Skip to main content

Mandag 24. oktober tog Højesteret hul på behandlingen af sagen, hvor Brønderslev Kommune sidste år blev dømt i Vestre Landsret for at have underbetalt en privat plejevirksomhed. Kommunen blev dømt til at betale virksomheden fem millioner kroner i erstatning samt sagsomkostninger. 

Højesteret ventes at afsige dom i begyndelsen af uge 44.

OPS-Indsigt var det første medie, der dækkede sagen som er principiel. Ikke bare for Brønderslev, men for alle landets kommuner. Den handler nemlig om de timepriser, kommunerne beregner og afregner de private plejevirksomheder med.

”Brønderslev-sagen handler ikke kun om kroner og øre. Den handler om valgfrihed. Hvis de private virksomheder ikke får den korrekte timepris, så forsvinder grundlaget for den valgfrihed, som mange ældre vægter meget højt,” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild. 

”Det her bør være en gamechanger. Dommen er et klart signal til alle kommuner om, at de kan komme i store problemer, når de ikke følger loven,” sagde Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, sidste år til Berlingske.

Han gav samtidig udtryk for, at dommen i Vestre Landsret var så pinlig, at den må gøre indtryk på alle kommuner i landet.

Men Brønderslev-sagen er desværre ikke enestående. Brancheorganisationen KA Pleje har nemlig stævnet fire kommuner udover Brønderslev. Det drejer sig om Herning, Holstebro, Struer og Rebild. OPS-Indsigt har tidligere skrevet om at KA Pleje samlet set har stævnet kommunerne for omkring 100 millioner kroner.

Urealistisk lave priser undergraver det frie valg

Lovgivningen er klar på området: Den enkelte kommune skal, når de anvender den såkaldte godkendelsesmodel beregne, hvad det koster kommunen at levere en times hjemmepleje – og så får den private virksomhed samme pris. Hvis timeprisen er urealistisk lav, som Vestre Landsret konkluderede i Brønderslev-sagen, så kan det gøre livet så surt for de private virksomheder, at de smider håndklædet i ringen.

Det har vi blandt andet set i en rækker kommuner som Aarhus, Greve, Ringsted og Hillerød kommuner, hvor kommunerne ikke har formået at få tiltrukket leverandører til deres frit-valgs-ordninger netop på grund af prisniveauet.

”Brønderslev-sagen handler ikke kun om kroner og øre. Den handler om valgfrihed. Hvis de private virksomheder ikke får den korrekte timepris, så forsvinder grundlaget for den valgfrihed, som mange ældre vægter meget højt,” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild. 

Det er Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti Henrik Sørensen enig i. Han er samtidig byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune, der har landets laveste frit-valgs-priser.

”De lave timepriser er med til at fastholde kommunens, næsten totale monopol og på sigt tror jeg ikke, at vi kan opretholde det frie valg, for priserne er så lave, at de ikke giver leverandørerne mulighed for at levere et godt produkt, ” siger Henrik Sørensen.

Han frygter også, at de lave priser i en kommune som Gladsaxe vil skræmme leverandørerne væk og dermed undergrave borgerens frie valg af leverandør.

Ret til efterbetaling

Da KA Pleje sidste år vandt i Vestre Landsret, slog Landsretten fast, at en kommune skal kunne dokumentere sine timepriser, og det kunne Brønderslev ikke.

Landsretten slog desuden fast, at en kommune er forpligtet til løbende at foretage en efterberegning af sine timeprisberegninger. Det har Brønderslev ikke gjort, men man har siden genberegnet priserne og hævet dem.

Landsretten slog samtidig fast, at en privat leverandør har ret til efterbetaling, når en kommune ikke har overholdt lovgivningen. Brønderslev Kommune påstod under sagen, at der ikke var ret til efterbetaling, hvilket der heller ikke er, hvis kommunen kontinuerligt justere sine priser på basis af de forventede langsigtede udgifter.

Selv om KA Pleje fik medhold i det principielle, er man utilfreds med måden, Vestre Landsret nåede frem til erstatningsbeløbet på. Derfor har KA Pleje anket dommen til Højesteret. KA Plejes påstandskrav var 22 millioner kroner, mens landsretten efter det, retten selv betegner som ”et friere skøn”, nåede frem til en erstatning på fem millioner kroner.

”I forhold til det principielle er dommen i Vestre Landsret en klar sejr for os, men vi kan ikke stiltiende se til, at man bare sjusser sig frem til erstatningsbeløbet og belønner kommunen for at bryde lovgivningen. Vi skal have slået fast én gang for alle, at en kommune naturligvis ikke kan slippe billigere ved at bryde lovgivningen, og derfor anker vi til Højesteret,” siger Karsten Høgild.TilføjelseHøjesterets domsafsigelse kommer ikke til at ske i uge 44 – det kunne man ellers godt tro når man læser artiklens underrubrik.Domsafsigelsen forventes den 7/11 – altså om en uge.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply