Skip to main content

Folkemødet ruller igen i år ud i uge 24 og bliver en kulturel smeltedigel mellem det offentlige og private Danmark. Godt 2800 events er der i år tilmeldt ifølge Folkemødets kontor.

Lidt under en procent har offentligt-privat samarbejde som en del af deres hovedindhold.

Det offentlige-private perspektiv har ikke sit eget tema på Folkemødets hjemmeside. Det gør det derfor vanskeligt at søge og gennemskue, hvor mange events der egentlig omhandler offentlig-privat samarbejde.

Vi har på OPS-Indsigt forsøgt at skanne os igennem de mange events og give et view på, hvor du kan finde arrangementer, med offentlig-privat samarbejde som en del af debatten. 

På de følgende sider finder du derfor 23 events med en kort beskrivelse og link til de konkrete events på Folkemødets hjemmeside. Vi kan desværre ikke udelukke, at vi har overset et eller flere events der omhandler offentlig-privat samarbejde.

OPS-Indsigt deltager selv i flere arrangementer, som foregår på scenen “G1 Nytgribskov”, der ligger i Skipperhuset I Allinge – Sverigesvej 2.

Godt Folkemøde

Torsdag:

Forsvaret er udfordret – kan det private erhvervsliv hjælpe?

Med Putins forbryderiske invasion af Ukraine er tiden løbet fra den æra, hvor Forsvaret i ro og mag kunne ruste sig til en kommende konflikt. Konflikten er her nemlig allerede, og timingen er mildest talt uheldig, da Forsvaret både har knaphed af midler, mandskab og materiel. Men måske kan den private sektor spille en større rolle på den sikkerhedspolitiske scene? 

Hør Liberal Alliances Carsten Bach, Bjørn Bisserup, tidligere Forsvarschef, og Peter Christensen, tidl. Forsvarsminister, debattere, hvordan Forsvaret og den private sektor sammen kan forsvare Danmark bedst muligt.

Forsvaret er udfordret – kan det private erhvervsliv hjælpe?

Private daginstitutioner – gevinst for kommunerne eller?

Daginstitutioner kan oprettes i privat regi i kommunerne og dermed skal kommunerne ikke anvende egne penge til anlæg af nye daginstitutioner. I en tid med pres både på likviditeten i kommunerne, og ikke mindst på anlægsrammen, fordi der samtidig også skal bygges nye skoler, plejehjem, veje etc er private daginstitutioner måske en del af løsningen?

Mød her Pernille Søndergaard, der er Byrådspolitiker og medindehaver af Gerner & Søndergaard, Nicklas Thorsbrenner, der er partner i SPD, Anders Gerner Frost der er viceborgmester i Gribskov Kommune og Denice Valentin der er Ejerleder af Aurora Børnehus

Private daginstitutioner – gevinst for kommunerne eller? 

Friplejehjemstakster – hvorfor er det så svært?

Gennemsigtigheden i taksterne til Friplejehjem beskrives ofte som svært at finde rundt i – både for kommunerne, de private leverandører og lokalpolitikerne. Hvorfor er det så svært? Hvorfor kan en kommune ikke ligesom en privat virksomhed se hvad det koster at drive et plejehjem i egen kommune, og udregne taksten herefter? Er det uvilje?

Mød her bl.a. kommunaldirektør i Vordingborg Kommune Kristina Sloth, adm. direktør i Forenede Care A/S Stine Louise Eising von Christierson og markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung tale om takster til friplejehjem og udfordringerne.

Friplejehjemstakster – hvorfor er det så svært? 

Giver øget privatisering mere sundhed eller kun profit?

Regeringen øger nu samarbejdet med det private sundhedsvæsen. Hvad betyder det for patienter, sundhedsvæsen og ansatte? 

Vil flere få tilbudt behandlinger hurtigere? Vil samarbejdet frigøre tid i det offentlige til de komplicerede patienter? og er der grænser for, hvad og hvor meget vi skal privatisere? 

Her diskuterer man øget samarbejde mellem det private og det offentlige sundhedsvæsen med blandt andre:  Louise Brown, MF og sundhedsordfører, Liberal Alliance, Peder Hvelplund, MF og sundhedsordfører, Enhedslisten, Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom og  Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen

Giver øget privatisering mere sundhed eller kun profit? 

Mød Oraklerne og hør deres spådom om velfærden år 2030

Løsningerne på nutidens velfærdsudfordringer er multiple, små teams, hjemtagning, frisættelse, privatisering, Buurtzorg, servicebesparelser, friplejehjem, øget produktivitet, bedre ledelse, mindre bureaukrati, men hvordan ser det egentligt ud i 2030? 

Hvordan er det at være borger i 2030 og have behov for velfærdsydelser? Vi har inviteret 8 skarpe kvinder til at være vores ”orakel” eller ”Vølve” på folkemødet 2023. 

Gennem oplæg (spådom), faktatjek og handlingsanvisninger ser vi syv år ud i fremtiden og tegner en række mulige billeder på bl.a. ældre-, social- og sundhedsservice i 2030

Her møder du bl.a.: sektorformand fra FOA, Tanja Nielsen, Borgmester i Greve Pernille Beckmann, Professor ved Københavns Universitet Lene Holm, direktør for Incita Christina Grøntved, Katrina Feilberg markedschef i Dansk Erhverv.

Oraklernes tid | Folkemødet

Skal man forsikre et ufødt barn? – Privat og offentlig sundhed

Trygs administrerende direktør drøfter forsikringers tryghedsskabende rolle sammen med Thomas Skov, Cevea, Dansk Erhverv og ikke mindst sundhedsfaglige aktører. 

Rigtig mange danskere modtager i dag både offentlig og privat finansieret velfærd, særligt inden for sundhed. Samtidig har vores forsikringsmønstre udviklet sig. Men hvad betyder det for vores samfund, og for vores forventninger til velfærd og efterspørgslen efter tryghed? 

Debatten tager afsæt i Trygs graviditetsforsikring. Et nyt tilbud på det danske marked, der har hentet sin inspiration fra Sverige, hvor 8 ud af 10 gravide i dag tegner en graviditetsforsikring.

Skal man forsikre et ufødt barn? Privat og offentlig sundhed

Hvad gør vi, hvis ingen vil arbejde med de svageste?

Der er akut mangel på uddannet arbejdskraft på hele velfærdsområdet, hvad angår pædagoger, sygeplejersker, lærere, mv. Samtidig er der de seneste år færre og færre, der søger ind på disse uddannelser. Hvordan får vi vendt den negative udvikling, så det igen bliver attraktivt at tilvælge det ædle arbejde det er, at arbejde med mennesker i udsatte positioner?En debat arrangeret af LOS, hvor fokus er løsningsrettet ift rekrutteringsproblemerne og dermed hvordan vi kan redde det fundament, vores velfærdssamfund bygger på. Paneldeltagere:  Lone Jakobi, Borgmester i Odder Kommune – Torsten Gejl, Socialordfører for Alternativet – Stefan Hermann, Rektor ved Københavns Professionshøjskole – Mads Roke Clausen, Direktør i LOS Moderator: Rulle Grabow.Hvad gør vi, hvis ingen vil arbejde med de svageste?Hvad kan vi lære af velfærdssamfundets pionerer? 

Der er brug for alle velfærdsaktører, hvis vi skal løse de udfordringer, vores velfærdssamfund står overfor. Men hvordan sikrer vi et godt samarbejde, læring og ikke mindst udvikling mellem kommuner, selvejende og private aktører, så borgeren får tilbud af høj kvalitet uanset postnummer og type af tilbud?

Selveje Danmark.

Hvad kan vi lære af velfærdssamfundets pionerer?Private universiteter i Danmark: Gavnligt for få eller alle? 

De findes i hobetal i udlandet: private universiteter, hvor virksomheder og organisationer finansierer de studerendes undervisning. Men kan modellen fungere i Danmark, og vil vi overhovedet gå den vej?

I debatten diskuterer Sandra Skalvig (LA), Marlene Budolph (Konservative Studerende), Esben Bjørn Salomonsen (Danske Studerendes Fællesråd) og Karsten Bo Larsen (CEPOS), hvad fordelene og ulemperne kan være ved at få private universiteter til Danmark. 

Private universiteter i Danmark: Gavnligt for få eller alle?

Presseskik, skjult kamera og muldvarper i det offentlige 

Flere kommuner har oplevet, at medierne bruger skjult kamera og muldvarper, og mange husker nok TV2-dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”. 

Mediernes brug af skjult kamera og muldvarper rejser et væld af etiske spørgsmål. Skjult kamera giver journalisterne mulighed for at afsløre alvorlige forhold, der ellers ikke er til at dokumentere. 

Hvordan kan kommunerne blive bedre til at lukke medierne ind i varmen således, at brugen af skjult kamera og muldvarper bliver overflødig?

Mød her bl.a. Sektorformand i FOA, Tanja Nielsen, Ida Thuesen Nielsen Vicedirektør KL, Christian Budde Rådmand for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune, Anne Mette Svane Chefredaktør TV2 News.

Presseskik, skjult kamera og muldvarper i det offentlige

Hvor fri(sat) kan ældreplejen blive? 

Hvor fri(sat) kan ældreplejen blive? Debatten tager udgangspunkt i regeringens ambitioner for frisættelse af ældreplejen. 

Debatten vil stille skarpt på, hvordan ord og ambitioner om frisættelse omsættes i hverdagen. Mariehjemmene har gennem en årrække frisat ældreplejen bl.a. på Friplejehjemmet Louise Marie. 

Her kan du bl.a. møde direktør i Mariehjemmene Malene Størup, Markedschef i Dansk Erhverv Tony Beck, byrådspolitiker Christina Thorholm

Hvor fri(sat) kan ældreplejen blive? | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Fredag

Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn 

400 milliarder kroner. Så meget køber den offentlige sektor ind for om året. 

Center for offentlig-privat innovation (CO-PI) undersøger om det offentlige kan få endnu mere for pengene, ved at være innovative og arbejde tættere sammen med den private sektor. 

Hop med op i den offentlige indkøbsvogn og se hvordan det offentlige og det private kan bruge indkøb som middel i en svær tid.

Her møder du bl.a.: Mette Harbo konstitueret direktør i Center for IT og Medicoteknologi iRegion H, Morten Jung Markedschef Dansk Erhverv, Rikke Thorlund Haahr Chefkonsulent Center for Offentlig-Privat Innovation, Karen Storgaard Larsen Direktør Social og Sundhed Aabenraa Kommune.

Spænd innovation for den offentlige indkøbsvogn 

Hvordan får vi gang i de sociale investeringer? 

At se investeringer i sociale problemer som noget, der kan give afkast, er en ny tankegang. I hvert fald i Danmark.

Men er det overhovedet er ok at tjene penge på at løse sociale problemer? Og hvordan gearer vi kommuner og stat til at samarbejde med private aktører om at lave investeringer i socialområdet

Det er nogle af de spørgsmål debatten stiller stiller Bikubenfonden, Rådet for Sociale Investeringer og Karsten Storgaard Bjerre, der har skrevet ph.d om, hvorfor vi skal satse på sociale investeringer.

Hvordan får vi gang i de sociale investeringer?

Friplejehjem – en del af løsningen fremadrettet?

Der bliver flere ældre i de danske kommuner, og det betyder at der skal bygges flere plejehjem. Behøver disse plejehjem at være kommunale, eller kunne kommunerne vælge at lade private aktører opføre og drive plejehjem?

Her møder du tre byrådspolitiker fra tre kommuner, to friplejeleverandører og en bygningsudvikler. Debatten faciliteres af redaktør Steen Houmark

Friplejehjem – en del af løsningen fremadrettet ? 

Det frie valg på pleje- og hjælpemiddelområdet 

Her har man samlet skarpe hoveder fra hver deres hjørne af dansk velfærd til at drøfte nogle af de store udfordringer og muligheder ved borgerens frie valg på pleje- og hjælpemiddelområdet. Debatten skal ses som et indspark til den nye ældrelov.

Her møder du bl.a to juridiske eksperter og to interesseorganisationer der faciliteret af redaktør Steen Houmark runder nogle af de svære spørgsmål om bl.a. frit valg af hjælpemidler.

Det frie valg på pleje- og hjælpemiddelområdet

Er offentlige og private ledere som ild og vand? 

Kriser og store udfordringer står i kø, og det føles til tider som om, vi bevæger os på kanten af småt brandbart. Vi er i en tid, der kalder på anderledes tænkning, nye samarbejder og nye løsninger. 

Men hvor kan de komme fra? Der findes masser af historier om forskellene på offentlig og privat ledelse, og hvorfor de to er uforenelige. Men hvad er myter og hvad er sandhed? 

Hvad kan offentlige og private ledere lære af hinanden i en verden i brand. De spørgsmål og flere andre stiller til en række topledere, der har erfaring fra både det offentlige og private.

Er offentlige og private ledere som ild og vand? | Folkemødet

Det offentlige og det private i parterapi 

Carelink Gruppens hjerte banker for at understøtte og supplere de offentlige tilbud for at bidrage til det danske velfærdssamfund. Men der er langt fra enighed om de private aktørers mulighed for at hjælpe den offentlige sektor. 

Der er altså kurrer på tråden, men hvad handler det hele om, og hvordan får vi løst udfordringen? 

En rød og en blå politiker går i parterapi sammen med Carelink Gruppen for at få redt trådene ud. Måske de endda finder ud af, hvordan det offentlige-private samarbejde kan blive stærkere fremover.

Det offentlige og det private i parterapi 

Hvis I ikke vil udvikle systemerne, gør vi det sgu selv 😉 

KOMBIT har siden 2009 gennemført over 25 udbud og står nu over for en bølge af genudbud. 

Men er markedet overhovedet interesseret i at byde på offentlige systemer? 

Der tegner sig måske et billede af et marked, der har travlt med at indrette forretningen mod færre og mere specialiserede teknologier, og i højere grad at udvikler produkter ud fra et potentiale for eksport.

Måske ligger eksporteventyret ikke i specialiserede produkter. Med dette afsæt, og en til tider bøvlet offentlig udbudsform  stilles spørgsmålet, hvordan skal offentlige udbud fremadrettet udformes.

Hvis I ikke vil udvikle systemerne, gør vi det sgu selv 😉

Mød frisættelses-detektiverne i jagten på en reform 

Begrebet frisættelse åbner en vidvinkel af fortolkningsmuligheder om, hvordan vi får mest ud af regeringens varslede frisættelse af den offentlige sektor. Der er så at sige et væld af hypoteser. 

Men hvad ligger der egentligt i begrebet? 

Er der tale om en politisk døgnflue, der bare nægter at dø, fordi politikerne konstant giver den kunstigt åndedræt? – Er der mest af alt tale om endnu et lukket laboratorie-forsøg inden i den offentlige sektor uden den private sektor? 

OPS-Indsigt har inviteret skarpe hoveder fra det offentligt-private landskab til, som et sæt detektiver, at dissekere frisættelsesdagsordenen som vi kender den i juni 2023. – Hvad er op og ned?

Mød her bl.a; Forbundsnæstformand i FOA Thomas Enghausen, kontorchef i KL Jane Møller Petersen, branchedirektør i Dansk Industri og formand for velfærdscheferne Jakob B Lundberg, direktør i Næstved Kommune.

Mød frisættelses-detektiverne i jagten på en reform 

Giver frit valg bedre velfærd? 

I Danmark er vi glade for vores velfærdssamfund. Men lige nu skriger den offentlige og private sektor på arbejdskraft for at kunne opretholde velfærden. 

Truer det frie valg og private forsikringer kvaliteten af vores fælles velfærd? 

Nynne Bjerre styrer slagets gang, når modsatrettede synspunkter mødes og debatterer i hvilken retning, vores velfærdssamfund skal udvikle sig. Dualanterne Alex Vanopslag og Pelle Dragsted flankeres af Steen Lund Olsen, som bidrager med perspektiv og viden fra a-kassebranchen

Giver frit valg bedre velfærd? 

Lørdag

Offentlig privat samarbejde – DK største vækstmulighed? 

I en tid med økonomisk usikkerhed og komplekse udfordringer er offentlig-privat samarbejde blevet en central diskussion. I denne paneldebat vil nøgleaktører fra både den offentlige og private sektor komme sammen for at udforske potentialet i denne samarbejdsmodel.

 De vil drøfte, hvordan samarbejdet kan bidrage til at fremme innovation, skabe vækst og løse samfundsmæssige udfordringer. 

Offentlig privat samarbejde – DK største vækstmulighed?

Profit på velfærd 

Der er mange aspekter i samfundsdebatten om privat velfærd. Ofte ender debatten ud i, om private udbydere skaber et A- eller B-hold mellem borgerne, eller om der er noget helt principielt forkert i, at private udbydere får profit, som skabes af borgerne med en større pengepung. 

I debatten vil du blive vidne til en ideologisk infight mellem politikere, der repræsenterer begge fløje i Folketinget. 

Profit på velfærd 

Vilde problemer kalder på vild ny finansiering

Det handler ikke kun om at finde flere penge, men om at turde bruge dem, vi har, på nye måder.

Skal vi som samfund lykkes med at finde løsninger på de vilde problemer, er der behov for risikotolerant kapital, som sikrer, at den private sektor ikke bærer risikoen alene. 

Hvorfor halter vi i Danmark langt bagefter de nordiske lande, når det handler om finansiering af offentlig-privat innovation? Kom til debat med CO-PI om, hvordan morgendagens vilde finansiering ser ud i tværsektoralt samarbejde. 

Vilde problemer kalder på vild ny finansiering 

Rige børn leger bedst! – Debat om fri- og privatskoler

Ingen tekstbeskrivelse den 7. juni 

Rige børn leger bedst! – Debat om fri- og privatskoler

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply