Skip to main content

Kommentar: Af Jon Krog, branchedirektør, Selveje Danmark.

Det er voldsomt frustrerende at være vidne til det spin, der i disse dage rulles ud i økonomiforhandlingerne.

Med Tranæs-udvalgets rapport i hånden, springer Kommunernes Landsforening alle de relevante mellemregninger over og stiller krav om yderligere kommunalisering og flere penge til nye kommunale tilbud.

Men kommunerne glemmer så belejligt at læse det med småt: De ignorerer forudsætningerne, som ligger til grund for udvalgets anbefalinger – nemlig at det i dag ikke er muligt at sammenligne priser og kvalitet mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud.

Gennemsigtige og sammenlignelige takster er en forudsætning

En række af Tranæs-udvalgets anbefalinger peger på behovet for en større grad af økonomisk styring i kommunerne. Allerede i dag spiller økonomi en afgørende rolle i kommunernes visitering af borgere på det sociale område. Det er understøttet af servicelovens §1, stk. 3, der afsluttende lyder: ”Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn”.Udfordringen i relation til økonomi handler i praksis således ikke så meget om, hvorvidt det økonomiske hensyn medtages, men i langt højere grad om den manglende økonomiske gennemsigtighed og sammenlignelighed på området. Netop dette understreger Tranæs-udvalget i rapporten, hvor det fremgår at:

”Et velfungerende marked med reel konkurrence kræver ligeledes gennemsigtighed og mulighed for reelt at sammenligne både pris og kvalitet på tværs af alle indsatser, offentlige såvel som private, hvilket er vanskeligt i dag.”Denne manglende mulighed for at sammenligne takster på tværs af det offentlige og det ikke-offentlige går på tværs af alle velfærdsområder.

Helt aktuelt vil det kunne genfindes i dialogen omkring friplejeboliger.

Lad os løfte kvaliteten og fagligheden i fællesskab

Det på trods, ser man ikke Kommunernes Landsforening argumentere for mere data, viden og økonomisk gennemsigtighed på området, selvom det vil være helt oplagt at løfte ind i de igangværende økonomiforhandlinger. Vel og mærke med Tranæs-udvalgets rapport i hånden.

Vi hører ikke et ord om de mere og mere komplekse sager, der skal løses, eller lyst til at løse udfordringerne ved aktivt at udvikle området i samarbejde med f.eks. de selvejende, non-profit tilbud. Vi hører ikke den mindste nysgerrighed efter faktisk at undersøge, om det nu egentligt forholder sig sådan, at de kommunale tilbud er så meget billigere, som kommunerne påstår.

For det er netop kun en påstand.I stedet springes alle de relevante mellemregninger over, og der stilles krav om yderligere kommunalisering og flere penge til nye kommunale tilbud. Men det giver kun mening, hvis de kommunale tilbud faktisk er både billigere og af samme kvalitet som de ikke-kommunale.Så lad os starte med at få afdækket pris og kvalitet.

Og lad os dernæst – i fællesskab, på tværs af offentlige og ikke-offentlige aktører – samarbejde om at sikre kvalitet og bedre økonomistyring på det specialiserede socialområde.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply