Skip to main content

Københavns kommune går igen foran, når det handler om at regulere kontrakterne for deres leverandører og opjusterer priserne med baggrund inflationen. 

Sidste gang var det lige op til jul, da Sundhedsforvaltningen valgte at kompensere alle ikke-kommunale plejehjem på linje med de kommunale for den stigende inflation.

Denne gang er det Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som frivilligt har valgt, at opjustere priserne i de rammeaftaler forvaltningen har med deres leverandører i beskæftigelsesindsatsen.

Af brevet som leverandørerne fik tilsendt lige op til weekenden og som OPS-Indsigt er i besiddelse af, fremgår det, at kommunen har lyttet til sine leverandører, idet man bl.a. skriver:

”På flere af direktørmøderne i december 2022 blev der spurgt til, hvorvidt forvaltningen havde intention om at regulere priserne i rammeaftalerne, som følge af den unormalt høje inflation.”

Her kunne forvaltningen tilsvarende mange andre kommuner have henvist til, at man ikke har ændringsbestemmelser i rammeaftalerne om løbende prisregulering. Det betyder, at priserne er faste i hele aftaleperioden, men det har man altså ikke gjort.

I stedet skriver Københavns Kommune: ”På trods af at forvaltningen ikke har pligt til at ændre rammeaftalernes priser i aftaleperioden, vurderer forvaltningen at jeres ønske – i betragtning af de ekstraordinære omstændigheder – er rimelige.”

Helt i partnerskabsånden

Hos aktørerne modtages meddelelsen rigtig positivt.

”Københavns Kommune udviser med tilsagnet om prisregulering situationsfornemmelse og tager ansvar for deres leverandører i en svær tid – og så er det helt i den partnerskabsånd, som rammeaftalerne er indgået i,” siger administrerende direktør i Incita Christina Grøntved til OPS-Indsigt.

Hos en af de andre aktører Marselisborg, er den administrerende direktør Mette Seeberg  positivt overrasket.

“Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er en fantastisk og ordentlig samarbejdspartner. Det var de også under corona, hvor de passede rigtig godt på os Anden Aktører, ved at finde konstruktive løsninger sammen med os. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med Københavns kommune. Vi blev rigtig postivt overrasket over at modtage meddelelsen i fredag,” siger hun til OPS-Indsigt.

Følger økonomistyrelsens opfordring

Med deres prisregulering følger Københavns kommune opfordringen fra Økonomistyrelsen, hvor man med henvisning til udbudslovens § 183 henstiller til, at offentlige myndigheder i tilfælde af at de private leverandører er udfordrede holder fast i det gode samarbejde og udviser fleksibilitet med henblik på at finde løsninger på de konkrete udfordringer.

§183 giver nemlig mulighed for at ændre en kontrakt som følge af uforudsete forhold, hvor der i mange tilfælde vil være mulighed for at acceptere eksempelvis prisstigninger.

Men hvor slemt står det egentligt til med hensyn til de offentlige ordregivers fleksibilitet i forhold til, at prisregulere kontrakterne?

Kun 8 pct oplever fremskridt i prisdialogen

I foråret 2022 viste en rundspørge fra Dansk Industri, at mange virksomheder er fanget i fastlåste offentlige kontrakter, der ikke tager højde for ekstraordinære prisstigninger. En ny rundspørge fra december 2022 viser, at de offentlige ordregivere ikke er blevet mere villige til at finde fleksible løsninger på problemet i løbet af året.

Kun 8 pct oplever fremskridt medens hele 80 pct. af de adspurgte leverandører ikke oplever fremskridt i dialogen om regulering af offentlige priskontrakter. Problemstillingen skal ses i lyset af, at det indenlandske vareprisindeks ifølge Danmarks Statistik er steget med ca. 30 pct. fra udgangen af 2020 og frem til 2023.

Hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv ser man derfor rigtig positivt på, at Københavns kommune har forståelse for den svære situation, aktørerne står i med de stigende priser.

”Når vi taler med det offentlige, så har der generelt ikke været stor vilje til at regulere priserne, men denne her case fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er beviset på, at det kan lade sig gøre. For mig at se handler det mere om vilje og adfærd end om jura, ” siger markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung.

Af brevet til aktørerne fremgår det, at kommunen har valgt at regulere priserne efter Danmarks Statistiks producentprisindeks for tjenester med kategorien ”Arbejdsformidling”. Konkret giver det en prisregulering på 3 pct fra april 2023.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply