Skip to main content

”Vi står i en situation, hvor mange transportvirksomheder er fanget i offentlige kontrakter, der ikke tager højde for de ekstremt høje brændstofpriser. Og på trods af utallige opfordringer fra ministerier og styrelser, ser vi desværre kun, at kommunerne meget sjældent tager en konstruktiv dialog med deres leverandører om kontraktforhold,” siger Lars William Wesch, direktør i ATL-Transportens Arbejdsgivere.

Han vurderer, at konsekvenserne ved at ignorere udfordringerne kan være store – ikke kun for virksomhederne, men også for kommunerne.

Priserne på brændstof er steget og steget, og det kan for alvor mærkes hos de vognmænd, der har lange offentlige kontrakter. De oplever sig fanget og udsigten til flere prisstigninger på diesel, får dem ikke til at se mere lyst på fremtiden.

I følge Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi, kan priserne på diesel meget vel blive højere hen over vinteren og her skal man tænke på, at mange transportvirksomheder udfører samfundskritiske opgaver. Alt fra affaldssortering, kloakrens, snerydning og transport af de ældres mad. Opgaver der ikke kan udsættes til bedre tider.

Troels Ranis erkender, at det er rigtig svært at spå om prisudviklingen. Han regner dog med fortsat høje priser.

”Generelt bør vi nok forvente, at energipriserne forbliver høje et stykke tid endnu. Når vi kigger på, hvad det koster at købe oliekontrakter i 2023, ligger prisen fortsat højt, og det påvirker selvsagt brændstofpriserne. Det skyldes bl.a., at de olieproducerende lande generelt er tilbageholdende med olieproduktionen, og læg dertil, at der er større rift om olien, som alternativ til gassen i både forsyningssektoren og blandt nogle store virksomheder,” siger han i et nyhedsopslag.

Afklaring omkring kommunalfuldmagtsreglerne

Kommunerne har i flere sammenhæng peget på, at hvis priserne ikke kan reguleres inden for kontrakterne, ja så er der ikke noget at komme efter.

Hos KL erkender man, at det er rigtigt, at der har været en opfordring til, at offentlige myndigheder inden for rammerne af eksisterende kontrakter udviste fleksibilitet og tog dialogen med leverandørerne.

”Det er vigtigt at slå fast, at kommunerne på samme måde som leverandørerne er ramt af de stigende priser. Men når regeringen samtidig afviser at hjælpe kommunerne økonomisk, så bliver det svært at gøre meget mere. Samtidig er der uklarhed om, hvad kommunerne ift. kommunalfuldmagtsreglerne må hjælpe den enkelte virksomhed med. Det har KL rakt ud til regeringen om for, at få en afklaring af de juridiske spørgsmål,” siger Michael Lauersen kontorchef i KL`s økonomiske sekretariat. 

Hos ATL mener man, at situationen er uholdbar.

”Kommunerne må indse, at det kan have store konsekvenser – også for dem selv, når deres samarbejdspartnere bliver hårdt ramt på grund af urimelige kontrakter. Det er uholdbart for samarbejdet, og jeg vil derfor gentage min opfordring til, at kommunerne tager en snak med deres leverandører og finder en holdbar løsning, der er i alles interesse,” Lars William Wesch.

Michael Lauersen understreger, at det er hans oplevelse, at kommunerne tager dialogen.

Vil have fremtidige udbud indekseret 

Lars William Wesch peger på, at transportfirmaer i fremtiden bliver nødt til at gardere sig endnu bedre mod prisstigninger i deres kontrakter med det offentlige.

”Der er nødt til at være et indeks i kommende udbud, der kompenserer for ændringer i brændstofpriserne. Det må være læren af, hvad vi har været vidner til det sidste halve års tid, hvor virksomhederne har haft rigtig meget på spil,” siger Lars William Wesch.

KL afviser ikke indeksering af fremtidens kontrakter.

”Der er stor opmærksomhed i kommunerne på, hvordan man i fremtidige kontrakter kan sikre sig at undgå at stå i den situation, som den aktuelle. Kommunerne kigger bl.a. på, hvordan man i fremtidige kontrakter kan kombinere forskellige indeks i stedet for at tage udgangspunkt i et generelt, ligesom man oftere kigger på prisregulering,” siger Michael Lauersen til OPS-Indsigt.

Der er ikke taget centrale initiativer

Men hvad har KL tænkt sig at iværksætte af initiativer? 

Transportområdet dækker jo kritisk infrastruktur, så hvad påtænker man mere konkret, så man ikke havner i en situation, hvor flere eller mange leverandører trækker sig ud af markedet. Det lyder nemlig på ATL, som om leverandørerne er ved at kører trætte i forhold til kommunerne og begynder, at rasle med sablen.

”Vi er ikke bekendt med, at leverandører, der har kontrakt med kommunerne, har planer om at trække sig fra markedet på grund af den aktuelle situation. I KL har vi ikke kendskab til vilkårene på samtlige kommunale kontrakter på transportområdet, og derfor kan vi heller ikke træffe en beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at ændre i konkrete kontrakter i den enkelte kommune. Derfor har vi heller ikke taget initiativ til fra centralt hold, for at iværksætte initiativer målrettet et hav af forskellige kontrakter,” svarer Michael Lauersen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply