Skip to main content

Så kom den endelig – Den helt nye vejledning fra KL til timeprisberegninger på frit-valgs-området. Den blev efter ni måneders arbejde præsenteret mandag på et webinar af KL med over 100 deltagere.

Her gjorde kontorchef i KL`s økonomiske sekretariat Michael Lauersen det tydeligt indtil flere gange, at vejledningsmaterialet skal ses som frivillige redskaber for kommunerne til at foretage timeprisberegningerne. 

Hensigten med vejledningen er at skabe grundlag for transparens i kommunernes beregninger og basis for dialog mellem leverandører og kommune.Blandt de interessante nye elementer i vejledningen er syv gyldne huskeregler for beregning og samarbejde:

  1. Ligebehandling af kommunal leverandør og private leverandører
  2. Afregningspriserne skal følge aftalegrundlaget. 
  3. Fuld omkostningsdækning – alle direkte og indirekte omkostninger medtages 
  4. Omkostninger (tæller) og aktivitet (nævner) skal følge samme afgrænsning 
  5. Saglige begrundelser for skøn og fordelingsnøgler 
  6. Gennemsigtighed og dokumentationspligt for beregningerne 
  7. Åbenhed om afregningspriserne i dialogen med leverandørerne 

Vejledningen, der er udarbejdet i samarbejde mellem revisionsfirmaet BDO og KL, indeholder alt i alt en systematisk gennemgang af, hvordan hver enkelte kommune kan skabe et overblik over alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med at levere hjemmehjælp.

To nye hjælpeværktøjer

Foruden vejledningen har KL og BDO udviklet to nye værktøjer, der kan understøtte prisfastsættelsen og gennemsigtigheden i disse. 

Det ene er en excelskabelon til konkret timeprisberegning med en tilhørende tjekliste over mulige omkostningsposter. (se link i bunden af artiklen)

Det andet er et forslag til en disposition i et støttenotat, hvor kommunerne kan beskrive og formidle fremgangsmåde og understøtte gennemsigtigheden i sine beregninger. Dokumentet ligner i et bredt omfang noget vi for ganske nyligt har set i forbindelse med takstberegningerne til et nyt friplejehjem i Vallensbæk.

De indirekte omkostninger er ofte blevet undervurderet

Hos Danske Industri, som er blandt de erhvervsorganisationer der har haft vejledningen til høring og kommentar forud for offentliggørelsen, bakker man op om den nye vejledning.

”Vi bakker op om, at denne her vejledning bliver taget i brug, for det er helt, helt afgørende. Vi står til rådighed for de kommuner, der måtte have spørgsmål til leverandørsiden,” siger branchedirektør Jakob Scharff.

Han peger samtidig på, at en af årsagerne til de betydelige variationer, vi tidligere har skrevet om i forhold til kommunernes prissætning på området, er forbundet til kommunernes beregninger af de indirekte omkostninger.

”Det handler om, at de indirekte omkostninger ofte bliver glemt eller undervurderet. Beregningsvejledningen er dermed et skridt i den rigtige retning. Nu handler det blot om, at kommunerne faktisk tager vejledningen i brug,” siger Jakob Scharff.

Behov for et klarere regelsæt

Selvom vejledningen er et skridt i den rigtige retning, mener Jakob Scharff endnu ikke, at der er gjort nok for at sikre, at pengene følger borgeren: 

”Vi har stadig behov for et klarere regelsæt fra politisk hold samt en uafhængig kontrolinstans, hvor leverandørerne kan klage over en takst,” mener branchedirektøren og fortsætter: ”Vi ser også lige nu store udfordringer på plejeboligområdet – hvor KL heldigvis er i gang – men processen bør helt oplagt også overføres til dagtilbudsområdet. Vi ser frem til at der bliver gjort endnu mere på området.”

Når Jakob Scharff nævner behovet for en kontrolenhed, så er det ikke taget ud af det blå.

Den vejledning vi får nu, er bl.a. et resultat af at et flertal uden om regeringen i begyndelsen af året anerkendte, at kommunerne har et problem med at fastsætte priser korrekt på ældreområdet. Her pressede flertallet en beretning i Folketingets Social- og Ældreudvalg igennem, der krævede at KL udarbejdede en ny vejledning.

Skete det ikke ville flertallet genbesøge et forslag om en kontrolenhed, der så at sige skulle tjekke kommunernes beregningsmodeller.

Nu er den nye vejledning så på gaden, men i den vedtagne beretning fra i foråret, ligger fortsat, at hvis det viser sig, at man fortsat kan identificere ukorrekte afregningspriser, så vil flertallet genbesøge beretningen fremgår det af vedtagelsen.

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at KL i sin vejledning ikke med et ord nævner, at denne beretning blev vedtaget i foråret, men bl.a. skriver følgende omkring baggrunden for den nye vejledning.

”Der har de senere år været et øget fokus på kommunernes afregningspriser på fritvalgsområdet efter godkendelsesordningen….. KL oplever, at der er en efterspørgsel fra kommunerne om at få en opdateret vejledning og værktøjer til, hvordan man kan beregne timepriserne.”Du finder vejledningen her:

Ny vejledning til beregning af timepriser på fritvalgsområdet under godkendelsesordningen (kl.dk)

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply