Skip to main content

Dobbeltdokumentation, indberetninger og kommunikation fylder alt for meget i dagligdagen, hvad enten man er kommunal ansat i ældreplejen eller selvstændig. 

Det fremgår af to undersøgelser, som henholdsvis FOA og SMVdanmark uafhængigt af hinanden har lavet blandt deres medlemmer.

Undersøgelserne er interessante, fordi  de to organisationer giber fat i det samme tema. Dokumentation i en tid med fortsat færre hænder til det man populært kalder kerneopgaven, hvad entenn man nu er i ældreplejen eller som selvstændig driver en tømmervirksomhed.

”Vi bruger tid, som vi ikke har, på at dokumentere noget, som i virkeligheden ikke er nødvendigt. Og det tager tid fra borgeren,” siger sektorformand Torben Hollmann i en kommentar til FOA’s undersøgelse.

”Det er vanvittigt meget tid, en gennemsnitlig virksomhedsejer skal bruge på ting, der ikke har noget med virksomhedens drift at gøre,” siger Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark.

I snit er det 3,5 time om ugen, som hver virksomhedsejer bruger, og som kunne være brugt på at udvikle virksomheden.

Han frygter, at kravene om den megen administration er med til at skræmme folk bort fra livet som selvstændig. ”Er du fx en dygtig tømrer, der vil være din egen chef, så er det altså langt fra din livret at skulle sidde ved et skrivebord om aften og fortælle fx Danmarks Statistik hvor meget træ, du indkøbte sidste år,” siger han.

Det er i dag svært at finde en ældreordfører eller minister, som ikke ønsker at bekæmpe unødig dokumentation i ældreplejen. De ansatte skal bruge deres tid på omsorg og pleje, lyder det fra alle sider. De skal ikke afkrydse skemaer og skrive rapporter.

Ikke desto mindre viser undersøgelsen fra FOA, at de ansatte i ældreplejen oplever, at de skal lave mere – ikke mindre – dokumentation i ældreplejen.

Siden 2009 og frem til 2022 er den daglige dokumentationstid stødt og roligt steget mellem 8 og 13 pct. i henholdsvis hjemmeplejen og på plejehjem. Samtidig oplever to ud af tre ansatte i ældreplejen oplever, at de dagligt bliver bedt om at registrere de samme oplysninger flere steder eller i flere systemer.

Dokumentation for dokumentationens skyld

Resultaterne fra FOA’s undersøgelse minder på mange måder om den oplevelse de selvstændige har i den undersøgelse, som SMVdanmark har lavet blandt deres medlemmer.

Martin Kyed medgiver, at en del af oplysningerne som virksomhedsejerne skal indberette, er nødvendige, men han kritiserer især bureaukratiet i processen.

”Selv om der digitaliseres på livet løs, så er der stadig elementer, der nærmest er som ukrudt. Man kan ikke komme af med det. Har du fx ingen ansatte, skal du stadig indberette et nul i din lønsum til Skattestyrelsen, ellers vanker der en bøde. Og vi ser stadig eksempler på, at de samme oplysninger skal sendes til mere end én myndighed. Mit ønske er, at der etableres én indgang til indberetninger og frister i det offentlige, så virksomhederne får et overblik og ikke skal indsende dokumentation via mange forskellige kanaler,” siger han.

I FOA har Torben Hollmann tilsvarende betragtninger. Han understreger, at det selvfølgelig er nødvendigt med dokumentation i ældreplejen, men han vil af med dokumentation for dokumentationens skyld.

”Det burde vendes på hovedet, så man rapporterer om det unormale, når den ældres tilstand ændrer sig. Det er det, som er vigtigt at vide for kolleger, samarbejdspartnere og pårørende. Ikke når den ældre har været i bad helt efter planen,” forklarer Torben Hollmann.

Forslår afgift på indberetninger til det offentlige

Hos SMVdanmark mener man, at økonomiske incitamenter virker. Vi lægger ofte afgift på det vi ønsker mindre af. Og da alle politikere ønsker færre administrative byrder, men ingen for alvor synes at lykkedes med at nedbringe denne byrde for erhvervslivet, så foreslår SMV-danmark en ny type af afgift.

”Fremover skal der betales ved kasse et for dem politikerne pålægger en indberetningspligt. Det er jo andre menneskes tid man tager uden at betale for den,” skriver administrerende direktør Jakob Brandt i et opslag på LinkedIn om problemstillingen.

”Det er som om, at de selvstændiges tid bare er noget, man er i sin fulde ret til at tage. Har embedsværket en idé om, at noget kunne være rart at vide, så pålægger man bare de selvstændige at bruge tid på det og truer med politiet, hvis ikke det sker,” siger Martin Kyed.

Han mener, at det vil have en enorm opdragende effekt, hvis embedsmænd og politikere skal overveje, om deres indberetningsønsker nu også er pengene værd, og om man eventuelt kunne skabe datagrundlaget på en nemmere og billigere måde.

Koster tusindvis af fuldtidsstillinger

Indberetninger, afrapportering og kontakt til de offentlige myndigheder koster de små og mellemstore virksomheder, hvad der svarer til ca. 35.000 fuldtidsansatte. I alt svarer det til en udgift på over 50.000 kr. pr. virksomhed eller 16,5 mia. kr. for alle små og mellemstore virksomheder i Danmark, står der i undersøgelsen fra SMVdanmark.

Tilsvarende tal er ikke opgjort i FOA`s undersøgelse, men det er her værd at bemærke, at et FOA-medlem har 11 minutter mere dokumentation på en gennemsnitlig arbejdsdag end en selvstændig.

Omkostningerne ved de mange regler kan man desuden se i perspektiv af myndighedernes fortolkning af deres opgave som tilsynsførende. I Holstebro fik en cafeejer en bøde på 5000 kroner før sommerferien og en sur smiley, fordi Fødevarestyrelsen vurderede at de kakaomuffins, som kunne købes ved disken ikke måtte få annonceres som ”sunde”, fordi de ikke “specifikt er godkendt til sundhedsanprisning”, som det hedder sig i rapporten.

Cafeen fik i øvrigt bedst mulige karakter i forhold till hygiejne, egenkontrol, m.v. Det ændrer dog ikke på, at der nu skal hænge en sur smiley i cafeen fordi Fødevarestyrelsen har vurderet, at der simpelthen ikke er belæg for at påstå, at kagen er sund, fremgår det af Holstebro Dagblad.Link til de to omtalte undersøgelser her:FOA`s undersøgelseSMVdanmarks undersøgelse

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply