Skip to main content

I Brønderslev Kommune har den kommunale vej og park afdeling i flere år haft en omsætning på over en million kroner i forbindelse med driften af grønne områder og vintervedligeholdelse, men nu overvejer kommunen, at afstå kontrakter for over 600.000 kr.

Det er nemlig fagforvaltningens vurdering, at det at indgå kontrakter der løber over flere år, ikke falder ind under rammerne i kommunalfuldmagten. ”Desuden anvendes der timepriser, som er politisk fastsat og som nødvendigtvist ikke genspejler den aktuelle markedspris,” skriver fagforvaltningen i et dagsordenspunkt til politikerne i teknik- og miljøudvalget.

I konkurrence med kommunen

Der er tale om over 80 kontrakter, hvor de lokale erhvervsdrivende mener mange burde være tilfaldet de private operatører og ikke kommunens egen Vej og Park afdeling. Det fremgår af en artikel i Nordjyske.

”På mange måder er der selvfølgelig bare tale om en irriterende konkurrent – men det mærkelige er jo, at man på en eller anden måde er i konkurrence med sine egne skattepenge,” siger Kurt Thomsen, der driver firmaet `Anlægsgartner Kurt Thomsen´.

Sagen er blandt andet interessant fordi Brønderslev Kommune er en af højdespringerne, når det kommer til at forbedre kommunens erhvervsvenlighed. I 2018 lå Brønderslev som nummer 45 i Dansk Industris Erhvervsvenligheds måling, men inden for få år har kommunen rykket sig hele 21 pladser, så de her i sommers lå nummer24.

I teknik- og miljøudvalget var Brønderslev-politikerne delt i spørgsmålet om kommunen skulle træde ud af en lang rakke kontrakter, men et smalt flertal stemte for, at Brønderslev Kommune skal opsige de kontrakter der ligger uden for skiven. Sagen er dog ikke endeligt afgjort, den skal nemlig endelig behandles i byrådet.

Må godt sælge overskudskapacitet

Man kan spørge sig selv, hvordan det kan være muligt for en kommune gennem flere år at drive en indtægtsgivende virksomhed, der ikke handler om inddrivelse af skatter.

Den korte forklaring er, at det er lovligt for kommunerne at sælge overskudskapacitet med hjemmel i kommunalfuldmagten, der regulerer kommunernes ikke-lovbestemte opgaveudførsel.

Det betyder, at kommuner kan sælge opstået overskudskapacitet på markedet. Overskudskapaciteten må dog bare ikke være dimensioneret med henblik på salg til markedet. Kommuners adgang til at sælge overskudskapacitet hviler på værdispildsbetragtninger og hensynet til at handle økonomisk forsvarligt. Det vil sige, at en kommune kan anvende mandskab til at udfører vintervedligehold for private i en periode, hvor personalet er i ”overskud” ift pasning af fx kommunens egne grønne arealer om sommeren.

Ankestyrelsen har flere gange truffet afgørelser omkring kommunernes overskudskapacitet. Blandt andet i en sag om et kommunalt og regionalt ejet madhus, der ville anvende ledig personaletid til produktion og salg af kartoffelmos til det private marked.

Det er her værd at bemærke, at det er en betingelse for kommunen, at salg af overskudskapacitet sker til markedspris, Hvilket tilsyneladende ikke sker i Brønderslev ifølge kommunens egen fagforvaltning. Endelig er kommunen ligeledes forpligtet til at afveje, om salget af overskudskapaciteten er lovligt og hvorvidt den konkrete opgave i forvejen varetages af private erhvervsdrivende.

Ændring til privatvejsloven åbner op for kommunal konkurrence

Man må altså som kommune ikke gå ud og tilbyde sin hjælp og så at sige stjæle kunder fra de private operatører mhp at opretholde den såkaldte ”overskudskapacitet”, som en fast del af den kommunale drift.

Det oplevede et Brønderslev-firma – JRK Service – ellers og det har vagt en del irritation.

”Jeg har eksempelvis oplevet, at kommunen henvendte sig direkte til én af mine eksisterende kunder. Det er en forholdsvis stor kunde i Brønderslev, og kommunen ville gerne give ham et tilbud på snerydning. Kunden blev heldigvis hos mig,” siger indehaveren Henrik Hansen, men han oplever, at han nogle gange ikke er i helt fair konkurrence med kommunen.

Men lige præcis vintervedligeholdelse af private fællesveje gør det muligt for kommunerne at være i direkte konkurrence med de private operatører.

I april blev der nemlig vedtaget en ændring til privatvejsloven, som giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de pligter, der er pålagt grundejerne efter § 79, for grundejernes regning. Det fremgår samtidig, at det er Kommunalbestyrelsen der prisfastsætter fordelingen af udgifterne mellem grundejerne.

Kommunerne skal dog være opmærksomme på, at der alene kan indgås aftaler om de opgaver, som kommunen har bestemt, skal udføres efter privatvejslovens § 79. Hvis kommunen ikke har truffet en sådan § 79-beslutning, kan der ikke indgås aftale. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply