Skip to main content

Det bliver en gammel kending fra den private plejesektor, der fremover skal stå for at drive to af Gribskov Kommunes plejecentre, samt et dagcenter for demens

På et møde mandag den 21. juni tiltrådte byrådet i Gribskov Kommune en indstilling om at indgå en kontrakt på seks år, frem til 2029 med Altiden Omsorg ApS. Kontrakten omfatter bl.a. 126 plejeboliger fordelt på to plejehjem og der er mulighed for, at den kan forlænges.

Læs også: Gribskov Kommune hyrer tidligere topchef i den private velfærdssektor 

Altiden driver i forvejen de to plejehjem og har gjort det kontinuerligt siden 2006 under forskellige ejere og med forskellige firmanavne, men i bund og grund har virksomheden fastholdt opgaven i lige omkring 17 år og kan se frem til endnu seks med mulighed for forlængelse. 

Samlet set har Gribskov Kommune haft de to plejehjem udliciteret til private aktører i nu 23 år.

Det er desuden værd at bemærke, at Altiden tidligere i år også genvandt udbuddet på socialområdet i Gribskov, der omfatter to botilbud

Kontinuitet i den private plejedrift

”Vi er nu så heldige, at udfaldet af udbuddet betyder, at den kontinuitet og erfaring med opgaveløsningen, som er opbygget, kan fortsættes og udvikles,” siger formand for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed Helle Lund i en pressemeddelelse.

Hun glæder sig til at se Altidens tilbud foldet ud i praksis. Et tilbud som hun kalder høj kvalitet.

I vurderingen af tilbuddet fra Altiden har kommunen med hjælp fra et rådgivningsfirma og med inddragelse af det lokale Handicapråd samt Senior- og Ældrerådet målt tilbuddet op mod seks kvalitetskriterier: Hjemlighed, den gode indflytning, en værdig afsked med livet, naturen som ressource på plejecenteret, samarbejde med familier og det gode dagcenter for borgere med demens.

Hos Altiden er glæden stor over at skulle fortsætte driften af plejehjemmene Skovsminde og Bakkebo samt dagcenteret Holbohave for borgere med demens.

”Vi er virkelig glade for, at Altiden igen er blev valgt til at være leverandør af god ældrepleje i Gribskov kommune i de kommende mange år,” siger velfærdschef for ældreområdet i Altiden, Hanne Staanum i et nyhedsopslag.

Hun lover, at Altiden vil stå på mål for solid og værdig ældrepleje, men også nytænkning på et af de store velfærdsområder i Danmark.

Har lært af markedsdialogen

Gribskov Kommune har tidligere haft udbudt tre plejehjem, men det tredje plejehjem Udsigten besluttede byrådet i maj måned ikke skulle udbydes. Det skete efter en markedsdialog med potentielle tilbudsgivere.

Og netop om markedsdialogen er næstformanden for det politiske udvalg Pia Foght godt tilfreds med.

”Vi har haft god gavn af processen med markedsdialogen og de skarpe input fra de øvrige interesserede, så vi er endt med at få en god og gennemarbejdet aftale i stand,” siger hun.

Det er konkrete forhold som begrænset søgning til plejehjemmet, med flere tomme boliger hen over året og så plejehjemmets størrelse og indretning, der gør, at det ikke er attraktivt at drive for nye plejeleverandører, frem går det af en pressemeddelelse. Plejehjemmet Udsigten drives i dag af plejevirksomheden Attendo.

Kun 31 procent er kommunalt drevet

Inden for Gribskov Kommunes grænser ligger der i dag 8 plejehjem, heraf tre friplejehjem, tre drevet på baggrund af udlicitering (De tre der er omtalt i denne artikel) og to drevet af den kommunale organisation. Hertil kommer, at der aktuelt pågår et byggeri med endnu et friplejehjem.

Ser man det i forhold til antallet af plejeboliger er der samlet set 397 boliger inden for kommunegrænsen, heri ikke medtaget aflastnings- og rehabliteringspladser, men såkaldt rene boliger fundet via kommunens hjemmeside.

De godt 31 pct. er kommunalt drevet, resten er private, og her skal man lige have in mente, at kommunen ikke har anvisningsret til de plejehjem, der er opgjort som friplejehjem og de udgør lidt under 30 pct.

Det vil sige kommunen har anvisningsret til ca. 70 pct, eller 279 af de plejeboliger der ligger inden for kommunegrænsen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply