Skip to main content

”Dommen giver opbakning til, at kommunerne fortsat kan foretage skøn og lave fordelingsnøgler. Den fastslår desuden, at kommunerne er berettigede til at anvende pris- og løntalsfremskrivninger, så længe kommunerne ikke har en konkret grund til at mene, at der skal foretages en efterberegning. Det er positivt.” 

Sådan lyder det fra juridisk chef i KL, Pernille Christensen i en kommentar til den såkaldte Brønderslevsag, der blev afgjort ved Højesteret mandag.

”Men beregningsmodellen skal selvfølgelig være korrekt skruet sammen, og derfor tager vi naturligvis også de punkter til efterretning, hvor Højesteret vurderede, at kommunen har begået fejl,” siger hun til OPS-Indsigt.

KL`s perspektiv på dommen er interessant, for mange kommuner har siddet og ventet på, at det der startede som en strid i Nordjylland om prisfastsættelse på basis af et åre gammelt kommunalt beregningsgrundlag (fra 2012) har sat en hel del kommuner på standby, når vi har spurgt ind til deres prisberegningsmodeller.

Man har så at sige ventet på afgørelsen og så den vejledning som KL har fået i opdrag at udarbejde.Hos KL`s advokat Jacob Pinborg er man også tilfreds med dommen.

”Med risiko for at lyde farvet, så synes jeg det er en fin afbalanceret dom. På den ene side sætter man de principielle rammer for, hvad der skal til for at få erstatning. På den anden side er det meget tydeligt, at der skal laves klare fejl for at dømme en kommune for at have handlet ansvarspådragende. Når barren er sat der, hvor den er sat af Højesteret, så vil vi nok ikke se mange tilsvarende sager,” siger  Jacob Pinborg., der er advokat og partner hos advokatfirmaet Poul Schmith.Et stort mindretal blandt dommerne stiller højere krav

Jacob Pinborg mener, at dommen sender et klart signal om, at det ikke er småtingsafdelingen man skal kigge i, når man som leverandør er uenig med kommunen om timeprisberegningerne.

”Der skal noget til, man skal sådan set kunne pege på konkrete fejl for at få erstatning. Det er ikke nok at sammenligne priserne med en anden kommune. Man skal ind og pege på konkrete fejl hos kommunen,” understreger Jacob Pinborg.

Jacob Pinborg mener, at man skal være opmærksom på, at dommen både har et flertal på fire og et mindretal på tre dommere og at præcis det forhold tegner et nyttigt billede af hvor diskussionen har været i dommerpanelet og hvor grænsen for kommunernes ansvar går.

“Her tegner konturerne i dommen, at man har et stort mindretal, der stiller højere krav til, hvad der er en fejl, som kan være ansvarspådragende og det mener jeg er vigtigt at kende som kommune,” siger Jacob Pinborg til OPS-Indsigt.Betryggende at man har lyttet til den kommunale kompleksitet

”Dommen viser, at kommunerne står med en kompliceret opgave, når de skal opgøre de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Efter vores opfattelse giver dommen samlet set kommunerne nogle rimelige juridiske rammer fremadrettet,” siger Pernille Christensen.  

Det er Jacob Pindborg enig i.

”Jeg synes netop det er betryggende, at Højesteret har lyttet til den kompleksitet i de skøn, der er forbundet med kommuners opgave med at foretage prisberegninger og de derfor skal have lidt elastik, når de skal fastsætte prisen,” siger Jacob Pinborg.

Han synes det er godt, at der ikke er kommet skarp millimeterretfærdighed ud af dommen, men at der er efterladt plads til skøn, hvor man ikke falder ned over den mindste afvigelse som ansvarspådragende.

” Kommunen skal ikke hele tiden lave nye beregninger medmindre, der er indikationer som peger på, at priserne skal justeres. Det kan være konstateringen af større underskud hos den kommunale leverandør, men foreligger der ikke oplysninger om ændrede forhold, kan man nøjes med prisfremskrivning. Omvendt så kan kommunerne ikke slippe afsted med hvad som helst,” siger Jakob Pinborg.Vi får ikke en ny Brønderslevsag

Ud fra de sager han har set indtil nu, så mener han ikke, at vi vil møde et hav af sager og dem der er ligner heller ikke Brønderslevsagen.

”En af grundene til at der var fejl i Brønderslev var, at man havde nogle udfordringer med omsorgssystemet KMD Nexus. Her kunne man ikke se præcist, hvad der var leveret og det tror jeg ikke, at vi kommer til at se fremadrettet, ”siger Jacob Pinborg.

I Brønderslevsagen var situationen den, at kommunen netop, fordi den ikke kunne se det leverede i en årrække, valgte at betale den private leverandør, for det som var planlagt. Med andre ord leverandørerne fik en årrække en overbetaling. Det kan godt være at timeprisen ikke var rigtig fastsat, men leverandørerne fik betaling for flere ydelser end leveret fremgår det af dommen.

Hos KL er man meget opmærksom på, at kommunerne og hele branchen lige nu sidder og venter på en ny vejledning.

”I KL er vi på trapperne med en ny vejledning til kommunerne med en trin-for-tringuide og skabelon til at foretage beregningerne, så kommunerne fremadrettet har mere at læne sig op ad, og så beregningerne bliver mere gennemsigtige,” siger Pernille Christensen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply