Skip to main content

”Kan det svarer sig at drive virksomhed med kommunen som partner, hvis det der er betingelserne?” Sådan lyder en af de mange kommentarer på LinkedIn i kølvandet på Højesteretsdom i den såkaldte Brønderslevsag, hvor en privat plejeleverandør havde trukket kommunen i retten for underbetaling og krævede erstatning.

Hos brancheorganisationen KA Pleje, der har ført sagen for den private plejeleverandør Blæksprutte er man rystet.

”Dommen er en atombombe under de ældres valgfrihed”, siger administrerende direktør for KA Pleje Karsten Høgild til OPS-Indsigt efter det står klart, at Højesteret har omstødt den dom Vestre Landsret sidste år afsagde.

Her konkluderede Landsretten, at Brønderslev Kommune havde underbetalt Blæksprutten og dømte kommunen til at tilbagebetale fem millioner i erstatning. Højesteret nåede frem til den stikmodsatte konklusion, og nu skal Blæksprutten tilbagebetale beløbet, man fik tilkendt i Landsretten.

Behov for politisk indgreb

Men Blæksprutten fik alligevel medhold i det principielle i sagen, for læser man dommen, så er overskriften klar, når man slår op på domstol.dk:

”Kommune havde handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriser til leverandør af hjemmehjælpsydelser,” lyder overskriften i et nyhedsopslag.

Netop det finder Jon Krog, der er branchedirektør for SelvejeDanmark helt vanvittigt.

”Helt vanvittig retsstilling for ikke-offentlige aktører på velfærdsområdet. Det må simpelthen kræve politisk indgriben ellers så kommer fremtidens velfærd til at være et valg mellem det kommunale og det kommunale,” skriver han på LinkedIn.

For ham at se er retsstillingen for ikke kommunale aktører usikker. Selv når en kommune handler ansvarspådragende i forbindelse med takstberegningerne. Det vil sige den pris, som den ikke-kommunale aktør får for at leverer et velfærdstilbud, 

”så er konsekvensen —– ingenting!”, skriver han og opfordre partierne på Christiansborg til, at få ændret reglerne og skabt gennemsigtighed i udregning af takster og priser.

Dommen afspejler kendte udfordringer

I Dansk Industri mener man, at dommen fra Højesteret afspejler nogle af de udfordringer der på området med hensyn til timeprisberegning.

”Dommen bekræfter desværre det, vi i DI – Dansk Industri har sagt i årevis. Nemlig, at vi har behov for et klart regelsæt, der kan sikre en fair og ensartet udregning af timepriser,” sige branchedirektør Jakob Scharff til OPS-Indsigt.

Han peger her på, at man desværre kan konstatere, at kommunernes priser svinger voldsomt fra en kommune til den næste. Og det uden at man kan forklare det med geografiske forskelle eller andre relevante faktorer.

”Så igen igen: Vi har brug for et mere klart regelsæt – og ja vi har sgu også brug for en kontrolenhed, der kan sikre, at kommunerne regner rigtigt. Hvis ikke vi får styr på timepriserne, så risikerer vi, at det frie valg bliver undergravet.” siger han.

Har er ligesom andre bekymret for at flere private virksomheder vil trække sig og dermed reducere borgerens mulighed for frit valg.

Behov for kontrolenhed

Hos Dansk Erhverv ser man ikke, at problemstillingerne omkring kommunernes ofte mangelfulde fastsættelse af private leverandørers afregningspriser løses med denne dom. 

”Sagen illustrerer med al tydelighed vanskelighederne ved at føre retssager på frit-valgs-området, idet det er meget vanskeligt for private leverandører overhovedet at godtgøre, at der er lidt et tab,” siger markedschef Morten Jung.

Dansk Erhverv foreslår i den sammenhæng, at der på Christiansborg arbejdes med at få etableret en offentlig kontrolenhed, der kan påse og vejlede om kommunernes fastsættelse af afregningspriser på bl.a. hjemmehjælpsområdet. 

OPS- Indsigt har tidligere haft flere indlæg om hvorledes, der er etableret et flertal i Folketinget uden om den fungerende regering, som har vedtaget en betænkning, der kræver et af to. Enten får KL lavet en anvendelig vejledning som kommunerne skal anvende, når de beregner priser eller også skal der nedsættes en kontrolenhed, svarende til den Morten Jung foreslår.

Lige nu har man så ventet i over seks måneder på, at KL udarbejder en vejledning.

Behov for enkel lovgivning

I Brønderslev Kommune mener Borgmester Mikael Klitgaard også, at pilen peger på Christiansborg. Han er utrolig glad for dommen, men understreger flere gange, at man i Brønderslev Kommune aldrig har forsøgt at snyde nogen.

”Du kan naturligvis stille spørgsmål til den måde vi har beregnet priserne på, men jeg må også bare sige, at det er vanskeligt at sige præcist, hvordan man skal beregne det her. – Og her mener jeg, at pilen peger på dem der sidder i Folketinget og laver en ret uklar lovgivning. Kunne det ikke være formålstjenligt, at de laver en ny lovgivning, der var let at forstå?” siger han til OPS-Indsigt.

Han mener også, at det kunne være meget fint med en kontrolenhed, men for ham at se skal man passe på med ikke at gøre det alt for administrativt tungt.

”Det vi gjorde galt, var at vi fremskrev frem for at beregne og det gjorde vi jo for ikke at have alt for mange kontorfolk siddende og nusse med det – Det mest formålstjenlige var, at man lavede loven mere simpelt fra begyndelsen af,” siger Mikael Klitgaard til OPS-Indsigt.

Han peger på, at loven burde have været meget mere konkret og vejledningsorienteret. – Så var vi ikke kommet i de her problemer,” siger han.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply