Skip to main content

Socialområdet er organiseret efter en markedslignende ramme, men markedet på det specialiserede område er udfordret af en række forhold, der begrænser konkurrencen. Det fremgår af Ekspertudvalgets første delrapport om det specialiserede socialområde, der i begyndelsen af maj kom med 11 anbefalinger.

”Og reel konkurrence er en væsentlig forudsætning for et velfungerende marked med priser, der svarer til omkostningerne,” skriver eksperterne i rapporten.Læs også: Tranæs-rapporten sigter mod et velfungerende marked på socialområdet

Ekspertudvalgets udtalelser er interessante, for KL har nemlig tidligere offentliggjort en analyse, der viser, at kommunerne i stigende omfang køber pladser til borgerne i private og selvejende tilbud, samt at prisen for pladserne er vokset ganske betragteligt over tid.

I analysen angiver KL, at kommunernes udgifter til private botilbud er steget med 1,3 mia. kr. fra 2018 til 2021, hvilket betyder at udgiftsvæksten blandt de private botilbud tegner sig for 80 pct. af den samlede udgiftsstigning på botilbudsområdet.

Og i onsdags udkom så ny en Momentum analyse i kølvandet på Ekspertudvalgets anbefalinger. Her fik KL`s formand Martin Damm i en kommentar til TV2News sagt følgende:

”Det kræver bl.a. kritisk blik på prisudviklingen i private tilbud.”

Private aktører oplever sig uberettiget udskammet

Det er udmeldinger som disse, der har ført til en tilbagevende debat, hvor private tilbud og deres organisationer har oplevet sig uberettiget udskammet, hvor de ikke-kommunale leverandører mener de burde have ros for at levere den kvalitet, kommunerne efterspørger og som de ikke selv kan levere.

”Ser vi fem år tilbage, kan vi se det ene eksempel efter det andet, hvor taksten for det kommunale tilbud er fejlfastsat – og altid for lavt. I Guldborgsund har man haft en sag i Ankestyrelsen, hvor to tilbud med kommunens egne borgere var fastsat for lavt. Regnskabsmæssigt havde kommunen lagt dem sammen med et dyrere og mere specialiseret tilbud med udenbys borgere, som således finansierede underskuddet,” siger branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog til OPS-Indsigt. 

Læs artiklen: Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

”Ser vi ned i budgetterne for kommunale tilbud, så ser man igen og igen, at der mangler væsentlige elementer. Det er formentlig ikke udtryk for ond vilje, men blot at det kan være meget svært. Det er derfor det vil være så afgørende, at vi finder en model for sammenlignelige takster, ” siger Jon Krog.

Efterlyser en tolvte anbefaling 

Men hvad forestiller Ekspertudvalget sig lige, at der skal til for, at socialområdet kan blive et velfungerende marked med sammenlignelige priser?

”Et velfungerende marked med reel konkurrence kræver gennemsigtighed og mulighed for reelt at sammenligne både pris og kvalitet på tværs af alle indsatser, offentlige såvel som private, hvilket er vanskeligt i dag” konstaterer Ekspertudvalget i deres rapport.

”Det ærgrer mig, at Ekspertudvalget ikke har løftet præcis denne passus op som en overordnet anbefaling. På den led har udvalget også selv bidraget til, at man kan læse rapporten, næsten som man vil, selv om udvalget på sin side klart og tydeligt konstaterer, at man ikke kan sammenligne takster på tværs og det kan kun betyde en ting. Nemlig at de kommunale takster og deres beregninger er uklare, for de ikke-offentlige takster er 100 procent klare.,” siger Jon Krog til OPS-Indsigt. 

Han savner altså en tolvte anbefaling.

Men det er ikke så enkelt, at det kun handler om takstberegningerne, mener Torben Tranæs, der er forskningsdirektør i VIVE og formand for Ekspertudvalget. 

”Der er problemer med sammenlignelighed i flere dimensioner samtidig,” lyder det, da OPS-Indsigt henvender sig.

”En pris siger ikke noget i forhold til en konkret kvalitet – og det er i dag svært at sammenligne kvaliteten generelt,” konkluderer han og peger dermed på koblingen mellem pris- og kvalitetskompleksitet inden for det specialiserede socialområde.

Sammenlignelige priser en forudsætning

Selvom der er enkelte ting der ærgrer Jon Krog, så hilser han målet med rapporten velkommen og kan sagtens genkende flere af rapportens budskaber: “Prioriteringer med borgeren i centrum”, “mest mulig velfærd for pengene” og “viden som forudsætning for god styring”. 

”Det tænker jeg ikke, der er nogen der er i mod, men udvalgets anbefalinger mangler som sagt anbefalingen om, at der skal skabes sammenlignelighed og den er helt nødvendig inden politikerne begynder, at træffe beslutninger,” siger Jon Krog.

Den pointe giver Torben Tranæs udtryk for, at han er enig i. ”Anbefalingen vedr. frit valg af alternativt tilbud giver kun mening, hvis priserne er reelt sammenlignelige. Så det skal ganske rigtigt forstås som en forudsætning,” lyder det.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply