Skip to main content

Der kan spares 2 til 2,6 milliarder kroner, hvis alle kommuner var lige så effektive på affaldsområdet som de billigste ti procent. Det skriver NB-Kommune.Det viser beregninger foretaget af den borgerlige tænketank Cepos. Ifølge Cepos kan forskellene i kommunernes udgifter på affaldsområdet kun i meget lille grad forklares med forhold, kommunerne ikke er herre over – som f.eks. deres størrelse og befolkningstæthed. Det viser statistiske analyser foretaget af CEPOS (se det tekniske notat).”De danske kommuner kan sammenlagt spare mellem 2 og 2,6 milliarder kroner ved at drive affaldsområdet lige så effektivt som de billigste 10 procent. Det svarer til at kunne sænke den gennemsnitlige kommuneskat med 0,2-0,25 procentpoint,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS i en pressemeddelelse.I fjor regnede det politisk uafhængige konsulentfirma Deloitte på, hvor meget kommunerne kan effektivisere for på affaldsområdet.  Deloitte-konsulenterne fandt frem til, at der kan effektiviseres for et sted mellem 225 til 600 millioner kroner om året:Deloittes anslåede effektiviserings-gevinst er altså markant lavere end Cepos’ 2 til 2,6 milliarder kroner om året. Men Otto Brøns-Petersen mener, at der er hold i Cepos’ tal og siger til NB-Kommune: “For to år siden lavede vi også denne analyse, og vi bruger videnskabelige metoder, som faktisk giver meget robuste resultater. Vores beregninger er ikke nogen skrivebordsøvelse.””Der er faktisk en række forskelle i kommunernes udgifter på affaldsområdet, som ikke kan tilskrives naturlige forskelle som eksempelvis, at man i landkommuner skal køre forholdsvis meget for at afhente affald. De uafklarede forskelle i udgifterne er interessante.” 

“Jeg ville som noget af det første overveje at udlicitere affaldsområdet”

Otto Brøns-Petersen, analysechef i CeposAdspurgt om hvad som direktør for teknisk forvaltning eller borgmester kan overveje at gøre på baggrund af Cepos’ beregninger, siger Otto Brøns-Petersen:”Jeg ville som noget af det første overveje at udlicitere affaldsområdet. Kommuner, der har udliciteret, har i gennemsnit lavere priser. Men udlicitering kræver omtanke, for der er også kommuner, som ikke har fået gevinst på udlicitering.””Der er også noget at være opmærksom på i forhold til, hvor stor eller lille kommunens organisering af affaldshåndteringen er. Vores analyse tyder på, at man i nogle store kommuner kunne vinde på at splitte affaldsområdet op i mindre divisioner, mens man i nogle mindre kommuner kunne vinde på at gå sammen med nabokommuner om affaldsområdet. Der er noget med skalering her, som er interessant.” Cepos’ beregninger og anbefaling

  • I en gennemsnitskommune koster det 3.434 kr. om året at få hentet affald (ved 52 tømninger om året). Tilsvarende koster det 3.039 kr. om året ved 14-dages tømning.1 Hvis prisen svarede til niveauet i de billigste kommuner, ville husholdningerne i gennemsnit kunne spare 770- 1.106 kr. eller 22-34 pct. om året.
  • I de dyreste kommuner er besparelsespotentialet per husstand op imod 2-3.000 kr. årligt, svarende til en årlig besparelse på 45-67 pct.
  • Det anbefales, at der tilrettelægges systematiske udbud af affaldsindsamlingen med fokus på effektivitet og lave omkostninger.

Mere om Cepos’ analyse her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply