden privat leverandør skriver om fritvalgsbevis

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply