Skip to main content

Det danske velfærdssamfund finansieres bl.a. af eksportindtægter, men i en tid med geopolitiske spændinger er denne finansiering sat under pres.

Det er en af grundene til, at regeringen nu beder en række topchefer og eksperter om, at komme med input til, hvor regering og samfund kan ruste dansk erhvervsliv og dermed velfærd. 

Rådgivningen kommer til at foregå i regi af et nyt Virksomhedsforum for globale risici, det fremgår af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

”Verden er forandret, og med det kommer nye udfordringer, som danske virksomheder skal navigere i. Her har vi et ansvar for at sikre så meget stabilitet som muligt. Derfor er jeg glad for, at toppen af dansk erhvervsliv og førende eksperter vil komme med anbefalinger, så vi får fokus på sårbarhederne. Det handler kort og godt om sikre danske styrkepositioner og vækst,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

For lige at sætte værdien af eksport i perspektiv, så havde Danmark i 2022 godt 1982 milliarder kroner i eksport ifølge Danmarks Statistik, hvilket betyder at danske eksportvirksomheder i runde tal, hver dag bidrog med indtægter for 5,4 milliarder kroner.

Geopolitiske spændinger er blevet den nye virkelighed

Over de seneste årtier har globaliseringen taget fart med mere fri bevægelighed på tværs af landegrænser for såvel varer og tjenester som kapital, arbejdskraft og idéer. For en lille, åben økonomi som Danmark udgør international arbejdsdeling en central og stadig større kilde til at skabe vækst og velstand. Således er dansk eksport og import relativt til BNP næsten fordoblet siden 1990’erne og udgør i en af årsagerne til, at Danmark er i dag et af de mest velstående OECD-lande målt ved BNI pr. indbygger ifølge Danmarks Statistik.

Det faktum at der i over halvandet år har været krig på europæisk jord, sætter pres på virksomhedernes forsyningskæder ifølge erhvervsministeriet. Det betyder, at markederne bliver mindre frie og mere usikre, og det skaber udfordringer for erhvervslivet. De geopolitiske spændinger bliver dermed den nye virkelighed, som danske virksomheder skal kunne operere i.

Regeringen har derfor behov for en tættere dialog med erhvervslivet for at forstå, hvordan fx nye handelsrestriktioner og en forringet adgang til produktionsinput påvirker danske virksomheder, og hvad løsningerne kan være. 

”Forummets opgave er at rådgive regeringen om rammevilkår og afhængigheder, der er særligt kritiske for dansk erhvervslivs forsyningskæder og de danske styrkepositioner og levere konkrete skriftlige anbefalinger til at nedbringe danske virksomheders sårbarhed over for globale risici,” står der i kommissoriet.

Syv topchefer og en forsker

Forummet kommer til at bestå af en kerne af faste medlemmer og en supplerende, skiftende medlemskreds. Den faste kerne vil bestå af 8 deltagere, bestående af en formand, 6 danske virksomhedsledere og 1 universitetsforsker, mens der er mulighed for at invitere op til 10 supplerende deltagere med særlig fagekspertise til hvert af forummets møder. 

Den nyudpegede formand Niels Smedegaard glæder sig til opgaven med at udarbejde konkrete anbefalinger til både virksomheder og regering.

”Dansk erhvervsliv står i en tid med mange komplekse udfordringer. Derfor er det et vigtigt arbejde, vi nu tager fat på i Virksomhedsforum for globale risici, lyder det.

Virksomhedsforum for globale risici har tre fokusområder: 1) Afhængigheder, der er særligt kritiske for dansk erhvervsliv. 2) Danmarks indsats i EU’s industripolitik, blandt andet arbejdet med EU’s konkurrenceevne i en ny global virkelighed. 3) Virksomhedsindsatser og eventuelle nationale tiltag, der kan bidrage til at nedbringe danske virksomheders forsyningskæders sårbarhed.

Virksomhedsforum for globale risici består af:

  • Niels Smedegaard (formand), bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen i ISS, DSV m. fl., samt tidligere CEO i DFDS
  • Asger S. B. Lauritsen, COO i FLSmidth
  • Carsten Egeriis, CEO i Danske Bank
  • Henrik Andersen, CEO i Vestas
  • Lisbeth Barnbæk Nielsen, CEO i BM Silo
  • Nader Mousavizadeh, CEO i Macro Advisory Partners
  • Stine Haakonsson, Lektor ved Copenhagen Business School
  • Tina Sejersgaard Fanø, Koncerndirektør i Novozymes

Forummet mødes efter planen første gang den 22. august 2023 og afleverer sine anbefalinger til regeringen inden sommeren 2024.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply