Skip to main content

Sundhedsministeriet har foretaget et eftersyn af sygehusvæsnet, der viser at regionerne inden for få år har oparbejdet et betydeligt behandlingsefterslæb på sygehusene. Det er på trods af, at der de sidste år er blevet tilført betydelige økonomiske midler til regionerne for at løse problemerne, fremgår det af en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

I undersøgelsen fremgår det, at vi i øjeblikket har høje ventetider, en lavere overholdelse af udredningsretten og samlet set et stort fald i produktiviteten på sygehusene.Ser man på den kirurgisk aktivitet, hvor vi senest på OPS-Indsigt har skrevet om udfordringerne ved, at privathospitalerne ikke har kunnet søge om godkendelse til specialeplanen, så ligger aktiviteten samlet for offentlige og private sygehuse på niveau med 2019.

Det er dog her værd at bemærke, at hvis man alene ser på aktiviteten på privat sygehuse, så er den steget fra normalt at udgøre 5 pct. til i 2022 at udgøre 10 pct. Det betyder, at de offentlige sygehuse, som almindeligvis foretager 95 pct af alle operationer er faldet til 90 pct af den samlede aktivitet i 2022 og dermed ligger under aktiviteten i 2019, Den private sektor øger altså produktiviteten, hvor den offentlige del reducere produktiviteten.

Grafikken giver desuden en indikation af, at afviklingen af efterslæbet fra corona, sygeplejestrejke mv ikke for alvor er påbegyndt, idet det alt andet lige vil forudsætte meraktivitet i det offentlige sygehusvæsen.

De private står klar til at hjælpe

Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave at få afviklet ventetiderne i sygehusvæsnet, derfor kommer der nu et tilbud til den offentlige sektor:

”De private aktører står klar til at hjælpe der, hvor der måtte være brug for det, for de har en meget bred palette af kompetencer, som kan bruges på tværs af hele sundhedssektoren. Under hele bekæmpelsen Covid19 har private hospitaler bl.a. har hjulpet det offentlige med at behandle patienterne lige som andre private aktører testede og vaccinerede”, siger Katrina Feilberg, der er markedschef for sundhed og life science i Dansk Erhverv.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde kalder resultatet af ministeriets eftersyn værre end forventet.

”Vi kigger desværre ind i en periode, hvor patienterne vil opleve lange ventetider, inden det begynder at gå den rigtige vej igen. Derfor er vi også nødt til at være helt ærlige overfor danskerne om, at det her ikke kan løses fra den ene dag til den anden,” siger Sophie Løhde i en kommentar.

Hun mener det er afgørende, at man får lavet en holdbar plan, der kan være med til at vende den her udvikling, så patienterne kan få en ventetid, vi kan være bekendt.

Regeringen har i sit grundlag varslet, at der skal nedsættes en strukturkommission, som skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Her skal man nok så interessant se på frit valg, kvalitet organisering og økonomistyring.

Teknologi og opgaveglidning

Hos Dansk Erhverv peger man på, at det handler om at se mulighederne i den private sundhedssektor.

Der findes nemlig ifølge Dansk Erhverv mange virksomheder i Danmark, som er eksperter i at lette arbejdsgangene, frigive personale og ikke mindst forbedre behandlingen af patienter ved at udvikle ny og moderne teknologi. 

Det kan f.eks. være at bruge kunstig intelligens til at tolke scanningsbilleder eller bruge digitale behandlingsmuligheder i forbindelse med depression eller angst. ”Derfor ligger der et stort potentiale – også her og nu – i at inddrage ny teknologi hurtigere,” lyder det.

Det samme gælder opgaveglidning og forbedrede muligheder for at komme på specialeplanen for den række af virksomheder, der i dag ikke har mulighed for at aflaste sygehusvæsnet, fordi Sundhedsstyrelsen i over seks år ikke har åbnet op for at kvalificerede virksomheder kunne ansøge om godkendelse til specialeplanen. 

”Danmark er et veludviklet sundhedsland. Det skal vi selvfølgelig udnytte, og særligt nu hvor sundhedsvæsenet er presset på flere områder er det oplagt i højere grad at kigge mod de private aktører. Det handler blot om at se alle de muligheder, som ligger i den private sundhedsbranche”, siger Katrina Feilberg.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply