Skip to main content

Af Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv for offentlig-privat samarbejdeFra Dansk Erhvervs side er vi helt enige i, at der er brug for øget gennemsigtighed i kommunens beregninger – også når det gælder vores ældrepleje. Derfor håber vi også på politisk opbakning til beslutningsforslaget B6  fra Enhedslisten om korrekt beregning af afregningspriser til ikke-kommunale leverandører af ældrepleje.Når en kommune skal beregne en afregningspris til en ikke-kommunal leverandør af ældrepleje, f.eks. en friplejeboligleverandør, så tager beregningen oftest afsæt i, hvad det ville koste kommunen at levere samme ydelse selv. Med andre ord skal der være den samme økonomi for både kommunen og den ikke-kommunale leverandør. Det er grundlæggende et sundt princip i lovgivningen, som skal sikre fair og lige konkurrence.Problemet er, når beregningerne er utilstrækkelige eller differentierer sig på tværs af kommunale og ikke-kommunale tilbud. Eksempelvis kan en kommune beregne ledelseslagene forkert eller helt udelade ledelsesomkostningerne til f.eks. løn. Det kunne også tænkes, at kommunen ikke har medtaget renoverings- og vedligeholdelsesudgifter, selvom beregningerne til afregningsprisen skal tage afsæt i de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger forbundet med at levere en tilsvarende ydelse.Mangelfuld prissætning er et generelt problemProblemet med ukorrekte prisberegninger på BPA-området, der nu får Enhedslisten til at reagere, er imidlertid allerede ganske velkendt. Kommunernes udmålinger er ganske enkelt for ringe og mangelfulde, og det har direkte konsekvenser for den borgernære velfærd, herunder vores ældre eller handicappede medmennesker.Når en virksomhed på BPA-området derfor går konkurs, handler det ikke kun om virksomhedens økonomiske tab i sig selv, men mest af alt om de 25 handicappede, der lades i stikken, fordi Excel-arket ikke var udfyldt korrekt af kommunen.Kontrol- og vejledningsinstans under Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenDet er tydeligt, at der er behov for at se nærmere på, hvordan vi kan sikre, at ikke-kommunale aktører beregnes korrekt af kommunen. Når kommunens udmåling af løn- og administrationsgebyrer er uforsvarligt høje, så underminerer det både den enkeltes frie valg og virksomhedens økonomi. Og når en friplejeboligleverandør modtager en for lav afregningspris af kommunen, så risikerer vi, at borgerne går glip af endnu bedre kvalitet og service. Problemet er det samme: vi mangler gennemsigtighed i kommunernes prissætning og beregningsmetoder.Heldigvis har politikerne mulighed for at gøre noget ved problemet. Et flertal af Folketingets partier har vedtaget en beretning på baggrund af beslutningsforslaget B6 om korrekt beregning af afregningspriser med en kontrol- og vejledningsinstans under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.Fra Dansk Erhvervs side har vi længe været fortalere for en kontrol- og vejledningsinstans under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal kunne eftertjekke kommunens beregninger af afregningspriser. Som det er lige nu, er der nemlig stort set ingen mulighed for at kontrollere, om kommunens omkostningskalkulationer er korrekte. Derfor er vi glade for, at det ser ud til, at Enhedslisten også efterspørger mere gennemsigtighed i kommunernes beregninger.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply