Skip to main content

Over 1000 erhvervsaktive Landinspektører kan blive en af de vigtige krumtapper, som vurderingsstyrelsen lige nu går og leder efter for at få mere retvisende ejendomsvurderinger.Nye servitutter på ejendomme skal kortlægges systematisk – og alle de forældede skal fjernes, foreslår Landinspektørforeningen.Forslaget fra Landinspektørne er interessant, fordi denne gruppe arbejder mellem myndighed, borger og erhverv og er beskikket til at have eneret på at udføre matrikulært arbejde.

De nye og foreløbige ejendomsvurderinger fra Skat er i alt for mange tilfælde helt forkerte, men en række af problemerne kunne godt løses med en gennemtænkt indsats, hvis der er vilje til det, mener Landinspektørforeningen.

Ophæv forældede og analoge servitutter

”De nye vurderinger er alene baseret på elektroniske data, men disse oplysningerne er alt for ofte både mangelfulde eller helt forkerte. Dermed bliver vurderingerne også let ’helt skæve’, når de ikke tager højde for rettigheder eller byrder på en ejendom i form af tinglyste servitutter, siger formanden for Landinspektørforeningen, Torben Juulsager til OPS-Indsigt.

Han peger på, at der ofte findes gamle og ofte forældede servitutter, der kun er opgjort analogt i tingbøgerne, og de bør ophæves. ”Nye servitutter findes allerede digitalt uden for tingbøgerne, og derfor er det lettere at arbejde med dem,” understreger Juulsager.

Foreningen henviser til Sverige, hvor man politisk besluttede, at tinglyste rettigheder ophørte og blev slettet i tingbogen, hvis retten ikke blev gjort gældende inden for en femårig periode. Det betyder, at den enkelte grundejer i Sverige i dag har et langt bedre overblik over relevante servitutter, end danske grundejere har.

Fremskynd digitaliseringen

Skats foreløbige nye vurderinger har ikke taget højde for de mange servitutter, som har betydning for en ejendoms værdi. Man har direkte indrømmet, at det vil være alt for arbejdskrævende og praktisk umuligt, hvis Vurderingsstyrelsen manuelt skulle gennemgå tingbogen for alle landets ejendomme for at klarlægge servitutterne og deres betydning for værdien.

”Men rettigheder og byrder, der gennem servitutter er knyttet til en ejendom, har meget stor indflydelse på dens værdi. Det samme er også tilfælde for gældende kommune- eller lokalplaner. I de nye vurderinger har der således været eksempler på landejendomme, hvis værdi er blevet mangedoblet, fordi de er flyttet til byzone, men ejerne må ikke sælge arealet til byggegrunde i dette område,” fortæller Torben Juulsager.

Landinspektørerne opfordrer derfor til, at staten får fremskyndet digitaliseringen af alle data, når man nu har en målsætning om at få et datadrevet samfund.

”Hvis den politiske målsætning er, at vurderingerne skal afspejle ejendommenes faktisk værdi i almindelig handel, skal forudsætningerne også være på plads,” siger Torben Juulsager.Et enkelt håndgreb

Landinspektørforeningens anbefaling er derfor at få kortlagt alle nye servitutter digitalt, mens de forældede fra tingbøger, bør fjernes. Det vil give et mere retvisende system.

Det er faktisk nemt at gøre noget ved lyder det fra Landinspektørerne. Man skal blot udnytte den viden, landinspektørerne har om de ejendomme, de alligevel arbejder med:

Når en landinspektør skal tinglyse en servitut på en eller flere ejendomme, er det oplagt samtidig at kortlægge servitutten i tinglysningssystemet på en måde, så andre – herunder både Skat og borgerne – præcist kan se, hvor servitutten gælder. ”Det ligger i naturlig forlængelse af landinspektørens arbejde, og så kan oplysningerne fremover automatisk indgå i Skats regnemodel,” lyder det.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply