Skip to main content

En ny undersøgelse viser, at hver fjerde kommune ikke har indgået kontrakt med andre leverandører af personlig pleje end den kommunale hjemmeplejeleverandør. 

Det betyder, at de ældre borgere i disse kommuner, reelt set ikke har andre valgmuligheder end den kommunale hjemmepleje, og som det også fremgår af undersøgelsen, benytter de ældre borgere i disse kommuner generelt set ikke private leverandører. 

Det bekymrer KA Pleje, der sammen med SMV Danmark har gennemført undersøgelsen. OPS-Indsigt har gennemgået undersøgelsen i en anden artikel og her fremgår det, at årsagerne også må bero på andet end pris og geografi.

”Det er et kæmpe problem, at de ældre fratages valgfriheden i hver fjerde kommune. Det er stærkt problematisk, at så mange kommuner ikke lever op til det, der står i loven,” siger René Nord Hansen, der er politisk chefkonsulent i KA Pleje.

Hos KA Pleje mener man, at det er oplagt at kigge både på de politiske prioriteringer hos de 24 kommuner, men også på forvaltningens evne eller vilje til at til at fremme et privat-offentligt samarbejde på området og dermed et frit valg for borgere der modtager hjemmepleje.

”Vi har ikke grund til at tro, at den manglende valgfrihed skyldes uvilje fra politikernes side. Vi tror, at det snarere skyldes systemets manglende lyst og evne til at samarbejde med de private,” siger René Nord Hansen til OPS-Indsigt.

KL genkender ikke billedet

Den udlægning køber man ikke i KL. Her peger cheføkonom Morten Mandøe på, at private aktører er en vigtig del af løsningen, hvis man skal kunne sikre, at alle ældre får den rigtige hjælp.

”Rundt om i landet er der et tæt samarbejde og en konstruktiv dialog mellem kommuner og leverandører. De seneste tal viser, at 41 pct. af dem, der modtager hjemmehjælp, får det fra private leverandører. Så jeg synes, det er at gå meget langt at sige eller insinuere, at der er nogle kommuner, der ikke ønsker det offentlige-private samarbejde,” siger han til OPS-Indsigt.

Når nogle kommuner ikke har en aftale med en privat leverandør om personlig pleje, mener Morten Mandøe, at det ikke skyldes uvilje. ”Langt de fleste af de 24 kommuner har både private leverandører af praktisk hjælp og tilbyder også fritvalgsbevis,” forklarer han.

Dermed tager han fat i den helt legitime nødløsning, som er indbygget i lovgivningen, hvor en kommune der ikke kan skaffe sig en privat leverandør skal etablere en ordning, hvor borgerne kan få et fritvalgsbevis. En slags check der kan bruges af borgeren hos en leverandør borgeren selv måtte finde.

Forventer at plejen bliver central i ny lov

Men hvorfor har KA Pleje alene fokuseret på personlig pleje?

Morten Mandø peger jo netop på, at over 40 pct. af borgerne får hjælp fra private, samt at mange af de kommuner som KA Pleje har trukket frem som kommuner uden private leverandører, i virkeligheden har private leverandører til praktisk hjælp.

”Vi forventer, at plejen bliver en central del af den nye ældrelov. Derfor er det vigtigt at undersøge om der er tillid til, at de private aktører kan mere end at levere praktisk hjælp og at de får mulighed for at indgå i kommunernes samlede tilbud om hjemmepleje,” siger Rene Nord Hansen til OPS-Indsigt.

På den led griber han fat i den italesættelse, som regeringen ofte har lagt ind i debatten om en ældrelov. Nærhed og faste teams.

Men det kan blive svært med faste teams omkring borgerne, for de private leverandører, hvis de ikke kan indgå en aftale om leverancen af personlig pleje i de kommuner, hvor de i forvejen har den praktiske hjælp.

Vanskeligt at tiltrække leverandører

”Nogle steder i Danmark – og særligt uden for de større byer – har man bare den store udfordring, at der dels ikke findes lokale leverandører, og at det dels er svært at tiltrække private leverandører udefra,” siger Morten Mandø.

Her viser en analyse af data fra undersøgelsen, som OPS-Indsigt har foretaget, at der er langt større sandsynlighed for, at en kommune kan tiltrække en privat leverandør ved at anvende en udbudsmodel også uden for de større byer, som i Frederikshavn, Struer og Holstebro kommuner.

Læs også: I disse kommuner har leverandørerne sat prisen på frit valg 

Renovering af det bureaukratiske maskinhus

Hos KL gør Morten Mandøe opmærksom på at det frie valg giver kommunerne en hel masse tidskrævende administrativt arbejde, når der skal laves aftaler med private leverandører. ”Derfor håber vi også, at regeringen i det kommende ældreudspil gør frit valg til en mindre bureaukratisk øvelse for både kommuner og leverandører,” siger han til OPS-Indsigt.

Hos KA Pleje har man flere anbefalinger til regeringen i forhold til ældreloven.

Timepriserne, som kommunerne afregner de private leverandører med, skal være retvisende. ”Det er de ikke altid i dag, og priserne – som KA Plejes undersøgelse også påviser – svinger unaturligt meget fra kommune til kommune. Hvis timeprisen ikke afspejler virkeligheden, skræmmer man de private aktører væk, og så forsvinder valgfriheden,” siger René Nord Hansen.  

Endelig mener KA Pleje, at der bør etableres en uvildig instans, som de private leverandører kan gå til, hvis de oplever unfair konkurrence fra kommunerne.

Begge parter peger altså på en renovering af det bureaukratiske maskinhus på ældreområdet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply