Softwarevirksomhed er gået ind i kampen for at øge lediges jobchancer

Del artiklen:
Visma DataLøn og ProLøn A/S har indledt et samarbejde med Københavns Kommune, hvor ledige tilbydes et uddannelsesforløb.
Visma DataLøn og ProLøn A/S har indledt et samarbejde med Københavns Kommune, hvor ledige tilbydes et uddannelsesforløb."Ved at få et specialiseret kompetenceløft, kan det hjælpe dem videre", siger adm. direktør, Karina Wellendorph. - Foto: Presse/ sh grafik

Kundernes mangel på kvalificeret arbejdskraft medvirkede til, at softwarevirksomheden Visma DataLøn og ProLøn A/S kontaktede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune mhp. at efteruddanne ledige i lønadministration og personalejura – flere har nu job.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

På det danske arbejdsmarked er vi på meget kort tid gået fra en dyb coronakrise til den mest omfattende mangel på medarbejdere, vi har set. I sommers viste rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vi kunne have mere end 70.000 flere ansatte, hvis altså vi kunne finde dem.

Samtidig har vi den paradoksale situation, at vi i juni havde omkring 73.000 bruttoledige, men de har ikke nødvendigvis alle de efterspurgte kompetencer.

Et af de felter hvor man hos hovedstadsområdets virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdsarbejdskraft er inden for løn- og personaleopgaver, som kræver særlig viden og kompetencer for at løse opgaverne korrekt, lyder det fra Hanne Marie Andersen, der er projektleder hos Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.

Den udfordring har konsulent- og softwarevirksomheden Visma DataLøn og ProLøn A/S  også iagttaget blandt sine 70.000 kunder. Og det var en afgrundene til, at man henvendte sig til Københavns Kommune mhp at få stablet et samarbejde på benene, hvor Visma kunne stille sine ressourcer og viden til rådighed i et projektsamarbejde. Fuldstædig i tråd med den seneste beskæftigelsesreform, hvor man lagde vægt på, at ledige fik en individuel og meningsfuld indsats.

Konkret tilbyder Visma fem ugers specielt tilrettelagt kursus i lønadministration og personalejura med henblik på at give ledige de ekstra kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger i deres løn- og økonomiafdelinger.

Hanne Marie Andersen har store forventninger til samarbejdet.

”Målet med beskæftigelsesreformen og kommunens indsats er, at de ledige opnår kompetencer, som bidrager til, at de får et job. Forløbet hos Visma taler rigtig godt ind i dét fokus vi har på at opkvalificere ledige med flere digitale og jobrettede færdigheder,” siger hun.

Bliver en del af en virksomhed

Med det særligt tilrettelagte forløb får de ledige en særlig oplevelse ud af opkvalificeringen inden for lønadministration og personalejura hos en af de største aktører på området. For en periode oplever de at blive en del af et hus, som beskæftiger rigtig mange mennesker inden for det fagområde, de selv ønsker at arbejde med.

En af pointerne med det nye uddannelsesforløb er, at de ledige kan lære at processe lønsedler i DataLøn og ProLøns softwaresystemer samtidig med, at de får indblik i den personalejura, der knytter sig til lønadministration og det er der e god grund til.

”Rigtig mange af de virksomheder, der anvender vores lønprogrammer, efterspørger medarbejdere, der på hel- eller deltid kan sidde ude hos dem og varetage lønkørslerne og basale HR-funktioner. Med den særligt tilrettelagte uddannelse imødekommer vi både virksomhedernes behov for arbejdskraft og de lediges behov for opkvalificering, så de kan øge jobchancerne, siger Karina Wellendorph, der er adm. direktør Karina Wellendorph hos Visma DataLøn og ProLøn A/S.

Hun håber, at forløbet på sigt kan tilbydes i samarbejde med flere kommuner.

Næste forløb er på vej

Første gruppe af kursister har allerede færdiggjort forløbet på Vismas hovedkontor i Carlsbergsbyen med et flot resultat: Ud af de 24 ledige, der startede forløbet, har 19 bestået og er dermed klar til nye udfordringer inden for løn og personale.

Blandt de øvrige fik fire personer job undervejs – og to af dem fik lønrelaterede job. Interesserede kan få mere at vide i Københavns Erhvervshus eller læse nærmere om forløbet på DataLøn & ProLøns hjemmeside: https://www.dataloen.dk/services/kurser/opkvalificering/