CEPOS-analyse: Fem nye tiltag kan øge den offentlige produktivitet

Del artiklen:
Hvis ikke man løbende øger produktiviteten i den offentlige sektor, bliver vi som samfund fanget i en økonomisk klemme, mener Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.
Hvis ikke man løbende øger produktiviteten i den offentlige sektor, bliver vi som samfund fanget i en økonomisk klemme, mener Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. - Foto: Fotograf: Jakob Melgaard

Den borgerlige tænketank CEPOS kommer i en ny analyse med fem bud på, hvordan produktiviteten øges i det offentlige.

Af Kasper Rasmussen, kasper@nb-medier.dk

Bedre målinger af offentlig produktivitet, krav om årlige produktivitetsfremskridt og en styrkelse af brugernes muligheder for at vælge mellem forskellige leverandører.

Det er nogle af de tiltag, som ifølge den borgerlige tænketank CEPOS skal være med til at styrke og øge den offentlige produktivitet.

CEPOS kommer med fem konkrete anbefalinger til at øge produktiviten i det offentlige i en ny analyse, fremgår det af en artikel i NB-Beskæftigelse.
”Offentlig produktivitet er allerede et stort emne i valgkampen, og både Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ønsker at øge den offentlige produktivitet. Vores nye analyse viser med al tydelighed, at hvis der er politisk vilje, så er der masser af penge at hente. Analysen viser tilmed, at der er plads til det demografiske træk, hvis man forbedrer produktiviteten,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. 

Ifølge Otto Brøns-Petersen er det nødvendigt, at produktivitetsvæksten øges i den offentlige sektor, hvis ikke vi som samfund skal fanges i en økonomisk klemme. 

“Vi ser, at lønningerne i den private sektor stiger, når produktiviteten øges i sektoren. Da de offentlige lønninger i høj grad følger de private, er det afgørende, at produktiviteten også gør det. Ellers falder den økonomiske vækst, og skattesystemet bliver overbelastet, samtidig med at der er utilfredshed med den offentlige service,” siger analysechefen i CEPOS.

Analysen kommer med fem overordnede anbefalinger til at øge den offentlige produktivitet:

  1. Styrk viden om og målinger af offentlig produktivitet og kvalitet
  2. Indfør krav om årlige produktivitetsfremskridt
  3. Styrk brugernes muligheder for at vælge mellem forskellige leverandører på alle de områder, hvor dette er muligt, for at give incitament til høj kvalitet
  4. Prioriter offentlige investeringer over offentligt forbrug
  5. Ved vurderinger af det finanspolitiske råderum bør Finansministeriet systematisk inddrage overvejelser om produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor