Skip to main content

Offentlige myndigheder kræver hvert år indberetninger fra erhvervslivet, hvad der i ressourcer svarer til 30 milliarder kroner, og særligt for de mange mindre erhvervsdrivende er det en uforholdsmæssig stor byrde, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Industri.

Nu slipper flere end 2.000 virksomheder for at indberette importoplysninger til Danmarks Statistik i det såkaldte Intrastat-system og man forventer, at flere vil blive fritaget i de kommende år.

”Det er meget glædeligt, for forventningen er, at den samlede byrde ved indberetning til intrastat (varehandel med EU-lande) gradvist kan reduceres med helt op til 50 procent, så virksomhederne i stedet kan prioritere ressourcerne på at drive og udvikle virksomheden,” siger Kim Haggren, vicedirektør i Dansk Industri (DI).

Spiller sammen med en ny EU-forordning

Reduktionen i indberetningsbyrden kommer, fordi Danmarks Statistik hen over de seneste år har moderniseret deres indberetningssystemer og samtidig forsøgt ikke at gå på kompromis med datakvaliteten.

Alene fra 2020 og frem til 2023 er tallet for virksomheder med indberetningspligt faldet med 2000, fremgår det af et opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Samtidig har en ny EU-forordning gjort det muligt at øge dataudvekslingen mellem medlemslande, så importdata i højere grad baseres på andre landes eksportdata. Det betyder, at de mange virksomheder er blevet fritaget for indberetning af importoplysninger, men myndighederne har forsat viden om import til Danmark på basis af de andre landes eksportdata.

Dansk Industri har længe gerne ville lempe denne administrative byrder for erhvervslivet og har derfor haft et samarbejde med Danmarks Statistik om virksomhedernes indberetninger. Særligt har Intrastat-systemet, hvor virksomheder indberetter bl.a. importoplysninger, voldt problemer. 

”Derfor er vi nu rigtigt glade for at se, at Danmarks Statistik lykkes med at lette indberetningsprocessen,” siger Kim Haggren.

Hvad er Interstat?

Danske virksomheders import og eksport af varer er af stor betydning for dansk erhvervsliv og dermed for landets økonomi. Statistik om import og eksport af varer bruges af regering, Folketing, EU og en lang række virksomheder og organisationer til at vurdere samfundsudviklingen og konkrete varemarkeder. 

Intrastat er systemet bag statistikken, der beskriver Danmarks varehandel med Intrastat-området, som udgøres af EU og Nordirland. 

Intrastat blev indført i 1993 ved indførslen af EU’s indre marked. Intrastat afløste det tidligere system, der var baseret på de oplysninger, der blev afgivet ved toldbehandlingen af varer.

Oplysningerne i Interstat er nødvendige for at kunne opgøre Danmarks betalingsbalance og nationalregnskab.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply