Skip to main content

Nye beregninger af indtjeningen i advokatbranchen viser, at konkurrencen fortsat ikke er velfungerende. Det fremgår af en opfølgende undersøgelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

For snart to år siden skrev OPS-Indsigt om den første undersøgelse af advokatmarkedet. Her fremlagde konkurrencerådet 16 anbefalinger til, hvordan man kan styrke konkurrencen blandt advokater uden at udfordre retssikkerheden og andre samfundsmæssige hensyn. 

”I dag må vi konstatere, at der ikke rigtig er sket noget – kun i forhold til tre af Konkurrencerådets anbefalinger er der taget visse skridt i den rigtige retning,” siger Christian Schultz, der er formand for Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

Den opfølgende undersøgelse er interessant, fordi advokatbranchen spiller en central rolle i at sikre, at det danske retssamfund er velfungerende. Her har vi de sidste år set, at store advokathuse er blevet rekvireret til et utal af advokatundersøgelser til offentlige og private organisationer som et andet mirakelmiddel for at klarlægge en kedelig sag og genoprette et krakeleret image.

Et ordentligt retssamfund bidrager ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til den økonomiske velstand ved at reducere transaktionsomkostningerne og ved at skabe klare rammer for de økonomiske aktiviteter.

Her kan man af undersøgelsen læse, at i 2021 omsatte advokatbranchen for 17,3 mia. kr., hvilket er knap 15 pct. mere end i 2018, samt at de fleste af indtægterne stammer fra den private sektor.

”I Konkurrencerådet er vi af den opfattelse, at konkurrencesituationen i advokatbranchen kalder på handling,” siger Christian Schultz.

Det forhold, at ingen tilsyneladende har fundet det nødvendigt at følge Konkurrencerådets anbefalinger fra 2021, ser OPS-Indsigt nærmere på i den kommende uge, hvor vi forsøger at få kommentarer fra bl.a. Justitsministeren, Advokatrådet med flere.

Tre elementer i et ikke velfungerende marked

Undersøgelsen fra 2021 byggede på tal og iagttagelser fra perioden 2008 – 2018. I den nye opdaterede version af undersøgelsen har Konkurrencestyrelsen set nærmere på udviklingen fra 2018 – 2021 og her skriver man bl.a. i sammenfatningen:

”Der er ikke tegn på, at konkurrencen i branchen er styrket fra 2018 til 2021 – snarere tværtimod. Indtjeningen i branchen er således steget i perioden fra et allerede højt niveau, og der er heller ikke tegn på, at dynamikken i markedet er styrket.” 

Konkurrence- forbrugerstyrelsens peger på tre elementer som er med til at underbygge konklusionen af, at advokatbranchen ikke er et velfungerende marked.

For det første er indtjeningen i branchen er fortsat med at stige, for det andet har de største aktører vundet endnu større markedsandele – det vil sige, koncentrationen af de store advokathuses markedsandele er steget yderligere.

For det tredje viser undersøgelsen, at mobiliteten i markedet er forholdsvist lav sammenlignet med andre lignende brancher. Mobiliteten i markedsandele var således 6 procent i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med tidligere undersøgelser, som viser, at kunderne er meget loyale og kun sjældent undersøger, om andre advokater kan tilbyde noget bedre.

Det bemærkes her, at i næste uge ser OPS-Indsigt nærmere på en undersøgelse af kommunernes brug af eksterne advokater og hvordan det harmonerer med undersøgelsen fra Konkurrencestyrelsen.

De ti største har næsten halvdelen af markedet

Den samlede overskudsgrad i advokatbranchen er, som nævnt, steget kraftigt siden 2008, men fra 2018 tager det fart med en stigning fra 17 pct. til 24 procent i 2021.

Ser man alene på de fem største advokatfirmaer, fremgår det af undersøgelsen, at overskudsgraden fra 2018 til 2021 er steget fra omkring 30 procent til 40 procent.

 

”Samtidig tegner de ti største advokatvirksomheder sig for en endnu større del af markedet end i 2018, så koncentrationen i markedet er steget. Begge dele indikerer, at konkurrencen er udfordret,” siger Christian Schultz.De 10 største advokatfirmaer tegner sig i 2021 for 46 procent af branchens samlede omsætning mod knap 40 procent i 2018.

”Det er noget mere end i brancher som ”videnservice i øvrigt” og ”andre private byerhverv”. Ses alene på de fem største advokatfirmaer, er overskudsgraden i samme periode steget fra omkring 30 procent til 40 procent i 2021,” skriver man i undersøgelsen.

Overnormal indtjening

I undersøgelsen kalder man advokatbranchens indtjening for overnormal og forklarer det således:

”Hvis virksomhederne på et marked kan opretholde et overnormalt overskud til ejerne over længere tid, kan dette være en indikation på, at der er begrænset konkurrence.”

Styrelsen anslår, at den samlede aflønning af ejerskab i branchen eksklusiv en anslået løn for arbejdsindsatsen var på ca. 2 mio. kr. årligt per partner i 2021. I de fem største advokatfirmaer var den gennemsnitlige aflønning per partner for ejerskab på godt 8 mio. kr. i 2021 mod godt 5 mio. kr. i 2018.

Tager man perioden 2009 – 2021 er der tale om en stigning i indtjeningen for ejerskab på 150 pct. blandt partnerne af de fem største advokatvirksomheder. 

”Det er partnerne i advokatfirmaerne, som ejer advokatfirmaerne, og som dermed opnår en evt. overnormal indtjening,” skriver styrelsen i sin undersøgelse.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply