Skip to main content

Løftet om en ny vejledning fra KL om, hvorledes kommunerne skal beregne takster og priser på blandt andet frit-valgs-ydelser reddede i marts måned kommunerne på målstregen fra, at et flertal i Folketinget besluttede, at der skulle indføreres en kontrolenhed målrettet kommunernes prisberegningsmodeller.

Det blev næsten samtidigt annonceret, at KL ville barsle med et udkast inden sommerferien, men det ser nu ud til at være blevet udsat.

Det fremgår af et svar fra Social- og Ældreminister Astrid Krag til ældreordføreren for det Konservative folkeparti Mette Abildgaard (C)

”Status er, at der ultimo april er fremsendt første udkast til vejledningen til både erhvervsorganisationerne og en række kommuner. Disse har efterfølgende været fremlagt i workshops for både erhvervsorganisationer og kommuner. Begge parter havde bemærkninger til vejledningerne, herunder at der er et øget behov for at øge detaljeringsniveauet i vejledningerne, så beregningerne bliver mere understøttede og ensartede. Derfor er den forventede tidsplan rykket.” skriver ministeren.

Vil måske hjemtage opgaven

Det fremgår videre af ministerens svar, at man ikke kan forvente en ny vejledning før en gang i efteråret, men hvornår er det sådan mere præcist?

Det har vi spurgt KL om.

Her er svaret til OPS-Indsigt, at man befinder sig i et vadested, hvad det så kan være vender vi tilbage til.

KL bekræfter samtidig, at tilbagemeldingerne fra både erhvervsorganisationer og kommuner var en efterspørgsel af et øget detaljeringsniveau og det betyder, at der er fortsat et godt stykke vej inden man er i mål.

”Vi har behov for en trin for trin guide til beregning og da det er vigtigt, at det her arbejde bliver udført ordentligt, overvejer vi lige nu, om vi fortsat skal have ekstern bistand eller selv bringe opgaven i mål,” lyder det fra KL.

Behovet for en mere konkret guide bekræftes i en af de kommuner, som er stævnet af arbejdsgiverorganisationen KA Pleje.

”Den nuværende vejledning giver vide muligheder for fortolkning og forskellige metoder til udregning og derfor er det godt, at KL arbejder på en ny og mere konkret vejledning,” siger vicekommunaldirektør i Holstebro Kommune, Claus Brandt i et interview om priser og beregningsmetoder til OPS-Indsigt.

Indsæt link

Det bliver desuden interessant, hvad KL når frem til hen over sommeren, for indtil nu har man anvendt ekstern bistand fra revisionsfirmaet Deloitte og her lurer spørgsmålet om, hvad er grunden til, at man nu befinder sig i et vadested, hvor man reelt overvejer at tage opgaven hjem?

Det får vi ikke svar på, når vi henvender os til KL og der er også lukket for information, når vi spørger de erhvervsorganisationer, der har deltaget i KL`s høringsworkshop.

Vil afvente dom i Brønderslevsag

Alt andet lige betyder det, at tidsplanen for den nye vejledning til prisberegning er rykket, men det betyder også, at vi hurtigt efter sommerferien, når frem til efteråret, derfor forudser man i KL, at offentliggørelsen af den nye vejledning kommer til at flugte med, at man også har en dom fra højesteret i Brønderslevsagen.

Her skal Højesteret nemlig træffe afgørelse i den sag som arbejdsgiverorganisationen KA Pleje vandt ved Landsretten, hvor Brønderslev Kommune blev dømt til at tilbagebetale en leverandør af frit valg hele 5 millioner kroner.

Hos KL ser man det altså sådan, at dommen ved Højesteret potentielt kan få indflydelse på hvordan en kommende vejledning endeligt udformes. 

Arbejdet med vejledningen vil derfor foregå ind i efteråret oplyser KL, men da dommen tidligst falder sidst i oktober ifølge Højesteret, så kan vi meget vel være inde i vinteren 2022-2023 inden, man får en ny KL-vejledning ud til et test forløb i kommunerne.

Og det er et helt andet tidsperspektiv end det ministeren lægger op til i sit svar til Mette Abildgaard.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply