Skip to main content

I en tid med den højeste inflation i næsten 40 år skulle man tro, at kommunerne ville genberegne deres priser på frit valg af hjemmepleje, men det er der bestemt ingen planer om hos de 63 kommuner der anvender den såkaldte godkendelsesmodel.

I grove tal handler det om, at otte ud af ti kommuner har svaret nej på spørgsmålet om kommunen påtænker at genberegne timeprisen for private leverandører i ældreplejen som følge af inflationen. Det fremgår af en helt ny undersøgelse foretaget af arbejdsgiver- og brancheorganisationen KA Pleje, hvor 53 kommuner har svaret på spørgsmål om beregning og justering af timepriser.

Det skal samtidig ses i perspektiv af, at ingen af de adspurgte kommuner har svaret ja til spørgsmålet. En del af kommunerne (8) har ganske enkelt undladt at svare på det spørgsmål, men der er kommuner der trods deres nej overvejer det.  Eksempelvis Næstved Kommune, hvor velfærdsdirektør Jakob Bigum Lundberg samtidig er formand for foreningen af landets social- og ældrechefer. 

Her afventer man, at Regeringen og KL genvurderer forudsætningerne for 2022, men i Kalundborg Kommune, hvor Borgmester Martin Damm også bestrider posten som formand for KL genberegner man ikke timeprisen i løbet af året, fremgår det af undersøgelsen. Altså et klart nej.

Understøtter behovet for uvildig kontrolinstans

Hos KA Pleje er politisk chefkonsulent René Nord Hansen dybt rystet over kommunernes måde at agere på.

”Vi vidste godt, at manglende justering af priserne er et udbredt problem, men omfanget er både overraskende og rystende,” siger han.

Det samme mener Mette Abildgaard, der er ældreordfører for Det konservative Folkeparti.

”Det her er helt urimeligt, men viser bare, hvor nødvendigt det er med en uvildig kontrolinstans af kommunernes prisberegninger, ” siger hun til OPS-Indsigt med henvisning til den beretning et flertal i Folketinget fik vedtaget i foråret.

Her har man givet KL og kommunerne en sidste chance for ikke at blive underlagt en uvildig kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som løbende skal kigge kommunernes betalinger til private leverandører af ældrepleje efter i sømmene, forudsat at KL kommer med en ny vejledning til kommunerne for timeprisberegninger

Mette Abildgaard bakkes op af venstres sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann, som også undre sig.

”Det overrasker på alle måder, at kommunerne sagtens kan se, at de selv har problemer på grund af inflationen, men helt tilsidesætter at det samme kan være tilfældet for de private leverandører. Det undrer mig i den sammenhæng, at KL ikke er nået videre med at få udarbejdet en ny vejledning til, hvorledes kommunerne kan beregne og regulere priserne på en fair måde,” siger hun til OPS-Indsigt.

KL: Der er ikke automatisk pligt en øjeblikkelig reguleringOPS-Indsigt har forelagt KL, at ingen af de adspurgte kommuner påtænker at justere timepriserne i hjemmepleje med baggrund i inflationsstigningen, selv om lovgivningen angiver, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når den bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen.”Hensigten med at opgøre de langsigtede gennemsnitlige omkostninger, er at sprede udgifterne ud over årene. Vores fortolkning er derfor, at der ikke er en automatisk pligt for kommunen til, at et udsving i et enkelt år skal føre til en øjeblikkelig regulering,” siger administrationspolitisk chef Claus Ørum Mogensen.Han påpeger i den sammenhæng, at KL finder det naturligt, at hvis en kommune regulerer bevillingen til sin egen leverandør, som følge af fx højere brændstofpriser, så bør kommunen også gøre det samtidigt ift de private. Det følger af ligebehandlingsprincippet, lyder det.Det man skal tage stilling til, er om der er tale om væsentlige ændringer, ”Og lige nu er der tale om et udsving i et år, hvor vi ikke kender gennemsnittet for hele året, men det er klart, at hvis det fører til højere langsigtede omkostninger, så skal det afspejles i den fremadrettede pris,” siger Claus Ørum Mogensen.Du kan læse hele undersøgelsen her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply