Skip to main content

I sidste uge kunne man læse i en pressemeddelelse fra Danske Regioner, at rekord mange patienter de første 8 måneder af 2023 er blevet henvist til privathospitaler, men nu en uge efter kan man på TV2 læse, at privathospitaler bliver afvist i forhold til speciale operationer.

Men hvad er lige op og ned her? – For på den ene side kan man vel ikke have 12 pct flere henvisninger til privathospitaler samtidig med, at privathospitalerne oplever, at der er sat en prop i systemet.

Virkeligheden er, at der er tale om to forskellige perspektiver.

I det ene perspektiv indgik Danske Regioner, regeringen og Sundhed Danmark i februar en aftale om fortsat brug af den private kapacitet i sundhedsvæsenet.  

Det vil sige den eksisterende og godkendte kapacitet og det er her, at man ifølge Danske Regioner forventer, at op over 250.000 danskere i år vil blive henvist til udredning og behandling i det private med offentlig finansiering. Det er 75 procent flere end i 2019 før COVID-19 pandemien.

Man indgik den aftale i foråret, bl.a fordi sundhedsvæsnet kom ud af 2022 med et produktivitetsfald på 10 pct., hvilket gav nogle lange ventelister.

Det er den aftale, der nu ser ud til at virke ekstra og får formanden for Danske Regioner til at sige, at privathospitalerne har været en stor hjælp til at lette presset på vores offentlige hospitaler. 

”Tallene understreger, at de private leverer et godt supplement i vores bestræbelser på at give patienterne så kort ventetid som muligt. Det er jeg rigtig godt tilfreds med,” sagde Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

Læs også: Produktivitetsfald i det offentlige sygehusvæsen – de private står klar til at hjælpe 

Ekstraordinær ansøgningsmulighed 

I det andet perspektiv er der tale om, at Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i det tidlige forår bad Sundhedsstyrelsen om at vurdere, om privathospitaler lever op til de sikkerhedskrav, der er for at udføre bestemte specialiserede behandlinger.

Samtidig gav ministeren mulighed for, at privathospitaler skulle have lov ekstraordinært at søge om tilladelse til at lave en række operationer og behandlinger, som kun offentlige sygehuse må foretage.

Den udmelding kom efter, at det i flere medier var blevet beskrevet, at Sundhedsstyrelsen i ca. syv år havde sat en prop i godkendelsen af privathospitaler, så de ikke kunne godkendes til at foretage specialiserede indgreb og blive en del af den såkaldte specialeplan.

Konsekvensen af dette, var ifølge privathospitalerne, at det offentlige sundhedsvæsen ikke anvendte den kapacitet der var til stede med det resultat, at ventetiderne steg.

Men i marts besluttede Sundhedsstyrelsen ifølge TV2, at privathospitalerne ikke skulle have lov til at søge om godkendelse til at lave bl.a. kæbeoperationer mod vækstbetinget kæbeanomali, men til gengæld kunne man godt søge om godkendelse til specialiserede hofteoperationer.Klinikchefer skrev til styrelsen

Når styrelsen lukkede ned for ansøgning om kæbeoperationer, så skete det blandt andet, efter at en række klinikchefer fra offentlige sygehuse i et brev til styrelsen blandt andet udtrykte ”alvorlig” bekymring for patientsikkerheden.

Herudover var der tilsyneladende en frygt for, at det ville skade det faglige miljø på de offentlige sygehuse, hvis deres operationer blev spredt ud til private.

På Kæbekirurgisk klinik i København undrer medejer og kæbekirurg Søren Aksel Christian Krarup sig over, at styrelsen ikke har forhørt sig hos ham, før de valgte at droppe privathospitalernes mulighed for at ansøge om at få lov til at lave de kirurgiske indgreb.

Tre privathospitaler afvist

For de specialiserede hofteoperationer mod hoftedysplasi fik privathospitalerne som sagt mulighed for at ansøge om at blive godkendt til at foretage operationen i specialeplanen.

Her har Sundhedsstyrelsen ifølge TV2 afvist ansøgninger fra tre privathospitaler, mens der til gengæld er givet en enkelt godkendelse til det offentlige Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Sundhedsstyrelsen har bl.a. afvist privathospitalet Mølholm, der i forvejen foretager operationerne for patienter, der betaler af egen lomme, eller får deres operation betalt af en sundhedsforsikring.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply